Aktualno
UKRAJINSKI JEZIČNI STANDARD KAO IZRAZ UKRAJINSKE SAMOBITNOSTI
O ukrajinskom jeziku
objavljeno: 7. travnja 2022.

„U trenutku kada je Rusija zaposjela upravljanje Ukrajinom u 18. stoljeću, govornici u Rusiji i Ukrajini jezično više nisu osobito usko povezani. Dogodile su se velike promjene u rječnicima obaju jezika, kao i u glasovima i gramatici.“

I još mnogo više o ukrajinsko-ruskim jezičnim vezama i samostalnosti dvaju jezika pročitajte u članku rusista i slavista, sveučilišnoga profesora Neila Bermela.

Tekst Ukrainian and Russian: how similar are the two languages? (Ukrajinski i ruski: Koliko su ta dva jezika slična ?) objavljen je na novinskome portalu The Conversation.

Vladimir Putin pisao je o „povijesnom jedinstvu“ ukrajinskoga i ruskoga naroda, dijelom potvrđujući svoje teze pogledom na jezike. U Ukrajini se tê tvrdnje opovrgavaju dokazima o dugoj ukrajinskoj povijesti kao potvrdi narodne i jezične samostalnosti.

Kako Putin nastavlja svoje nasrtaje na Ukrajinu, razlike između dvaju jezika postale su dio javnih rasprava na zapadu – obratite pozornost na različite izgovore i zapise imena ukrajinskoga glavnoga grada (Kiev je ruska transliteracija, a Kyiv ukrajinska).

Dominantno je razmišljanje da postojanje „odvojenih“ jezika podrazumijeva neku vrstu potpune i jasne razdiobe među njima, no stvarnost je znatno zamršenija.

Ukrajinski i ruski pripadaju slavenskoj porodici jezika. Ta jezična porodica u središnjoj i istočnoj Europi obuhvaća i poljski, češki i bugarski. Prije tisuću godina jezici koji su opstojali na području ruskih i ukrajinskih teritorija bili su slični, poput različitih narječja istoga jezika. Protokom stoljeća, pod različitim povijesnim utjecajima, pojavile su se razlike.

Ukrajina je postala istočni dio poljsko-litavskoga državnoga saveza, upijajući znatne utjecaje poljskoga u svoj jezik. Moskva je ujedinila gradove na sjeveru i istoku u neovisnu državu, kasnije nazvanu Rusijom. Stoga je njihov jezik oblikovan na temelju doticaja s useljenicima s istoka kao i uključivanjem tehničkoga i kulturalnoga nazivlja iz zapadnih europskih zemalja kao što su Francuska, Njemačka i Nizozemska. 

U trenutku kada je Rusija zaposjela upravljanje Ukrajinom u 18. stoljeću, govornici u Rusiji i Ukrajini jezično više nisu osobito usko povezani. Dogodile su se velike promjene u rječnicima obaju jezika, kao i u glasovima i gramatici.

Jezična braća i sestre, ne rođaci

Danas, ruski i ukrajinski u bliskim su odnosima: u usporedbi s drugim slavenskim jezicima, međusobno dijele velik dio rječnika, gramatike i izgovornih obrazaca. Oba se naroda služe ćiriličnim pismom, no ne potpuno jednakim slovopisima. Četiri su slova u ukrajinskom slovopisu kojih nema u ruskom (ґ, є, і, ї) te četiri u ruskom kojih nema u ukrajinskom (ё, ъ, ы, э).   

Kako su se ruski i ukrajinski međusobno odijelili prilično nedavno (prije manje od tisućljeća), još uvijek dijele mnogo osnovnoga i esencijalnoga rječnika – no ne dovoljno da bi ih se smatralo narječjima jednoga jezika.

Često je citiran podatak da ukrajinski i ruski dijele oko 62 % rječnika. To je otprilike jednak iznos koji međusobno dijele engleski i nizozemski, prema istim izračunima. Ako uzorak proširite pretraživanjem internetskih podataka kako biste usporedili širi opseg riječi od tih 200 iskonskih „esencijalnih“ riječi obuhvaćenih spomenutim mjerenjem, udio zajedničkih riječi pada. Jedan takav računalni model javlja da ruski i ukrajinski dijele oko 55 % rječnika.

Pa ako i uzmemo u obzir model koji govori o 62 % zajedničkoga rječnika, to znači da bi Rus koji ne poznaje ukrajinski jezik (i obratno) razumio otprilike pet od osam riječi. Kako bismo bolje razumjeli o čemu je riječ, dajte prijatelju da u novinskom članku prekriži tri od osam riječi te pogledajte koliko ćete moći pratiti tekst.

„Lažni prijatelji“ – riječi koje zvuče jednako, no nemaju isto značenje – čine da ruski i ukrajinski izgledaju još sličnijima negoli uistinu jesu. Ukrajinska riječ pytannya („pitanje“) vrlo nalikuje ruskoj riječi pytanie („pokušaj“). Rus koji vidi riječ pytannya neće ju povezati s ruskom riječju za „pitanje“, vopros.

Temeljne razlike

Ruski i ukrajinski razvili su se iz istoga jezika-pretka i, promatrajući širu sliku, ne osobito davno. Lakše je Rusu naučiti ukrajinski (i obratno) negoli je govorniku engleskoga jezika ovladati bilo kojim od tih dvaju jezika. Zajednički dio njihovih rječnika, kao i činjenica da i riječi koje imaju različita značenja mogu zvučati poznato, djeluju tako da se ruski i ukrajinski govornici lakše jezično „povezuju“.

Duga povijest Rusije kao dominantnoga političkoga i kulturnoga jezika Sovjetskoga Saveza znači da su mnogi stanovnici Ukrajine – njih oko 30 % prema zadnjem popisu – izvorni govornici ruskoga, a mnogi su učili ruski na visokim obrazovnim razinama. Obrnuta situacija nije povijesno potvrđena iako se to u posljednje vrijeme mijenja. Jezici su dovoljno bliski i suobitavaju dovoljno dugo da imaju i hibrid nazvan suržik, koji je u upotrebi u mnogim dijelovima Ukrajine.

Sličnosti među dvama jezicima ne bi nas smjele zaslijepiti u smjeru nijekanja njihove odvojene opstojnosti kao zasebnih entiteta, ili pak u smjeru politički impliciranih pretpostavaka da je riječ o jednom jeziku.

Prije otprilike dvadeset i pet godina toponim Kiev počeo je nestajati sa zemljovida kako bi ga zamijenio Kyiv. Posljednji zapis jednostavno je ukrajinska „inačica“ imena, zapisana latinskim pismom na mjestu ćiriličnoga. Samoglasnička se skupina promijenila: u ruskom, prvi otvornik -y- postao je -i- nakon zatvornika -k-, a u ukrajinskom iskonsko -e- i -o- mijenjaju se u -i- prije završnoga suglasnika. Dakle, povijesno gledajući, nijedan od tih izgovora i zapisa nije „originalniji“ – svaki uključuje promjene koje su se događale tijekom stoljeća.  

Ustaljena uporaba inačica Kiev, Kharkov, Lvov u engleskome jeziku dolazi iz razdoblje Ruskoga Carstva i Sovjetskoga Saveza, kada je ruski bio dominantnim pisanim jezikom u Ukrajini. Nakon što je Ukrajina postala neovisna, s utvrđenim vlastitim jezičnim identitetom, ukrajinski oblici Kyiv, Kharkiv i Lviv dobili su primarno mjesto. Slični su primjeri Mumbai i Kolkata, koji, u skladu s lokalnom normom, zamjenjuju kolonijalno imenovanje indijskih gradova Bombay i Calcutta. Promjena se širi i prodavaonicama u vašoj blizini – zbogom, piletino na kijevski način – dobro došla, piletino na kiivski način.

Razlike između ruskoga i ukrajinskoga mnogo su veće od onoga što Putin 2021. proglašava „pokrajinskim jezičnim osobitostima“. Traženjem jezičnoga „jedinstva“ Rusije i Ukrajine, sabire dokaze koji će Rusiji omogućiti pravo na zauzimanje onoga za što on tvrdi da je ruski prostor.

■ NAPOMENA ■ izabrala i pripremila: Snježana MostarkićNeil Bermel, profesor rusistike i slavistike na Sveučilištu Sheffield; izjava uz članak: Neil Bermel prima stipendiju britanskoga Vijeća za istraživanje umjetnosti i humanističkih područja Ujedinjeno Kraljevstvo: The Conversation – neovisni novinski portal sa sjedištem u Londonu koji uređuju sveučilišni profesori i znanstvenici s ciljem izravnoga komuniciranja s javnosti ■ izvornik: theconversation.com  ■