Aktualno
■ UVOĐENJE TEHNIČKIH VJEŠTINA U OSNOVNU ŠKOLU VAŽNO JE ZA PRIPREMU UČENIKA ZA SUVREMENO DRUŠTVO ■
Vješt učitelj nije samo predavač, već mentor, inspiracija i pokretač promjena
objavljeno: 16. travnja 2024.

U suradnji Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku i Hrvatske zajednice tehničke kulture, s ciljem promicanja zajedničkih aktivnosti u području tehničke kulture, održane su STEM radionice za studente pod nazivom Kreativne radionice. Kreativne su radionice održane u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana u Osijeku. Na radionicama su sudjelovali studenti druge godine Učiteljskog studija u sklopu izbornog predmeta Izvannastavne informatičke i tehničke aktivnosti.

Studente su radionicama vodili iskusni edukatori Hrvatske zajednice tehničke kulture i nastavnici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Ova je suradnja između akademske zajednice i praktičara iz područja tehničke kulture doprinijela stvaranju poticajnog okružja koje je potaknulo razvoj kreativnosti i tehničkih vještina svih sudionika. Svaki je dan tijekom održavanja ovih kreativnih radionica obilježen ugodnom radnom atmosferom koja je poticala grupu budućih učitelja.

Studenti nisu samo prisustvovali, već su s ozbiljnošću pristupili svakom segmentu projekta. Njihova predanost radu, želja za stjecanjem novih znanja te otvorenost prema novim idejama bili su izvanredni. Kreativnost ovih studenata došla je do izražaja u svakom koraku obogaćujući naše radionice i potičući nove ideje među svim sudionicima.

Studenti su uspješno odradili šest tematskih radionica: Šišmiš, Raketa, Krijesnica, Čestitka, Nakit i Šaralica. U procesu izrade različitih elemenata postavljeno je pitanje o primjerenosti ovih radionica za provedbu u razrednoj nastavi te kako ih što bolje prilagoditi kako bi se potakao razvoj fine motorike i omogućilo personaliziranje učeničkih radova. Ovaj refleksivni pristup omogućio je studentima da razmišljaju o načinima prilagodbe aktivnosti kako bi se maksimalno iskoristio potencijal učenika razvojem njihovih vještina i slobodnim izražavanjem kreativnosti. Jedan je od ključnih čimbenika u uspješnom poučavanju tehničkih vještina prisutnost vještog učitelja. Vješt učitelj nije samo predavač, već i mentor, inspiracija, podrška i pokretač promjena. Njihova sposobnost da prenesu znanje na način koji je razumljiv i poticajan za učenike, ključna je za razvoj njihovih tehničkih kompetencija. Vješt učitelj osmišlja zanimljive i interaktivne aktivnosti koje potiču učenike da istražuju, eksperimentiraju i stvaraju potičući time njihovu motivaciju i samopouzdanje.

Uvođenje tehničkih vještina u osnovnoškolsko obrazovanje ključno je za pripremu učenika za suvremeno društvo. Tehničke vještine poput programiranja, dizajniranja i inženjeringa potiču kritičko razmišljanje i kreativnost. Najveću ulogu nosi kompetentan učitelj koji je ključan za motivaciju i uspješno prenošenje znanja. Integracija ovih vještina potiče inkluzivno obrazovanje te priprema učenike za buduće izazove tržišta rada.  Ulaganje u obrazovanje učitelja i integraciju tehničkih vještina neizostavno je za formiranje kompetentnih i uspješnih osoba. Upravo takav primjer imali su studenti sudjelovanjem na ovim radionicama. Radujemo se novim suradnjama koje će omogućiti daljnji razvoj i napredak obrazovanja studenata u područjima tehnike.

Nakon što su sve radionice realizirane, provedena je anketa među studentima kako bi se dobile povratne informacije o njihovu zadovoljstvu provedbom kao i konstruktivnim komentarima kako unaprijediti radionice za sljedeće generacije. Anketa je bila anonimna te su studenti potpuno slobodno mogli odgovarati na postavljena pitanja. Svoj osvrt na provedene radionice dalo je 25 studenata koji su sudjelovali u aktivnostima.

Udio studenata koji su izjavili da bi neke od odrađenih vježbi provodili unutar razrednog odjela, iznosi čak 84 %. Ovo sugerira da su studenti prepoznali vrijednost i praktičnu primjenjivost sadržaja radionica u kontekstu redovne nastave. Njihov interes za integraciju ovih vježbi u učionicu sugerira potencijal za daljnje proširenje i primjenu koncepta izvan okvira radionica.

Također, studenti su ponudili konkretne prijedloge o načinima prilagodbe vježbi za uporabu u učionicama, poput pružanja gotovih izrezanih ili istočkanih predložaka kojima bi se učenici mogli koristiti. Ovi prijedlozi za prilagodbu vježbi za redovnu nastavu pokazuju fleksibilnost i praktičnost sadržaja radionica te sugeriraju mogućnost njihove šire primjene u obrazovnom kontekstu. Ovo je vrijedan zaključak koji ukazuje na potencijalnu suradnju između organizatora radionica i obrazovnih institucija radi integracije ovakvih aktivnosti u redovni nastavni program.

Studenti su bili izrazito zadovoljni osobama koje su ih vodile radionicama ostavivši im obilje pozitivnih komentara o njihovu angažmanu. Njihova stručnost, entuzijazam i predanost u vođenju radionica bili su posebno istaknuti u povratnim informacijama. Mnogi su istaknuli kako su se osjećali ugodno zahvaljujući njihovu mentorstvu što je doprinijelo kvaliteti njihova iskustva tijekom radionica.

Na temelju komentara dobivenih od studenata, zaključak je da su radionice bile izuzetno uspješne i dobro prihvaćene. Studenti su istaknuli nekoliko ključnih točaka: postojala je opća suglasnost o potrebi za više materijala, poput škara i ljepila, što bi moglo poboljšati praktični aspekt radionica.

Također, sudionici su izdvojili da je broj aktivnosti bio dobro odmjeren, a omjer između broja edukatora i grupa bio je zadovoljavajući. Neki sudionici sugerirali su puštanje glazbe u pozadini koji bi pozitivno utjecao na radno okružje. Atmosfera tijekom radionica opisana je kao vesela i ugodna, a edukatori su dobili pohvale za svoj angažman, entuzijazam i sposobnost stvaranja poticajne okoline. Općenito, sudionici su bili vrlo zadovoljni iskustvom izrazivši želju da se slične radionice ponove. U konačnici, zaključujemo da su radionice bile uspješne na obostrano zadovoljstvo i veselimo se budućoj suradnji.

Anketu i statističku obradu podataka priredila Dora DULEMBA, koordinatorica projekta foozos i hztk.