Jučer-danas-sutra
20 WEB-ALATA ZA NASTAVU POVIJESTI
Budimo lumeni
objavljeno: 21. siječnja 2016.

Uvodna rečenica ne najavljuje novi scenarij popularnih Štrumpfova, ali je vrlo zgodna za temu koja slijedi. Dobri poznavatelji Štrumpfova znaju da je Lumen pametnjaković s dva lica – jedno stvarno pametno i drugo u kojem pametuje. U današnjem izdanju kolumne pametujem o Loomenu, a nadam se da ćete uočiti i poneku „pametnu“ sitnicu. Danas govorimo o složenom alatu u kojem za kvalitetne sadržaje moramo izdvojiti puno vremena, a dugoročno nam se može isplatiti s obzirom na najave novog kurikuluma za nastavni predmet povijest. U novom kurikulumu učitelji će za realizaciju odgojno-obrazovnih ishoda imati veću autonomiju pri izboru tematskih sadržaja. To podrazumijeva više stvari. Prisjetite se najprije priče o finskom obrazovnom sustavu. Nećemo odmah potegnuti priču o plaćama, nego o visokom ugledu i položaju učitelja. Učitelje cijene zbog njihove stručnosti. Veća autonomija nastavnika pri izboru sadržaja podrazumijeva njegovu stručnost. Tu ćemo se svi morati riješiti straha od nepoznatog i hrabro se uhvatiti ukoštac s novim izazovima. Nadalje, izbornost tematskih sadržaja podrazumijeva da neki od njih sigurno nisu u postojećim udžbenicima i drugim materijalima za učenje i poučavanje. Premda nas do potpunog uvođenja kurikuluma u sve razrede čeka još niz godina, učitelji će još znatno dulje dio materijala pripremati sami. U godinama pred nama stručno usavršavanje učitelja i priprema nastavnih materijala dobit će veliki zamah kako bi se učitelji i škole što kvalitetnije pripremili za nove kurikulume.

Moodle/Loomen

Gledajući u budućnost, škole bi trebale biti tehnički modernizirane i umrežene, a razne digitalne spravice postati školska svakodnevica. Kada razmišljam o pripremama za budućnost, čini mi se oportuno što više nastavnih materijala pripremiti digitalno kako bi bili dostupniji i lakši za prilagodbe i izmjene. U posljednje dvije godine Agencija za odgoj i obrazovanje sve češće pri usavršavanju učitelja koristi sustav za udaljeno učenje Moodle, odnosno lokaliziranu i prilagođenu verziju koju je CARNet nazvao Loomen. Moodle je platforma za učenje koja se razvija već 10 godina i u svijetu ima više od 80 milijuna korisnika. Relativna jednostavnost upotrebe, sigurnost, ažuriranost, prilagodljivost, lokaliziranost na različite jezike i uz to besplatnost – Moodle su prije svega prihvatili u akademskoj zajednici i obrazovnom sektoru.

Kako bi učitelj uveo određenu informacijsku tehnologiju u nastavu koja (za sada) nije propisana pedagoškim standardima, potrebno je planirati korištenje takve tehnologije već tijekom pisanja godišnjeg nastavnog plana i programa, te uskladiti ciljeve i ishode na mjesečnom i dnevnom planiranju. Tijekom školskih godina 2012./2013. i 2013./2014. dio učenika Srednje škole Čakovec eksperimentalno je u nastavi povijesti koristio društvene mreže Facebook i Pinterest, te LMS-ovu aplikaciju Moodle. Uz planiranje i razradu ishoda, nakon korištenja IKT sredstava provedeni su evaluacija upitnicima za učenike, te samovrjednovanje nastavnika.

Primjer korištenja Loomena u srednjoj školi

LMS Moodle se u Srednjoj školi Čakovec koristi za obogaćivanje nastave te za pomoć učenicima koji su zbog sportskih obaveza ili bolesti često odsutni s nastave. Realizacija projekta počela je početkom školske godine 2013./2014. Koristi se lokalizirana aplikacija Loomen radi sigurnosti, prijevoda, optimiziranih modula i sigurnosti prijave korisnika uz korištenje CARNetovog AAI sustava identifikacije. Svaki učitelj i učenik u Republici Hrvatskoj koji imaju aktiviranu e-mail adresu @skole.hr mogu pristupiti platformi Loomen na adresi https://loomen.carnet.hr.

Učenici Loomen ponajprije koriste za vježbanje i pripremu za pisane provjere. Uz zadatke za vježbanje, u tečajeve su do sada uključeni linkovi na tekstove na internetu, videoisječci i dio prezentacija korištenih na nastavi. Rad u Loomenu je veliki izazov nastavniku jer se usporedo s korištenjem nastavnik i uči metodama rada u Moodleu. Korištenje Loomena je planirano u godišnjem nastavnom planu i programu uz savjetovanje sa savjetnicom Agencije za odgoj i obrazovanje. Učitelj dnevnik rada i impresije povremeno objavljuje na osobnom blogu (poveznica: http://hajdarovic.com/tag/loomen/). Učenici koji su se na dobrovoljnoj osnovi uključili u rad na Loomenu bili su uključeni i u završnu evaluaciju.

Za prvu vježbu, tj. pripremu za pisanu provjeru kreirano je 98 pitanja u bazi pitanja. Ispiti su kreirani tako da se pri svakom pokušaju iz baze izvlači 12 nasumičnih pitanja. Učenici su od 9. do 15. siječnja riješili 448 ispita uz prosječnu ocjenu 3,72.

Na stvarnoj pisanoj provjeri korištena su pitanja iz iste baze. Dio ih je doslovce kopiran, a drugi dio je preoblikovan. Ispit je imao 20 pitanja. Vrijedi istaknuti da je bila samo jedna negativna ocjena, a dotični je učenik na Loomenu samo tri puta pokušao riješiti test.

Učenici koji su sudjelovali u prvom većem vježbanju ispunili su kratke upitnike. Postavljeno im je samo šest pitanja. U ispitivanju je sudjelovalo 29 učenika, a 90 posto ih je koristilo Loomen za vježbanje. Svi su rekli da im je rad uz Loomen dobar način ponavljanja i uvježbavanja gradiva. U posljednjem pitanju morali su u tablicu ispisati prednosti, odnosno nedostatke vježbanja na Loomenu. Među prednosti takvog vježbanja uvrstili su efikasnost takvog načina ponavljanja i učenja, bolje razumijevanje gradiva, olakšanu pripremu za provjeru znanja, automatski izračun bodova i ocjenjivanje te učenje iskustvom na vlastitim greškama. Kao nedostatke su naveli jezične probleme pri upisivanju kratkih odgovora i nedostatak verbalne komunikacije s nastavnikom.

Povijest na Loomenu

Prikazom života obitelji Frank može se prikazati cijeli slijed događaja od zajedničkog suživota i aktivna sudjelovanja Židova u njemačkoj politici, bujanja antisemitizma, uspona nacista, prisilne migracije u potrazi za sigurnošću do skrivanja, pomaganja, izdaje, logora i smrti u Holokaustu. Cijelu studiju slučaja možete naći u novom priručniku „Drugi svjetski rat“.

Kako možete iskoristiti Loomen? Evo samo nekoliko izdvojenih mogućnosti:

  • U Loomenu postoji dio u kojem možete kreirati vlastiti pojmovnik (npr. učitelj i učenici zajedno). Pojmovi iz takvog pojmovnika mogu se automatski vezati na sve dijelove unutar jednog tematskog sadržaja, što olakšava razumijevanje osnovnog teksta i/ili izvora.
  • Nastavni sadržaji mogu se kreirati u obliku knjige, pa učenici postupno napreduju kroz materijale doslovce listajući stranicu po stranicu. Te stranice mogu sadržavati tekstove, izvore, slikovne priloge, pitanja, multimedijske sadržaje itd.
  • U svakom se dijelu sadržaja mogu oblikovati razne vrste kvizova i provjera znanja (ABC pitalice, točno-netočno, dopune rečenica, dopuna slikovnih materijala, križaljke, „hot potatoes“ itd.). Provjere možete oblikovati tako da učenici automatski nakon rješavanja dobiju povratnu informaciju o točnosti, zbroj bodova pa čak i ocjenu.
  • Sve oblike zadaće učenici mogu predavati na Loomen, što učitelju olakšava rad. Trajanje zadaće (početak i kraj) mogu se lako odrediti, pregledavanje i vrednovanje je intuitivno. Online zadaće su dostupne u svakom trenutku i na bilo kojoj lokaciji, što olakšava postao.
  • Učenici kroz sadržaje na Loomenu mogu prolaziti tempom koji im zadaje učitelj ili samostalnim napredovanjem u njima.
  • Učitelj ima apsolutni uvid u sve aktivnosti učenika u sustavu.

U Loomenu možete pripremiti cijele nastavne teme u kojima učenici mogu učiti, samostalno provjeriti svoje znanje, a naposljetku možete i vrednovati njihov rad. Čini mi se da može poslužiti kao izuzetno sredstvo kombinirane nastave. Alat traži određeno privikavanje i zahtijeva dulje vrijeme za kreiranje cijelih tema, ali gledano dugoročno – može biti izuzetno koristan. U očekivanju da reforma kurikuluma dođe i u vaš razred, možete početi razmišljati kako svoje teme oblikovati na Loomenu.

Piše: Miljenko HAJDAROVIĆ

…………………

Miljenko Hajdarović je nastavnik povijesti u Srednjoj školi Čakovec.

Tijekom 10 godina rada u struci aktivno istražuje i upotrebljava IKT u nastavi.

Urednik je Hrvatskog povijesnog portala (www.povijest.net) i certificirani Googleov edukator.

………..

Kolumna je utemeljena na osobnom iskustvu i stavovima kolumnista i ne mora odražavati stavove uredništva Školskog portala ni Školske knjige.