Jučer-danas-sutra
20 WEB ALATA ZA NASTAVU POVIJESTI
Umne mape i druge sheme
objavljeno: 28. siječnja 2016.

Tijekom procesa učenja i poučavanja količina informacija u knjigama, bilježnici i glavi može biti golema. Ta količina nas može blokirati u našim namjerama i umanjiti kvalitetu učenja ili mogućnost rješavanja nekog problema. Osnovni proces koji primjenjujemo je organizacija informacija u smislene i logički povezane cjeline. U tom procesu kreiranje umnih mapa može nam biti izuzetno korisno. Umne mape možemo crtati na ploči u razredu, na folije na grafoskopu, u bilježnicu, na plakate ili uz pomoć online aplikacija. Danas ćemo pokazati takav primjer.

Kako koristimo umne mape u poučavanju povijesti?

Kreiranjem umnih mapa učenici vježbaju proces istraživanja i traženja povijesnih izvora, njihove kritičke analize i prikaz izvedenih zaključaka u obliku umne mape.

Uzmimo neki konkretni primjer – recimo, Napoleon Bonaparte. Napoleon je obilježio važno razdoblje europske povijesti. Bio je vojskovođa, car, reformator, uzurpator, pobjednik i gubitnik, otac i suprug itd. Na njega možemo gledati iz različitih perspektiva. Što je važno o njegovu utjecaju u prošlosti? Kako su na njega gledali neprijatelji? Kako to prikazati? Kako povezati u smislenu cjelinu? Krenimo od te početne pozicije. Odabir naslova (ključnog pojma), slike i osnovnih smjerova za promišljanje:

Krenimo redom od Republike. Treba promisliti što je najvažnije iz tog razdoblja Napoleonova djelovanja. Republika je nastala nakon revolucije koja je počela napadom na Bastilju. Možemo li za Francusku revoluciju izdvojiti/zaključiti što je najznačajnija posljedica ili što je najviše utjecalo na današnji svijet? Deklaraciju o pravima čovjeka i građanina svakako moramo istaknuti. Odgovor na revoluciju su bili brojni antirevolucionarni pohodi okolnih monarhija. Napoleon je zbog toga ratovao u Italiji i Egiptu.

U sljedećem ćemo koraku objasniti uspon prema vlasti. Zahvaljujući vojnim uspjesima Napoleon je postao član Direktorija i nakon toga jedan od triju konzula. To je bio samo korak do proglašenja Francuskog Carstva.

Dalje se možemo baviti time kako je Napoleon prikazivan tijekom vremena.

U današnjem primjeru četvrti korak je ostavljen za pitanje posljedica, odnosno Napoleonove ostavštine. Navedimo samo dva podatka – ukidanje Dubrovačke Republike i uvođenje građanskog zakonika.

Kako izgleda cijela umna mapa?

 

Ili u interaktivnom obliku:

<iframe width=”600″ height=”400″ frameborder=”0″ src=”https://www.mindmeister.com/maps/public_map_shell/641458905/napoleon-bonaparte?width=600&height=400&z=auto” scrolling=”no” style=”overflow: hidden; margin-bottom: 5px;”>Your browser is not able to display frames. Please visit <a href=”https://www.mindmeister.com/641458905/napoleon-bonaparte” target=”_blank”>Napoleon Bonaparte</a> on MindMeister.</iframe><div style=”margin-bottom: 5px”><a href=”https://www.mindmeister.com/641458905/napoleon-bonaparte” target=”_blank”>Napoleon Bonaparte</a> by <a href=”https://www.mindmeister.com/users/channel/hajdarovicm” target=”_blank”>Miljenko Hajdarovic</a></div>

Ili, ako embedanje ne radi, onda samo KLIKNITE OVDJE.  

Što smo koristili?

Za izradu ove umne mape koristili smo online aplikaciju Mind Meister. Mind Meister je jednostavan i inovativan alat za kreiranje umnih mapa i shema. Lako se koristi i sadrži neke od tipičnih funkcija za umne mape: grananje i stvaranje veza između sadržaja, dodavanje i uređivanje teksta, dodavanje grafika i druge multimedije (video, zvuk), dijeljenje i suradnja s drugima, širenje radova na društvenim mrežama itd. Usluga nudi unaprijed pripremljene template koji mogu olakšati proces razvoja umne mape. Pogledajte OVDJE.

Alat se prema podacima na web stranici koristi na prestižnim američkim visokoškolskim ustanovama – Standord University, University of Chicago, John Hopkins University, Columbia Law School, Sauder School of Business, itd. Koristili smo se njime i za izradu shematskih prikaza u pripremi prvog prijedloga kurikuluma nastavnog predmeta Povijest.

  • Primjeri:

https://www.mindmeister.com/636958865

https://www.mindmeister.com/636950947

https://www.mindmeister.com/639569302

…………………

 

Piše: Miljenko HAJDAROVIĆ

…………………

Miljenko Hajdarović je nastavnik povijesti u Srednjoj školi Čakovec.

Tijekom 10 godina rada u struci aktivno istražuje i koristi IKT u nastavi.

Urednik je Hrvatskog povijesnog portala (www.povijest.net) i certificirani Googleov edukator.

………..

Kolumna je utemeljena na osobnom iskustvu i stavovima kolumnista i ne mora odražavati stavove uredništva Školskog portala ni Školske knjige.