Kolumna
Sandra VUK, majka dviju kćeri – buduće učiteljice i druge koja ni ne želi čuti o tome da nastavi maminim stopama. Entuzijast, osoba koja uvijek uči, sve je zanima i vjeruje u današnju djecu. Da bi cijeli proces bio što lakši, učenje smatra životnom igrom, uvijek traži nove spoznaje, metode i načine poučavanja. Zaljubljenik u nove tehnologije. Zaljubljenik je i u svoj posao i radost koju dijeli kad uđe u učionicu. Profesionalac u poučavanju već 27 godina. Uvijek željna prikazati primjere prakse, poučavati i odrasle. SLUŽBENO: učiteljica u OŠ Sveta Nedelja, učiteljica savjetnica, kolumnistica, e-mentorica, edukatorica o novim tehnologijama, županijska voditeljica. Kolumnistica je Školskog portala od siječnja 2015.
SANDRINA UČIONICA
Međupredmetna tema Građanski odgoj i obrazovanje [1.]
objavljeno: 10. veljače 2020.

…u pojedinca i socijalne osjetljivosti prema društvu u kojemu odrasta.

Građanski odgoj i obrazovanje međupredmetna je tema čija je svrha osposobiti i osnažiti učenike za aktivno i učinkovito obavljanje građanske uloge. To podrazumijeva odgovorne članove razredne, školske, lokalne, nacionalne, europske i globalne zajednice. Građanski odgoj i obrazovanje omogućava učenicima lakše snalaženje u pluralističkome društvu u kojem žive, pouzdanje u vlastite snage i pronalaženje vlastitih odgovora i rješenja za aktualne društvene probleme i izazove. Stjecanjem građanske kompetencije, koja uključuje građansko znanje, vještine i stavove, učenici se osposobljavaju za uspješno sudjelovanje u životu demokratske zajednice. (Kurikulum GOO-a)

Građanski odgoj i obrazovanje obuhvaća znanja o ljudskim pravima, obilježjima demokratske zajednice i političkim sustavima. Vještine, na razvoj kojih je Građanski odgoj i obrazovanje ponajviše usmjeren, su kritičko mišljenje na etičkim načelima i komunikacijske vještine potrebne za društveno i političko sudjelovanje. Prije svega to su medijacijska znanja, vještine i vrijednosti, umijeće mirotvorstva i mirnog rješavanja sukoba, umijeće rješavanja društvenih problema na demokratskim načelima (istraživanje, dijalog, poštovanje drugog i drugačijeg, umijeće prepoznavanja zajedničkih ciljeva u različitosti. Odgovornost, ljudsko dostojanstvo, sloboda, ravnopravnost i solidarnost temeljne su vrijednosti koje se promiču učenjem i poučavanjem Građanskoga odgoja i obrazovanja, a osobita važnost pridaje se razvoju odgovornoga odnosa prema javnim dobrima i spremnosti doprinošenju zajedničkomu dobru. (NN, srpanj 2019.)

Potaknuta tim definicijama, za svoj sam razred smislila nekoliko projekata vezanih za GOO. Želja mi je bila proširiti tu međupredmetnu temu još nekim stavovima, vještinama i znanjima.

MEMENTO PRIJATELJSTVA – projekt koji ulazi u 7 godinu provedbe, projekt koji je odobrio i MZO, projekt koji se temelji na radionicama koje u učenika razvijaju socijalnu osjetljivost i prihvaćanje različitosti, odnosno upoznavanje i prihvaćanje svih pojedinaca unutar razredne zajednice.

 

O projektu sam više puta pisala. Još uvijek u njemu nalazim toliko stvari na koje mogu upozoriti učenike. Nadalje, on u učenika razvija komunikacijske vještine i potiče ih na uvažavanje tuđega mišljenja. Svaki mjesec imamo jednu radionicu u sklopu toga projekta.

 

Drugi projekt koji sam smislila na početku godine zove se „ISTRAŽIVANJE DJEČJIH PRAVA“. 

Projekt je razredni i nije prijavljen ni na jednoj platformi. Nastao je na temelju provođenja ideja i radionica iz knjige „Istraživanje dječjih prava“.


Knjigu možete preuzeti OVDJE.
                               

Naše radionice:

Istraživanje dječjih prava i toga kako učenici mogu utjecati na lokalnu zajednicu dovelo nas je do novoga projekta. O njemu ću pisati u sljedećoj kolumni. 

………..

Sandra VUK | OŠ Sveta Nedelja ■ Moj web https://xn--sandrinauionica-z3b.weebly.com/  ■  Razredna stranica 3. B https://sites.google.com/view/svetanedelja3b/ ■ Webučionica web alati za rad u nastavi https://webucionica.weebly.com/ ■