Draženka Švelec-Juričić, magistra je primarne edukacije i magistara za odnose s javnošću, ravnateljica savjetnica u Osnovnoj školi Bisag. U njenome radu vodi ju misao da svaki učenik ima pravo dobiti sva znanja, razviti sve sposobnosti i vrijednosti koje treba i želi, a svaki učitelj dobiti podršku i poticaj u razvijanju kreativnosti i izvrsnosti u radu. Tijekom svojega radnog vijeka dodatno se usavršavala u područjima upravljanja ljudskim resursima, razvijanja komunikacijskih kompetencija, upravljanja projektima, razvijanja računalnih vještina i kompetencija te organizirala i vodila događaje, aktivnosti i projekte na školskoj, županijskoj i međunarodnoj razini. Prateći promjene u obrazovanju generirane digitalnom tehnologijom, kao doktorandica doktorskog studija Mediji i komunikacija, fokus njezina interesa i znanstvenog istraživanja je digitalna komunikacija, digitalne kompetencije, digitalna pismenost i digitalni identitet pojedinca. Autorica je niza znanstvenih radova koje je predstavljala na međunarodnim konferencijama. Od početka školske godine 2023./2024. na čelu je tima Osnovne škole Bisag koja provodi program Cjelodnevne škole.
Naša cjelodnevna škola
objavljeno: 19. rujna 2023.

Osnovna škola Bisag jedna je od četiriju osnovnih škola Varaždinske županije i jedna od 62 osnovne škole Republike Hrvatske koje će tijekom naredne četiri školske godine provoditi program Cjelodnevne škole čiji je osnovni cilj postizanje vrijednosti okvira programa novim modelima i organizacijom rada osnovne škole kao Cjelodnevne škole.

Model Cjelodnevne škole sastoji se od četiriju odgojno-obrazovna programa:

♦ A1 – program nacionalnog kurikuluma redovite i izborne nastava

♦ A2 – program potpore, potpomognutog i obogaćenog učenja

♦ B1 – program izvannastavnih aktivnosti  

♦ B2 – program izvaškolskih aktivnosti.

Programi A1 i obvezni dio A2 obvezni su za sve učenike, a izborni A2, B1 i B2 funkcioniraju na načelu izbornosti i dobrovoljnosti služeći zadovoljavanju potreba i interesa učenika.

Pred učenicima i učiteljima Osnovne škole Bisag nalazi se razdoblje u kojemu ćemo imati priliku pokazati kreativnost, inovativnost, spremnost za uporabu novih oblika i metoda rada, spremnost za učenje i iznalaženje relevantnih, funkcionalnih i optimalnih rješenja na putu do suvremene škole čija je misija pružiti učenicima različita iskustva učenja brojnim oblicima odgojno-obrazovnog rada.

■  Napisala: Draženka ŠVELEC-JURIČIĆ, ravnateljica, OŠ Bisag

Razdoblje pripreme prve školske godine Cjelodnevne škole bilo je ispunjeno aktivnostima usmjerenima k informiranju roditelja (roditeljski sastanci), planiranju (sjednice Učiteljskog vijeća, sastanci Tima za kvalitetu), organizaciji (sastanci ravnatelja u MZO-u, sastanci s osnivačem) i edukaciji (edukacije za izvođenje programa A2 i izvođenje nastave novih predmeta za učitelje i stručne suradnike).

Prvog je nastavnog dana ove školske godine učenike dočekala nova organizacija rada i novi raspored u koji su uključeni obvezni sati A2 programa.

♦ Učenici 1. – 4. razreda u svojemu rasporedu imaju 5 sati A2 programa

♦ Učenici 5. – 8. razreda 4 sata A2 programa.

Organizacijski se sati potpore izvode u vremenskom okviru zajedno s redovitom nastavom što znači da su učenici na obveznom dijelu nastave do 13.30 (1. i 2. razred), odnosno do 15 sati (7. i 8. razred), ovisno o broju sati za pojedini razred.

S programom potpore krenuli smo već u prvome tjednu nastave. U okviru programa potpore učitelji učenicima pružaju konkretnu, prilagođenu i učinkovitu potporu u učenju i postizanju ishoda na način da je vrijeme, koje učenici ulažu u učenje, pomaknuto u vrijeme i prostor škole. Provođenjem programa A2 očekuje se manji angažman učenika u pisanju domaćih zadaća kod kuće i time rasterećenje obiteljskog života školskim obvezama. Progresivno je i uvođenje stručnih suradnika u izvođenje programa A2 što znači da u našoj školi pedagog, psiholog i knjižničarka, stručni suradnici, zajedno s učiteljima izvode satove potpore, čime se povećava mogućnost individualnog pristupa učenicima u usmjeravanju k učenju i poticanju samostalnosti.

Nakon obveznog dijela programa A1 i programa A2 učenici će moći sudjelovati u izvannastavnim aktivnostima. U ovome tjednu završavaju uvodne pripreme za uvođenje B1 programa (izvannastavne aktivnosti), formiranje skupina B1 aktivnosti i anketiranje roditelja za sudjelovanjem učenika u B2 aktivnostima. Sudjelovanje učenika u B1 i B2 dijelu programa Cjelodnevne škole potpuno je besplatno.

Osim uobičajenih izvannastavnih aktivnosti koje se planiraju, programiraju, organiziraju i realiziraju u OŠ Bisag tijekom godina, kao što su: Dramska, Sportska, Likovna skupina, Pjevači zbor, Ekološka sekcija, Mladi znanstvenici, ove smo školske godine uveli i neke nove aktivnosti koje će zadovoljiti potrebe učenika u smislu postizanja spremnosti za odgovaranje na izazove digitalnog vremena.

U tome smislu nastavljamo s izvannastavnom aktivnošću Kompjutorska daktilografija čiji je cilj učenje slijepog pisanja u svrhu trošenja manje vremena na tehničke radnje prilikom korištenja računala. Ove školske godine učenicima nudimo novu izvannastavnu aktivnost Mala škola upravljanja dronom s obzirom na to da je Varaždinska županija krajem prošle školske godine za sve škole kojima je osnivač nabavila dronove.

U središtu Cjelodnevne škole je učenik koji raste, obrazuje se i razvija pa je stoga briga o zdravoj i uravnoteženoj prehrani važan sastavni dio ovoga programa. U pripremanju obroka za naše učenike vodimo se Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske vodeći računa o energetskim i nutritivnim vrijednostima obroka i uravnoteženoj zastupljenosti glavnih kategorija hrane. U našoj se školskoj kuhinji za učenike svakodnevno pripremaju dva obroka:

♦ doručak u 8.45 (za 1. – 4. razred) i u 9.40 (za 5. – 8. razred),

♦ ručak u 11.25 (za 1. – 4. razred) i u 12.30 (za 5. – 8. razred).

Stanka za ručak traje 20 minuta, a ujedno je i stanka za rekreacijsku pauzu u kojoj se izmjenjuju učenici 1. – 4. razreda, odnosno 5. -8. razreda.

Rekreakcijske pauze, kao jedno od mnogih obilježja nove organizacije rada po modelu Cjelodnevne škole, osiguravaju učenicima vrijeme i prostor za kvalitetnu interakciju sa svojim vršnjacima u školskom okružju. Na taj se način učenici povezuju unutar skupine, razvijaju vještine komuniciranja, uvažavanja različitosti, razvijaju suradničke vještine, izgrađuju stavove i vrijednosti, razviju samopouzdanje, sposobnost samoprocjene i kritičkoga mišljenja, razvijaju međusobnu toleranciju i stvaraju pozitivan odnos prema radu, prema sebi i drugima.

S obzirom na to da je Odlukom o kućnom redu naše Škole zabranjeno korištenje mobitela, učenici rekreacijske pauze provode u vođenim aktivnostima koje objedinjavaju sportske aktivnosti i aktivnosti umjetničkoga područja.

Rekreacijske pauze za učenike 1. – 4. razreda vode učiteljice razredne nastave i učitelj Tjelesne i zdravstvene kulture dok rekreacijske pauze za učenike 5. – 8. razreda, u okviru svojih tjednih zaduženja, vode učitelj Tjelesne i zdravstvene kulture, učiteljica Glazbene kulture, učiteljica Likovne kulture i učiteljica Informatike. Učitelji se izmjenjuju tijekom tjedna osiguravajući tako učenicima raznovrsnost aktivnosti i područja.

S obzirom na to da je početak ove školske godine obilježen toplim, mirisnim, prekrasnim jesenskim danim, koji su u dvorištu naše škole posebno obogaćeni jesenskim bojama i oblicima, rekreacijske se pauze odvijaju na otvorenom sintetizirajući sportske aktivnosti i aktivnosti umjetničkoga područja. Tako naši učenici u tih 20 minuta vježbaju, plešu, stvaraju, pronalaze inovativna rješenja, tragaju za skrivenim predmetima, igraju društvene igre, koriste se digitalnom tehnologijom, u društvu su svojih vršnjaka. Uređenjem učionice na otvorenom dobili smo i novi funkcionalni prostor za boravak učenika na svježem zraku u obliku igre, zabave, druženja, učenja i stvaranja međusobnih odnosa.

Veselimo se zajedno s učenicima svakom novom danu naše Cjelodnevne škole.