Draženka Švelec-Juričić, magistra je primarne edukacije i magistara za odnose s javnošću, ravnateljica savjetnica u Osnovnoj školi Bisag. U njenome radu vodi ju misao da svaki učenik ima pravo dobiti sva znanja, razviti sve sposobnosti i vrijednosti koje treba i želi, a svaki učitelj dobiti podršku i poticaj u razvijanju kreativnosti i izvrsnosti u radu. Tijekom svojega radnog vijeka dodatno se usavršavala u područjima upravljanja ljudskim resursima, razvijanja komunikacijskih kompetencija, upravljanja projektima, razvijanja računalnih vještina i kompetencija te organizirala i vodila događaje, aktivnosti i projekte na školskoj, županijskoj i međunarodnoj razini. Prateći promjene u obrazovanju generirane digitalnom tehnologijom, kao doktorandica doktorskog studija Mediji i komunikacija, fokus njezina interesa i znanstvenog istraživanja je digitalna komunikacija, digitalne kompetencije, digitalna pismenost i digitalni identitet pojedinca. Autorica je niza znanstvenih radova koje je predstavljala na međunarodnim konferencijama. Od početka školske godine 2023./2024. na čelu je tima Osnovne škole Bisag koja provodi program Cjelodnevne škole.
Organizacija radnog dana/tjedna u cjelodnevnoj školi
objavljeno: 25. listopada 2023.

Cjelodnevna škola u svojemu podnaslovu sadrži pridjeve: uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja što podrazumijeva sustav koji je u potpunosti prilagođen potrebama učenika u pružanju okružja koje ih potiče, ohrabruje, prati, podržava i usmjerava. U prvome je planu učenik koji će dobiti priliku razviti svoje sposobnosti, formirati svoj osobni, društveni i budući profesionalni identitet u uvjetima istima za sve.

Obveza je kreatora nacionalnih obrazovnih politika da streme modernizaciji sustava obrazovanja uvažavajući i implementirajući spoznaje i recentne znanstvene dokaze o brzorastućim i brzorazvijajućim društvenim promjenama koje utječu na svakoga pojedinca i sve sustave, što povećava odgovornost u području odgoja i obrazovanja. Eksperimentalni program Cjelodnevna škola korak je k ostvarenju toga cilja.

Jedna je od najočitijih i najvidljivijih promjena u kontekstu Cjelodnevne škole organizacija radnog dana/tjedna koja uključuje četiri odgojno-obrazovna programa:

♦ A1 (obvezna i izborna nastava),

♦ A2 (program potpore, potpomognutog i obogaćenog učenja,

♦ B1 (izvannastavne aktivnosti) i

♦ B2 (izvanškolske aktivnosti).

Sedam je punih tjedana nove školske godine iza nas. Da bismo u naš radni dan, odnosno radni tjedan, uključili sve četiri cjeline Cjelodnevne škole, bilo je potrebno organizaciji pristupiti s aspekta tendencije uravnotežene izmjene i frekvencije intervala rada, odmora i obroka kako bi se postiglo rasterećenje učenika (i učitelja) tijekom dana.

■  Napisala: Draženka ŠVELEC-JURIČIĆ, ravnateljica, OŠ Bisag

Tijekom radnoga dana izmjenjuju se dulji i kraći odmori, odmori za doručak, stanke za ručak i rekreacijsku pauzu. S obzirom na to da učitelji predmetne nastave predaju i u razrednoj nastavi (Informacijske i digitalne kompetencije, Informatika, Engleski jezik, Njemački jezik i Vjeronauk), trajanje odmora i satova morali smo organizirati u istim vremenskim intervalima.

Učenici nižih razreda imaju manje sati obvezne nastave A1 i A2 pa se B1 održava 7. sat što znači da su u danu, kad imaju izvannastavnu aktivnost, u školi do 14:25.

Za učenike viših razreda B1 program održava se 8. i 9. sat, odnosno do 15:15 ili 16:05.

A1 program (obvezna i izborna nastava) i A2 program (potpora, potpomognuto i obogaćeno učenje) održava se prije organizacije izvannastavnih aktivnosti, s tim da se A2 može održavati bilo koji sat, pri čemu su učitelji potpuno autonomno organizirali termine izvođenja A2 programa. S obzirom na to da A2 program ne uvodi nove odgojno-obrazovne ishode u odnose na postojeće definirane A1 programom, učitelji su, da bi postigli cilj A2 programa, uzimajući u obzir područje nastavnog predmeta, satove potpore rasporedili unutar radnoga tjedna u terminskom okviru koji obuhvaća A1 i A2 program.

Tijekom redovite nastave, koja obuhvaća A1 i A2 program, učenici imaju odmore i stanke od 10, odnosno 20 minuta, tijekom kojih zadovoljavaju svoje potrebe za konzumacijom hrane, druženjem, odmaranjem, rekreacijom i provođenjem vremena u društvu svojih vršnjaka, prijatelja iz razreda i škole. Upravo takva ravnomjerna i dobro izbalansirana promjena aktivnosti gdje se izmjenjuje rad i odmor, pruža učenicima rasterećenje i smanjuje osjećaj opterećenosti radnim obvezama. Rekreacijske su stanke vođene i sadržajno strukturirane kako bi se učenicima i roditeljima pružio osjećaj sigurnosti i povjerenja u školu.

Vrlo su važan dio radnoga dana i obroci koji učenicima daju potrebnu energiju za izvršavanje obveza, igru, druženje i odmor. Doručak i ručak, koji se poslužuje učenicima, uravnotežen je i uključuje sve kategorije hrane: žitarice, mliječni proizvodi, meso, povrće, voće.

Nakon A1 i A2 programa učenici naše škole uključeni su u izvannastavne aktivnosti. Ove smo školske godine učenicima ponudili 21 izvannastavnu aktivnost u koje su se uključivali sukladno svojim interesima, sposobnostima i potrebama za proširenjem svojega znanja, usvajanjem vještina, motoričkih sposobnosti i praktičnoga znanja.

♦ B1 aktivnosti za učenike nižih razreda održavaju se 7. nastavni sat, a za učenike 5. – 8. razreda tijekom 8. i 9. sata. U izvannastavne aktivnosti uključeni su gotovo svi učenici, a većina njih uključena je u dvije ili više aktivnosti.

♦ Za naše je učenike u prostoru škole organiziran i program B2 (izvanškolske aktivnosti) koji se održava 9. ili 10. sat (ovisno o rasporedu uključenih učenika). Škola je s vanjskim ponuditeljima i izvoditeljima aktivnosti organizirala izvođenje Škole stranih jezika (dodatno učenje engleskog jezika), Plesno-rekreativnu radionicu i Taekwondo. U B2 aktivnosti uključena je trećina svih učenika škole, a prije aktivnosti učenicima je poslužen još jedan obrok.

Učenici u prosjeku dolaze kući istovremeno kad i njihovi roditelji dolaze s posla, uglavnom oslobođeni od domaćih zadaća jer većinu svojih obveza izvrše u školi tako da se obitelj može posvetiti zajedničkom objedu i zajedničkim obiteljskim aktivnostima.

Bez obzira na nešto dulje vrijeme koje provode u školi, učenici ne skrivaju zadovoljstvo ovakvom organizacijom rada, ističu da ih rekreacijske pauze uveseljavaju i donose potrebno rasterećenje.

♦ Radni je tjedan pun aktivnosti, zabave, rekreacija, iznenađenja. Uz dobru se organizaciju uvijek nađe vremena i za aktivnosti na svježem zraku koje učenike najviše vesele. Upravo smo radi toga 13. listopada proveli aktivnost pod nazivom Pješice u Lovački dom. Nakon obveznog dijela nastave svi su se učenici i učitelji uputili pješice do obližnjeg Lovačkog doma Srndać gdje su nas dočekali lovci i zaželjeli nam dobrodošlicu. Ujedno smo obilježili i Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Župnik je blagoslovio kruh i kolače, a učenici su pripremili kratak prigodni program. A onda je uslijedilo pravo veselje i uzbuđenje. Učenici su pod budnim okom lovaca sami pekli meso na vatri.

Ovakva su druženja neprocjenjiva za učenike i učitelje škole, povezuju školu i zajednicu na jedinstven način i svjedoče o kvalitetnoj suradnji škole, roditelja i lokalne zajednice.