Draženka Švelec-Juričić, magistra je primarne edukacije i magistara za odnose s javnošću, ravnateljica savjetnica u Osnovnoj školi Bisag. U njenome radu vodi ju misao da svaki učenik ima pravo dobiti sva znanja, razviti sve sposobnosti i vrijednosti koje treba i želi, a svaki učitelj dobiti podršku i poticaj u razvijanju kreativnosti i izvrsnosti u radu. Tijekom svojega radnog vijeka dodatno se usavršavala u područjima upravljanja ljudskim resursima, razvijanja komunikacijskih kompetencija, upravljanja projektima, razvijanja računalnih vještina i kompetencija te organizirala i vodila događaje, aktivnosti i projekte na školskoj, županijskoj i međunarodnoj razini. Prateći promjene u obrazovanju generirane digitalnom tehnologijom, kao doktorandica doktorskog studija Mediji i komunikacija, fokus njezina interesa i znanstvenog istraživanja je digitalna komunikacija, digitalne kompetencije, digitalna pismenost i digitalni identitet pojedinca. Autorica je niza znanstvenih radova koje je predstavljala na međunarodnim konferencijama. Od početka školske godine 2023./2024. na čelu je tima Osnovne škole Bisag koja provodi program Cjelodnevne škole.
■ CJELODNEVNA ŠKOLA | 005 ■
Osnaživanje roditelja uključivanjem u projekte cjelodnevne škole
objavljeno: 18. ožujka 2024.

Na razvoj, obrazovanje i formiranje osobnosti učenika utječu s jedne strane obitelj i roditelj, a s druge strane škola i učitelji. Jedni i drugi pojedinačno imaju izuzetno važnu ulogu u djetetovu životu. Upravo je zato obveza obiju strana razvijati kvalitetne dvosmjerne partnerske odnose i održavati ih tijekom školovanja djeteta kako bi se uspostavio odnos uzajamnog poštovanja i uspješnog rješavanja problema s kojima se svakodnevno susreću roditelji i odgojno-obrazovni stručnjaci.

S obzirom na to da obje strane imaju aktivne uloge u odgoju djeteta, nužna je međusobna suradnja i potpora čije aktivnosti proizlaze iz obveza i odgovornosti prema djetetu.

Model cjelodnevne škole svojim konceptom podrazumijeva kvalitetnije i dulje sudjelovanje učenika u odgojno-obrazovnom sustavu u instituciji čime su, zapravo, otvorene brojne nove mogućnosti poboljšanja kvalitete obiteljskog života. Smanjenjem učeničkih školskih obveza kod kuće na najmanju moguću mjeru, učenicima je pružena mogućnost provođenja kvalitetnijeg vremena u obiteljskom okružju, druženju s vršnjacima i igri. I upravo se ovdje naglašava odgovornost roditelja za odgoj i obrazovanje vlastite djece jer škole ne mogu preuzeti ulogu roditelja u području odgoja, usmjeravanja i razvijanja kulture obitelji.

Napisala: Draženka ŠVELEC-JURIČIĆ, ravnateljica, OŠ Bisag

Zadaća je škole i odgojitelja da osluškuju potrebe roditelja u području razvoja kompetencija odgovornog roditeljstva i da, u okviru svojih stručnih znanja i kapaciteta, roditeljima pružaju podršku, daju pravodobne i cjelovite informacije i savjete. Jedno je od najvažnijih obilježja partnerstva roditelja i škole jednako komuniciranje vrijednosti i poruka kako u školi tako u obiteljskom domu. Tako dijete dobiva jednoznačne poruke i stvara odnos povjerenja i poštovanja prema roditeljima i učiteljima.

U želji i namjeri da roditeljima pružimo kvalitetnu potporu u odgoju djece, na početku smo školske godine u aktivnosti cjelodnevne škole utkali projekt „Upućeni roditelji – najbolji online čuvari“. Nositelj je projekta naš dugogodišnji partner Udruga SVIMA, a Osnovna škola Bisag u projektu ima ulogu partnera. Projektne aktivnosti financira Središnji državni ured za demografiju i mlade temeljem prijave na javni poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstva. Voditeljica je projekta Juliette JANUŠIĆ, a voditeljica je projektnih aktivnosti u našoj školi Sanja MAMIĆ, učiteljica hrvatskoga jezika.

Cilj je projekta unaprijediti kompetencije roditelja o opasnostima kojima su djeca izložena prilikom uporabe računala / digitalnih uređaja, interneta i alata za komuniciranje na daljinu i načinima njihove zaštite. Projektne su aktivnosti fokusirane na radionice/predavanja za roditelje kojima će se obuhvatiti sljedeće teme:

♦ Sigurnost na internetu, zaštita osobnih podataka

♦ Štetnost online aktivnosti za fizički, mentalni i moralni razvoj djeteta

♦ Rizici za djecu tijekom igranja videoigara

♦ Važnost usvajanja vještina čitanja i važnost obiteljskog čitanja knjiga u suvremenom digitalnom okružju.

Projektom je predviđeno da svaka od ovih tema roditeljima bude predstavljena s različitih aspekata: s aspekta stručnjaka jezično-komunikacijskog područja, područja psihologije i informatike.

Prvo je predavanje održano 26. veljače 2025. za roditelje učenika 1. – 4. razreda na kojemu je profesorica hrvatskoga jezika Janušić Juliette govorila o zabrinjavajućim rezultatima istraživanja o sve većem broju jezično-govornih poremećaja (poremećaji govora, čitanja i pisanja) kod djece i o opasnostima uporabe digitalne tehnologije i pametnih telefona za uredan razvoj dječjeg mozga, odnosno za usvajanje vještine čitanja bez koje učenici zaostaju u kognitivnom, jezičnom-govornom, emocionalnom i socijalnom razvoju te posljedično u sveukupnom školskom uspjehu.

Cilj je predavanja bio da se roditeljima osvijesti važnost vještine čitanja i čitalačke pismenosti te čitanja s papira u suvremenom digitalnom kontekstu, važnost dobrog usvajanja čitanja koji je preduvjet za razvoj digitalne dječje inteligencije te informacijske i medijske pismenosti te poticanje razvijanja kulture čitanja unutar obitelji. Ponudila je roditeljima korisne savjete kako mogu motivirati dijete za čitanje. Čitavo je predavanje bilo potkrijepljeno navodima iz najnovije stručne i popularno-znanstvene literature na temu čitanja i opasnosti digitalnih medija te rezultatima recentnih istraživanja u tome području.

Drugo je predavanje održano 4. ožujka 2024. za roditelje učenika 5. – 8. razreda. Predavanje je održala Martina MLADIĆ, prof. psihologije, a tijekom je predavanja apostrofirala sljedeće teme:

♦ Odnos roditelja i djeteta – ometaju li nas ekrani?

♦ Utjecaj novih tehnologija na razvoj mozga i učenje u ranoj dobi

♦ Kako gradimo zdrave navike?

♦ Virtualni svijet i naš digitalni otisak

Cyberbullying / vršnjačko nasilje na internetu i snaga pisane riječi

♦ Influenceri – zašto ih pratimo i kako utječu na naše stavove? 

Predavanje je bilo potkrijepljeno stvarnim primjerima iz svakodnevnog i obiteljskog života kojima je psihologinja roditeljima osvijestila koliko oni mogu biti usmjeravatelji i uzor djeci u korištenju digitalnim uređajima i koliko je važno unutar obiteljskog okružja stalno razgovarati s djecom o korištenju internetom.

Upoznala je roditelje s pojmom tehnoferencije koji podrazumijeva ometanje tehnologijom naglašavajući kako zabrinjava rezultat istraživanja koji potvrđuje da polovica ispitanih roditelja prekida interakciju s djecom zbog mobitela više od triput dnevno.

Psihologinja je upozorila na posljedice korištenja tehnologijom na razvoj mozga i navika učenja objasnivši roditeljima pojmove: digitalna demencija, digitalni otisak, opasnosti i pravila ponašanja na društvenim mrežama, internetsko nasilje i utjecaj influencera na ponašanje i stvaranje navika kod djece.

Cilj je predavanja bio roditelje upozoriti na opasnosti korištenja internetom bez usmjeravanja i educiranja djece te im ponuditi korisne savjete kako kod djece graditi zdrave navike korištenja internetom i digitalnom tehnologijom od početka.

Roditelji su s velikim zanimanjem pratili oba predavanja koja će im pomoći u povećanju njihovih roditeljskih kompetencija.