Katica Konstantinović već 15 godina radi kao učiteljica. Radi u Osnovnoj školi Nikole Tesle, Mirkovci. Iako je učiteljski poziv primarni, dvije je godine predavala matematiku u višim razredima osnovne škole. Dugogodišnja je volonterka, državna instruktorica i trenerica voditelja u Savezu izviđača Hrvatske. Ovo je najnovija kolumna na Školskom portalu – učitelji od listopada 2016. godine svake srijede mogu pratiti događaje iz simpatične učionice i prijedloge ove kreativne učiteljice.
KREATIVNI KUTAK UČIONICE
Potjera za znanjem
objavljeno: 25. listopada 2017.

Prije nekoliko godina, možda čak i više od pet, jako je bila popularna igra Trivial Pursuit. Mojoj je prijateljici ta igra stigla kao dar pod borom. A onda su uslijedile kave kod nje i neumorno igranje igre koja katkad i nije baš jednostavna za svladavanje.

A onda je jednostavno nestala. Više nitko o toj igri nije govorio. Vjerojatno su je potisnule neke druge društvene igre.

Pretražujući internet u potrazi za nečim nevezanim za moju današnju priču, naletjela sam na prazan „template“ igre koja me podsjetila na druženja s mojom prijateljicom uz šalicu kave. Sjetila sam se i te igre pa je odlučila ponovo oživjeti s mojim učenicima.

Za igranje ove igre potrebna je igraća ploča kružnog oblika, s poljima obojenima u sedam različitih boja. Šest je osnovnih boja i svaka od njih predstavlja neko područje znanja, a sedmo polje sjedinjuje prvih šest. Kružna ploča podijeljena je na šest dijelova i figurice je moguće pomicati samo u kružnome vanjskom dijelu (pri skupljanju zrnaca znanja), a nakon skupljenih zrnaca figurice se mogu kretati i po unutarnjim dijelovima.

Uz igraću ploču, za igru su potrebne kartice s pitanjima. Budući da je meni teško s učenicima četvrtog razreda imati šest različitih kategorija znanja, kartice sam izradila tako da „pokrivaju“ tri glavna predmeta: matematiku, jezik te prirodu i društvo, s tim da su po dvije boje u službi jednog predmeta – jedna boja vezana je za opća znanja, a druga boja za gradivo koje trenutačno obrađujemo u četvrtom razredu. Trenutačno imam 48 kartica i na svakoj je po šest pitanja. U tijeku godine, kako budemo odrađivali novo gradivo, rast će i broj kartica.

Neka su pitanja lakša, a neka baš i nisu.

Po ploči se igrači kreću figuricama koje mi je moja kći darovala pa joj sad javno zahvaljujem. Budući da igrač treba skupiti šest različitih zrnaca znanja jer u igri su pitanja iz šest različitih kategorija znanja, najzgodnije mi je bilo rabiti Lego-kockice.

 • Figurice su kockice sa šest polja, a zrnca su one najmanje kockice, s jednim poljem.

      

Figurica za igranje potrebno je imati u šest različitih boja: siva, plava, zelena, crvena, narančasta i žuta, a „zrnaca“ je potrebno po šest u svakoj od navedenih boja.

ŠTO JE SVE POTREBNO?

 • jedna kockica za igranje
 • kartice s pitanjima po kategorijama (u boji)
 • igraća ploča
 • figurice za igranje sa zrncima znanja

 PRAVILA IGRE

 • Igru može igrati najviše šest igrača pojedinačno ili najviše šest timova od po dva ili tri igrača. Svaki igrač ili tim ima figuricu u jednoj boji koju postavlja na bilo koje polje koje se nalazi u kružnom dijelu igraće ploče.
 • Igru započinje najmlađi igrač ili igrač čije je ime prvo po abecednom redu ili prema nekome drugom dogovoru.
 • Bacanjem kockice igrači pomiču figuricu željenom smjeru (ali pravocrtnom). Nije dopušteno pomicanje za pet polja tako šte će figurica ići npr. za dva polja ulijevo pa onda za tri mjesta udesno).
 • Figurice se međusobno ne „jedu“ kao npr. u igri Čovječe, ne ljuti se.
 • Bacanjem broja 6 na kockici ne daje nam pravo da bacamo ponovo.
 • Igrači pomiču figuricu za onoliko mjesta koliko su dobili bacanjem kockice.
 • Kad stanu na polje koje nije označeno mozgom, odgovaraju na pitanje s kartice koju izvlači protivnički igrač. Protivnički igrač čita (glasno i razgovijetno!) pitanje označeno bojom na kojoj se nalazi igračeva figurica. Ako igrač točno odgovori na pitanje, ima pravo bacati ponovo te odgovarati na iduće pitanje s nove kartice. Ako na pitanje da netočan odgovor, igru nastavlja sljedeći igrač ili tim.
 • Ako igrač stane na polje koje je označeno mozgom, također odgovara na pitanje s kartice koje izvlači i čita protivnički igrač. Ako točno odgovori na pitanje, dobiva zrnce znanja u boji polja na kojemu se nalazi.
 • Ako stanu na polje sa spektrom boja, igrači biraju boju/kategoriju pitanja na koju žele odgovarati.
 • Igrači se kreću vanjskim krugom sve dok ne skupe svih šest zrnaca znanja. Tada ulaze u unutrašnjost kruga i pokušavaju doći do polja u središtu ploče. Do tog polja mogu doći ako dobiju točan broj na kockici za pomicanje. Ako je broj na kockici veći od potrebnog broja pomicanja, moguće je prijeći preko središnjeg polja.
 • Pobjednik je onaj igrač ili tim koji prvi, sa svim skupljenim zrncima znanja, stigne do središnjeg polja u kojemu se nalazi veliki mozak.

NAPOMENA:

U prilogu možete preuzeti igru koju je zgodno ispisati na dva arka papira veličine A3 u boji jer tada odgovara veličini Lego-kockica.

Preuzeti možete i primjerak kartica za igranje. Prilažem osam kartica koje sam izradila u MS Wordu pa ih možete mijenjati po želji. Kartice sam ispisala na malo tvrđem papiru te plastificirala kako bi dulje potrajale.

Piše: Katica KONSTANTINOVIĆ, učiteljica, OŠ Nikole Tesle, Mirkovci

Iako joj je učiteljski poziv primarni, dvije je godine predavala matematiku u višim razredima osnovne škole. Dugogodišnja volonterka, državna instruktorica i trenerica voditelja u Savezu izviđača Hrvatske.