Katica Konstantinović već 15 godina radi kao učiteljica. Radi u Osnovnoj školi Nikole Tesle, Mirkovci. Iako je učiteljski poziv primarni, dvije je godine predavala matematiku u višim razredima osnovne škole. Dugogodišnja je volonterka, državna instruktorica i trenerica voditelja u Savezu izviđača Hrvatske. Ovo je najnovija kolumna na Školskom portalu – učitelji od listopada 2016. godine svake srijede mogu pratiti događaje iz simpatične učionice i prijedloge ove kreativne učiteljice.
KREATIVNI KUTAK UČIONICE
Skockani toranj
objavljeno: 8. veljače 2017.

Sad vozim, jedem i pjevam u isto vrijeme. Ne razmišljam o tri pedale niti brzinama. Automatizirala sam vožnju. Sad mi je to kao i pranje zuba. Rutina. Ali nije bilo tako u početku.

Lako je odraslima zbrajati 3 i 7. Doduše, odrasli to ni ne zbrajaju. Oni odmah znaju da 3 i 7 daju 10. To su automatizirali. O tome ne razmišljaju. Samo „ispale“ rezultat.

Malci puno o tome razmišljaju. Nekada se dobro i pomuče. Pa si pomažu prstima ruku. Nekad rade i sa štapićima. Nije malima lako ono što je odraslima.

Moja je kći odrastala uz lego kockice. Kuća ih je i dalje puna iako njezina želja za igranjem polako prestaje. Sad profitiraju moji učenici. Jer oni su u „lego dobi“.

Uzela sam pedesetak kockica različitih boja, ali istog oblika (s četiri kapice, u obliku kvadrata). Sa svake strane sam nalijepila naljepnicu na koju sam napisala brojke od 1 do 9. Dakle, jedna kockica, četiri naljepnice, četiri brojke – po jedna sa svake strane. Dobila sam i jednu pločicu za građenje na koju će učenici slagati kockice u igri.

Paketić od 50 kockica i jednom pločom za građenje je dovoljan za četiri igrača.

KAKO IGRATI?

Igrati mogu najviše četiri igrača jer kockica ima četiri strane. U sredini su na klupi ploča i kockice. Svaki učenik uzima 5 kockica.

Igra počinje tako što jednu kockicu iz hrpe stavljamo na ploču za građenje. Igru započinje najmlađi/najstariji učenik i dalje je slijed u smjeru kazaljke na satu. Ispred igrača je na ploči jedna kockica i prema svakom igraču je okrenut drugačiji broj.

CILJ JE ZBRAJANJEM DOBITI BROJ DESET.

Igrač koji je na redu izgovara broj koji mu je zadan, a piše na strani kocke koja je okrenuta prema njemu. Na primjer, 3. Da bi dobio 10, potreban mu je broj 7. Tada među svojim kockicama traži taj broj. Ako ga ima, kockicu stavlja na zadanu kockicu i govori: „Dobio sam 3, dodajem 7 i imam 10“. Igru nastavlja sljedeći igrač. On traži novi zadani broj na kockici koja je posljednja stavljena (odnosno koju je stavio igrač prije njega). Čita broj koji je okrenut prema njemu. Ako na svojim kockicama nema broj koji je potreban da dobije 10, učenik uzima jednu kockicu iz hrpe, a igru nastavlja sljedeći igrač.

POBJEDNIK je onaj igrač koji se prvi riješi svih pet kockica.

Ako igra nije završena, a nema više kockica za izvlačenje, toranj se može rastaviti, a gornja kockica ostaviti.

MOGUĆA JE I VARIJACIJA pa bi moglo biti dopušteno staviti i dvije kockice na toranj ako je, na primjer, zadani broj 5, a učenik u ruci ima 4 i 1, no tada je potrebno započeti igru s više kockica.

Piše: Katica KONSTANTINOVIĆ, učiteljica, OŠ Nikole Tesle, Mirkovci

Iako joj je učiteljski poziv primarni, dvije je godine predavala matematiku u višim razredima osnovne škole. Dugogodišnja je volonterka, državna instruktorica i trenerica voditelja u Savezu izviđača Hrvatske.