Hrvatski jezik
ČETIRI OSNOVNE JEZIČNE DJELATNOSTI
Jezične djelatnosti uz udžbenički komplet Svijet riječi
objavljeno: 12. travnja 2022.

Prema Kurikulumu za nastavni predmet Hrvatski jezik tri su znanstveno utemeljene i međusobno povezane domene nastavnog predmeta Hrvatski jezik: KOMUNIKACIJA I JEZIK, KNJIŽEVNOST I STVARALAŠTVO te KULTURA I MEDIJI u kojima se razvija jezična kompetencija i ovladava jezičnim djelatnostima te njihovim međudjelovanjem. Nju čine: slušanje, govorenje, čitanje i pisanje.

Svi se učitelji mogu lako prepoznati i sebi vizualizirati sljedeće dvije situacije iz učionice:

A) UČITELJICA / UČITELJ:

Otvorite čitanku na stranici 64!

Učenici: Koju stranicu? Čitanku ili radnu?

B) PRIJE RJEŠAVANJA ZADATAKA U NASTAVNOM LISTIĆU UČITELJICA DAJE UPUTE UČENICIMA O ZADATCIMA S PRVE STRANE LISTIĆA:

Pogledajte zadatak…, Obratite pozornost na…, Vrlo je važno da…

Dok ona govori, neki od učenika već su krenuli i rješavaju zadatke na drugoj strani listića.

Čini se da djeca danas imaju sve više teškoća, ne samo u slušanju i razumijevanju onoga što slušaju, nego i u komunikaciji općenito. Da sve više:

 imaju poteškoće u praćenju i razumijevanju uputa

 treba im češće ponavljati informacije

 imaju poteškoće u razumijevanju apstraktnih informacija

 odgovori na pitanja su nelogični (ne odnose se na postavljeno pitanje)

 treba im više vremena da oblikuju odgovor

 odgovori su kratki, jednom riječi (vrlo često samo: DA ili NE)

 pamćenje naučenog je kratkoročno.

NADALJE:

 Djeca sve teže i teže oblikuju misao, izražavaju svoje želje i osjećaje, obrazlažu svoje mišljenje i stavove.

 Grafomotorika je vrlo loša.

 Rječnik im je siromašan.

 Pažnja im je kratkoročna.

 Teško im se fokusirati na temu ili zadatak.

 Koncentracija im je sve slabija.

 Imaju sve manje strpljenja za slušanje jedni drugih.

NIŠTA MANJE VAŽNO JEST I TO DA:

 Digitalizacija uzima svoj danak.

 Roditelji imaju sve manje vremena za svoju djecu.

 Vrijeme s djecom nije uvijek kvalitetno provedeno.

JEZIČNE AKTIVNOSTI: SLUŠANJE, GOVORENJE, ČITANJE, PISANJE

Prema Kurikulumu nastavni predmet Hrvatski jezik sastoji se od tri znanstveno utemeljene i međusobno povezane domene:

 • KOMUNIKACIJA I JEZIK
 • KNJIŽEVNOST I STVARALAŠTVO             
 • KULTURA I MEDIJI.

Predmetna područja u organizaciji predmetnog kurikuluma nastavnoga predmeta Hrvatski jezik i jezične djelatnosti – grafički prikaz

U svim se trima domenama razvija jezična kompetencija i ovladava se jezičnim djelatnostima te njihovim međudjelovanjem. Za termin jezična djelatnost katkad se upotrebljavaju i termini jezična aktivnost, vještina, sposobnost. Nju čine:

 • slušanje
 • govorenje
 • čitanje
 • pisanje.

Slušanje i govorenje urođene su jezične djelatnosti. Njihovo se usvajanje događa spontanom recepcijom, ponavljanjem, razumijevanjem i proizvodnjom govornih poruka. Čitanje i pisanje jezične su djelatnosti koje treba uvježbavati da bi se razvile. Stoga je jezične djelatnosti koje se više razvijaju učenjem i uvježbavanjem prikladnije zvati vještinama, dok je jezične djelatnosti koje se više razvijaju spontanim usvajanjem prikladnije zvati sposobnostima.

SLUŠANJE 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHODI PO RAZREDIMA

OŠ HJ A.1.2.

Učenik sluša jednostavne tekstove, točno izgovara glasove, riječi i rečenice na temelju slušanoga teksta.

OŠ HJ A.2.2.

Učenik sluša jednostavne tekstove, točno izgovara glasove, riječi i rečenice na temelju slušanoga teksta.

OŠ HJ A.3.2.

Učenik sluša tekst i prepričava sadržaj poslušanoga teksta.

OŠ HJ A.4.2.

Učenik sluša različite tekstove, izdvaja važne podatke i prepričava sadržaj poslušanoga teksta.

SLUŠANJE je vrsta receptivne čovjekove sposobnosti (sposobnosti primanja) koja omogućuje usvajanje glasova nekog jezika. Zanemarena je jezična djelatnost, posebice  ako je riječ o slušanju s razumijevanjem. Učitelji svaki dan tijekom nastave govore učenicima. Očekuju, ne samo da ih učenici slušaju, nego i da čuju što im govore. Učenici zamjenjuju uloge s učiteljima u trenutku kada govore, a učitelji su ti koji ih slušaju. U stvari, svi očekuju i vole da ih se sluša, ali i čuje ono što govore. U tom slučaju važno je slušati dijete kako bi ono poslije slušalo nas i od nas učilo.

SVIJET RIJEČI 2, DDS – podrška učitelju

ČITAM I SLUŠAM:

Grad od riječi, Marijana Modrić

DIDAKTIČKE IGRE:

Ja imam. Tko ima? (ABECEDA)

Ja imam. Tko ima? (SLOVO – RIJEČ)

VIDIM ŠTO ČUJEM:

Gusar u knjižnici, Dinka Juričić

Najveća kazališna tajna, Dinka Juričić

Djed semafor, Dinka Juričić

SVIJET RIJEČI 3, DDS – podrška učitelju

ČITAM I SLUŠAM:

Srce joj svoje otvori, Ruža Zubac-Ištuk

ZAVIČAJNI GOVOR I HRVATSKI STANDARDNI JEZIK, str.132

SVIJET RIJEČI 4, DDS – podrška učitelju

ČITAM I SLUŠAM:

Riječi i slova, priredio Jurica Grgić

ČITANJE S RAZUMIJEVANJEM

GOVORENJE

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHODI PO RAZREDIMA

OŠ HJ A.1.1.

Učenik razgovara i govori u skladu s jezičnim razvojem izražavajući svoje potrebe, misli i osjećaje.

OŠ HJ A.2.1.

Učenik razgovara i govori u skladu s temom iz svakodnevnoga života i poštuje pravila uljudnoga ophođenja.

OŠ HJ A.3.1.

Učenik razgovara i govori tekstove jednostavne strukture.

OŠ HJ A.4.1.

Učenik razgovara i govori u skladu s komunikacijskom situacijom

GOVORENJE je vrsta proizvodne (produktivne) jezične djelatnosti kojom se prenosi usmena poruka. Temeljna jedinica govorenja jest govorni čin koji obuhvaća: 

🟧 SADRŽAJ GOVORENJA – o čemu se govori

🟧 IZRAZ GOVORENJA – izbor jezičnih jedinica s pomoću kojih se govor ostvaruje

🟧 ZNAČENJE GOVORA – što izgovoreni sadržaj znači

🟧 NAMJERU GOVORNIKA – koja je svrha govora

🟧 KONTEKST GOVORA – okruženje u okviru kojeg se govor ostvaruje

Slušamo li pozorno, primamo informacije koje će nam potaknuti pojedine misli. Ako želimo potaknuti misli, najbrže ćemo to postići jezičnom djelatnošću – govorom. Stoga i učenike stavljamo u komunikacijske situacije gdje se od njih traži da budu samostalni govornici.

Za vrijeme govorenja dijete se ne prekida nego mu se nakon govorenja diskretno ukaže na moguće geške ili propuste.

SVIJET RIJEČI 1, DDS – podrška učitelju

Svijet riječi 1, 1.dio, str. 6. – Evo me, školo

Svijet riječi 1, 1. dio, str. 10. – Niz slika, pričanje

ČITAM I SLUŠAM: Ispričaj priču

SVIJET RIJEČI 2, DDS – podrška učitelju

GALERIJA SLIKA: Pričanje prema nizu slika

TELEFONSKI RAZGOVOR

MJESNI GOVOR – KUHINJA

MJESNI GOVOR – IDEMO NA LJETOVANJE

ČITAM I SLUŠAM: O radiju

SVIJET RIJEČI 3, DDS – podrška učitelju

Svijet riječi 3, 1. dio – str. 66. i 67.

SPORAZUMIJEVANJE GOVOROM I PISMOM, Prezentacija u PowerPointu

SVIJET RIJEČI 4, DDS – podrška učitelju

Svijet riječi 4, 1. dio, str. 148. – RASPRAVA

Pripovijedanje prema sažetku, str. 160.

Opis fotografije, str. 202.

Nastavni listić  – RASPPRAVA: Sladoled je zdrav

Novinarska pitanja: TKO?, ŠTO?, GDJE?, KADA?, ZAŠTO?, KAKO?

ČITANJE 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHODI PO RAZREDIMA

OŠ HJ A.1.3.

Učenik čita tekstove primjerene početnomu opismenjavanju i jezičnome razvoju.

OŠ HJ A.2.3.

Učenik čita kratke tekstove tematski prikladne učeničkomu iskustvu, jezičnomu razvoju i interesima.

OŠ HJ A.3.3.

Učenik čita tekst i pronalazi važne podatke u tekstu.

OŠ HJ A.4.3.

Učenik čita tekst i prepričava sadržaj teksta služeći se bilješkama.

ČITANJE je aktivnost primanja informacija u pisanom obliku koja ovisi o nekoliko sposobnosti i vještina što se postupno razvijaju. Dijete sluša i govori od samog rođenja. Učenik čita i piše u školi. Prilikom usvajanja čitalačkih vještina učenik trebačitati svaki dan. Rezultati stručnog istraživanja ranog poučavanja čitanja pokazuju da bi dijete trebalo svaki dan čitati 15 minuta. Proces čitanja u ranom poučavanju hrvatskog jezika ima dva kolosijeka: u jednom učenik uvježbava tehniku čitanja, a u drugom prima informacije i od njega se traži da tekst razumije. Proces čitanja je dvojak: to je vještina (primanje i odašiljanje poruka u priopćavanju) i sposobnost (izražajno čitanje kao nadgradnja kojoj prethodi savladavanje vještine čitanja).

SVIJET RIJEČI 1, DDS – podrška učitelju

ČITAM I TRAŽIM: Pogodi tko sam!

ČITAM I SLUŠAM: SLIKOPRIČA, Željka Horvat-Vukelja

ČITANJE S RAZUMIJEVANJEM 1

KNJIGOMJER 1

SVIJET RIJEČI 2, DDS – podrška učitelju

Svijet riječi 2, 1. dio, str. 172.: DJEČJI ČASOPISI

ČITANJE S RAZUMIJEVANJEM 2

KNJIGOMJER 2

SVIJET RIJEČI 4, DDS – podrška učitelju

Svijet riječi 4, 1. dio, str. 58. – IZRAŽAJNO ČITANJE

Svijet riječi 4, 2. dio, str. 110. – ČITANJE

ČITANJE S RAZUMIJEVANJEM 4

KNJIGOMJER 4

PISANJE

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHODI PO RAZREDIMA

OŠ HJ A.1.4.

Učenik piše školskim formalnim pismom slova, riječi i kratke rečenice u skladu s jezičnim razvojem.

OŠ HJ A.2.4.

Učenik piše školskim rukopisnim pismom slova, riječi i kratke rečenice u skladu s jezičnim razvojem.

OŠ HJ A.3.4.

Učenik piše vođenim pisanjem jednostavne tekstove u skladu s temom.

OŠ HJ A.4.4.

Učenik piše tekstove prema jednostavnoj strukturi.

PISANJE je složena produktivna djelatnost koja zahtijeva poznavanje slovnog sustava te usvajanje jezično-pravopisnih pravila i normi nekoga jezika. Najzahtjevnija je jezična djelatnost. U nastavi pisanog izražavanja tri su etape u razvoju opće pismenosti:

1.] usvajanje velikih i malih tiskanih i pisanih slova te savladavanje tehnike pisanja

2.] učenje pravopisnih pravila i zakonitosti

3.] razvoj stvaralačkog pisanja.

Svrha i cilj provođenja ove jezične djelatnosti jest ostvaraj što više razine pismenosti koja objedinjuje tehniku i vještinu pisanja, ali i samostalno stvaralačko pisanje.

SVIJET RIJEČI 1, DDS – podrška učitelju

Svijet riječi 1, 1. dio, str. 96.-97. – tiskana slova P, p

PIŠEM SLOVA: Tiskana slova P,p – videozapisi pisanja tiskanih slova

Pisanka za 1. razred, str. 36.-37. – tiskana slova P, p

SVIJET RIJEČI 2, DDS – podrška učitelju

Svijet riječi 2, 1. dio, str. 36.-40. – pisana slova V, v

PIŠEM SLOVA: Tiskana slova V, v – videozapisi pisanja pisanih slova

Pisanka za 2. razred – pisana slova V, v

SVIJET RIJEČI 3, DDS – podrška učitelju

Stranica udžbenika za 3. razred, str. 173. – PISANJE PISMA (Pismo svetom Nikoli)

PISANJE ČESTITKE

Stope u snijegu, prepisivanje s preinakom

SVIJET RIJEČI 4, DDS – podrška učitelju

Svijet riječi 4, 1. dio, str. 136 – Opisivanje

Svijet riječi 4, 2. dio, str. 208. – Pismo

Nastavni listić 27 – NOVINARSKA PITANJA: TKO?, ŠTO?, GDJE?, KADA?, ZAŠTO?, KAKO?

ZAKLJUČAK

U svakom jeziku postoje četiri osnovne jezične djelatnosti, a to su slušanje, govorenje, čitanje i pisanje. To su različite lingvističko, psihološko i sociološko uvjetovane aktivnosti. Njihovo sustavno provođenje znatno olakšava usvajanje jezičnih sadržaja. Etape razvoja jezične komunikacije kod djeteta su:

🟥 slušanje i oponašanje odraslih govornika određene jezične zajednice

🟥 uključivanje procesa ponavljanja i razumijevanja

🟥 progovaranje u određenoj fazi razvoja

🟥 razvijanje složenije jezične aktivnosti u školskoj dobi (čitanje i pisanje).

Svaka jezična djelatnost ima svoje komunikacijske, lingvističke, sociološke te didaktičke posebnosti koje se u procesu jezičnog razvoja međusobno isprepliću i nadopunjuju. Nijedna jezična djelatnost ne provodi se samostalno.

  Pišu: Terezija Zokić učiteljica, mentorica i Benita Vladušić učiteljica i mentorica   OŠ Bijaći Kaštel-Novi    Terezija ZOKIĆ je autorica je udžbeničkih kompleta iz hrvatskog jezika: Tajna slova 1 – 4Slovo po slovo 1 – 4 te Svijet riječi 1 – 4 u izdanju Školske knjige. Održala je niz stručnih predavanja i radionica u županijskim stručnim vijećima s temama iz hrvatskog jezika i likovne kulture te međupredmetne teme GOO. Dobitnica je nagrade za najuspješnije odgojno-obrazovne radnike za školsku godinu 2018./2019. te za 2020./2021.  Benita VLADUŠIĆ je autorica udžbenika iz hrvatskog jezika od prvog do četvrtog razreda Slovo po slovo i najnovije serije udžbenika Svijet riječi u izdanju Školske knjige. Održala je niz stručnih radionica i predavanja u županijskim stručnim vijećima i na stručnim skupovima. Dobitnica je nagrade za najuspješnije odgojno-obrazovne radnike za školsku godinu 2018./2019. te za 2020./2021.

IZVORI:

 • Predmetni kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik i jezične djelatnosti
 • JEZIČNA KOMUNIKACIJA I JEZIČNE DJELATNOSTI, Jasminka Vrban, prof., PowerPoint prezentacija
 • https://www.seminarski-diplomski.co.rs/KNJIZEVNOST/Jezicne-djelatnosti.html
 • Zokić, Terezija; Vladušić, Benita; Španić, Ankica; Jurić, Jadranka. 2021. Svijet riječi 1-4. Integrirani radni udžbenik hrvatskog jezika, Školska knjiga