Likovna kultura
LIKOVNI MI VOLIMO ♦ 118. ♦
Motiv ptice u Likovnoj kulturi
objavljeno: 6. prosinca 2023.

Likovna kultura u razvoju učeničkih kompetencija ima ključnu ulogu u poticanju kreativnosti i razvoju motoričkih vještina. Fokusirajući se na temu ptica, prikazat ću važnost likovnog izraza u kontekstu nastave Likovne kulture.

Naš susret u Galeriji PRICA s tematskom izložbom Pohvala pticama (Samobor, 27. studenoga 2023.).

Radionica je nastala uz voditeljstvo profesorice likovne umjetnosti.

♦ KOMPOZICIJA BOJA ♦

Kompozicija boja iznimno je važna za učenički umjetnički izraz. Radeći na svom radu, učenici mogu istražiti kombinacije boja stvarajući vizualno privlačne slike ptica. Poticaj je bio rad umjetnika Borisa Bućana i njegov plakat za kazalište pod nazivom Petruška. Kompozicija boja, lik koji zauzima prostor, komplementarni kontrast i mnoštvo detalja činilo je jedinstvenu kompoziciju i osnovu likovnog dizajna. Različite nijanse i tonovi boja dodaju radu dubinu i dinamiku potičući vizualno razmišljanje da svaki element čini zajednicu koja odašilje neku poruku.

ALBUM UČENIČKIH RADOVA

♦ NOVA VUČEDOLSKA GRLICA ♦  

– kolaž papir u bojama hrvatske zastave

Rad kolaž papirom omogućava učenicima istraživanje raznolikih materijala i oblika pružajući im priliku da originalno izraze svoju kreativnost. Ptice kao tema nude inspiraciju zbog raznolikosti oblika, boja i veličina. Kolažom učenici mogu stvoriti vlastite interpretacije ptica koristeći se različitim načinima rezanja papira oblikujući perje, kljunove i pozadinu.

Rad kolaž papirom uključuje i uporabu škara što značajno utječe na motorički razvoj učenika. Precizno rezanje škarama zahtijeva kontrolu pokreta ruku, prstiju i očiju. Ovom aktivnošću djeca razvijaju fine motoričke vještine poboljšavajući koordinaciju i preciznost. Osim toga, rezanje škarama potiče razvoj percepcije oblika i proporcija.

Uz sve navedeno, u ovoj su se aktivnosti morali odmaknuti od pojma i izgleda vučedolske golubice/grlice i osmisliti ju dizajnerski modernijom.

ALBUM UČENIČKIH RADOVA

♦ RAJSKA PTICA ♦  

– kompozicija geometrijskih oblika i boja, kombinirana tehnika

Likovna kultura potiče učenike na slobodno izražavanje što doprinosi razvoju njihove originalnosti i inovativnosti. Otvorenošću prema različitim stilovima i tehnikama pridonosimo stvaranju okružja gdje se potiče raznovrsnost, divergentno mišljenje i na kraju – kreativnost. Učenici uče cijeniti različite umjetničke pristupe razvijajući vlastiti likovni identitet.

ALBUM LIKOVNIH RADOVA

FOTOGRAFIJA POSTERA

Rad na temu ptica u okviru Likovne kulture predstavlja holistički pristup učeničkom razvoju. Takvim se aktivnostima potiče ne samo likovna kreativnost već i motorički razvoj. Rezanje škarama, stvaranje kompozicije boja i slobodan umjetnički izraz otvaraju mogućnost bogatog i raznolikog dječjeg izražavanja i stvaralaštva. Likovna kultura igra ključnu ulogu u oblikovanju budućih pojedinaca stvarajući prostor gdje se potiče ljubav prema umjetnosti osobnim izrazom i stvaranjem. Likovna je kultura nesporno značajna u razvoju učeničke kreativnosti.  Radeći različitim materijalima, eksperimentiranjem bojama, oblicima i teksturama učenici stječu samopouzdanje u vlastitu kreativnost, a tematski je pristup iznimno bitan. Likovna kultura pruža prostor gdje se potiče istraživački pristup navodeći učenike da postavljaju pitanja, istražuju nove tehnike i izražavaju svoje jedinstvene ideje.

■  Piše: Sandra VUK | učiteljica, izvrsna savjetnica | OŠ Sveta Nedelja ■  RAZREDNA STRANICA | OSOBNA STRANICA  ■  LIKOVNA KULTURA

PREZENTACIJE > SVJETSKI LIKOVNI UMJETNICI