Likovna kultura
NE OVISI O OPREMELJENOSTI ILI NEOPREMLJENOSTI ŠKOLE ILI RAZREDA, OVISI O UČITELJU
Nastavna sredstva i pomagala u Likovnoj kulturi
objavljeno: 18. siječnja 2022.

Nastavna su sredstva didaktički oblikovana stvarnost koja omogućava učeniku jednostavnije usvajanje nastavnog sadržaja, a nastavna pomagala pomažu u predstavljanju nastavnih sredstava, navodi Elvi Prišl (2016.). U današnjem tekstu opisat ćemo primjere nastavnih sredstava i pomagala u nastavi Likovne kulture.

Glavni cilj predmeta Likovne kulture jest oblikovanje osobnog i društvenog identiteta pojedinca kako je navedeno u Kurikulumu za nastavni predmet Likovne kulture za osnovne škole i Likovne umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj (2019.). Oblikovanje identiteta pojedinog učenika očituje se učenjem o vizualnoj umjetnosti, usvajanjem likovnog jezika i stjecanjem vještine u korištenju likovnim materijalima.

Piše: Angelina Jakopin Vuk, mag. prim. educ., učiteljica razredne nastave ■  OŠ Središće

Sve to nemoguće je ostvariti bez odgovarajućih nastavnih sredstava i pomagala koja su specifična za ovaj nastavni predmet.

Elvi Prišl navodi nekoliko podjela nastavnih sredstava, a to su:

nastavna sredstva prema značajkama rada u nastavi (demonstracijska, proizvodna, operativna, nastavno-radna, manipulativna i laboratorijsko-eksperimentalna)

nastavna sredstva prema načinu na koji učenici percipiraju stvarnost (auditivna, vizualna i audiovizualna)

nastavna sredstva s obzirom na dimenzije (2D, 3D)

nastavna sredstva s obzirom na način prikazivanja pojava (statična, dinamična).

Od svega, u nastavi Likovne kulture najčešće su u uporabi demonstracijska nastavna sredstva: slike, grafike na kojima učenici analiziraju likovni problem koji je predviđen za pojedini nastavni sat te videozapisi pri prikazivanju zanimljivosti iz života i umjetničkog opusa pojedinog umjetnika.

Ta pomagala pripadaju dvodimenzionalnim, dinamičnim (film) i statičnim (slike, grafike) nastavnim sredstvima.

Trodimenzionalna nastavna sredstva koja se često koriste u nastavi likovne kulture različiti su predmeti koje učenici prikazuju prema promatranju. Napredak u tehnologiji omogućava nam korak više – virtualnu šetnju muzejom, pa tako sad učenici na službenim stranicama pojedinog muzeja samo klikom miša mogu prolaziti različitim dijelovima muzeja, razgledati umjetnička djela, razgovarati o uočenome likovnom problemu na pojedinome umjetničkom djelu i slično.

U svom sam se radu najčešće koristila reprodukcijama na kojima je bio izražen neki likovni problem, poput komplementarnoga kontrasta, kao i  različitim digitalnim igrama s pomoću kojih učenici pokazuju razumijevanje likovnog jezika (crte po toku i karakteru, tople i hladne boje, komplementarni parovi, akromatske boje, tonovi boje, osnovne i izvedene boje itd.).

Za demonstraciju tehnike uvijek bih se koristila svojim papirom i traženom tehnikom, no umjesto da ja demonstriram kako se njome radi, to su činili učenici, dakako ako su već usvojili vještinu korištenja ovom nastavnom tehnikom.

Ostala nastavna pomagala koja su bila od pomoći u predstavljanju nastavnih sredstava jesu: računalo, projektor, pametna ploča, papir, odabrani pribor. Kao što je vidljivo dosad, nisam se koristila brojnim nastavnim sredstvima, pa samim time ni pomagalima, ali slobodno mogu reći da sam, neovisno o tome, s učenicima izradila, kako ja to volim reći, mala likovna čuda.

Posebno mi je bilo drago i vidjeti i čuti neke učenike koji su prije mislili da je Likovna kultura bezvezan predmet gdje se samo crta štogod im padne napamet, ne znajući razliku između slikanja i crtanja. Sad ti isti sumnjičavci vrlo dobro barataju likovnim jezikom upravo zbog korištenja opisanim nastavnim sredstvima, ali i zbog ustrajanja na usvajanju i važnosti likovnog jezika.

Učenicima je uvijek najbolje koristiti se bliskim primjerima. Koliko god se oni činili banalnima i jednostavnima u nekom trenutku, moji omiljeni primjeri jesu:

■ poznavanje osnovnih i izvedenih boja u zanimanju električara

■ maštovitost kuhara koji treba primamljivo urediti tanjur da biste poželjeli pojesti ono što se na njemu nalazi

■ poznavanje komplementarnoga kontrasta u frizerskom poslu jer zasigurno nitko ne želi imati zelenu ili ljubičastu boju kose, a izričito je tražio plavu

■ poznavanje vrste crta jer se, primjerice, vozilo ne smije pretjecati preko pune crte, već preko isprekidane.

Naposljetku, važno je reći: nastavna su sredstva i pomagala nužna za uspješan rad u razredu makar ona bila minimalna (ploča i kreda), njih doista trebamo jer su od velike pomoći u radu gdje je naglasak na metodičkom znanju učitelja, na njegovu trudu, upornosti i, najvažnije, volji i vremenu koje je voljan uložiti za poučavanje ovoga nastavnog predmeta.

Drugima riječima, to će najslikovitije opisati često korištena izreka ne ovisi o mjestu, već o osobi ili ne ovisi o opremljenosti ili neopremljenosti škole ili razreda, već o učitelju.