Iz školskog svijeta
OŠ LUG [LASKOI ALTALANOS ISKOLA], LUG
Projekt UZBRDO – Učim Zamišljam Biram Rastem Djelujem Održivo
objavljeno: 13. travnja 2021.

Projekt UZBRDO provodi se u 10 škola istočne Hrvatske s ciljem promoviranja, poučavanja i poticanja učenika, nastavnika i škola na aktivan pristup temama održivog razvoja.

Projekom, koji uključuje  preko 400 učenika i 35 nastavnika, provodimo radionice i miniprojekte u školama. U sklopu terenske nastave posjetili smo Učionicu održivog razvoja te brojne udruge, manjinske zajednice, gospodarske subjekte i ustanove.  Nastavnici su  posjetili Ekoselo Latinovac i sudjelovali na četrdesetak sati treninga, edukacija i mentorskih sastanaka. Planirano je da stečena znanja i iskustva pretočimo u Priručnik za provedbu radionica i projekata na teme Održivog razvoja.  

Održivi je razvoj međupredmetna tema koja obuhvaća tri teme održivosti: okolišnu, društvenu i ekonomsku te njihovu međuovisnost. 

Svrha je ove međupredmetne teme pripremati učenike za prikladno djelovanje u društvu radi postizanja osobne i opće dobiti. Nadalje, održivost predstavlja uravnotežen gospodarski razvoj koji uzima u obzir djelovanje gospodarskih aktivnosti na okoliš i osniva se na obnovljivim izvorima dobara. Jednostavnim rječnikom rečeno – održivi je razvoj onaj razvoj koji omogućuje zadovoljenje potreba sadašnjosti bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da i one zadovolje svoje potrebe.

Kako je navedeno u Kurikulu za međupredmetnu temu Održivi razvoj za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj (NN 7/2019.), međupredmetna tema Održivi razvoj pruža učeniku spoznaje o potrebama suvremenog doba na globalnoj i lokalnoj razini, spoznaje o raznolikosti prirode, nužnosti održivog upravljanja prirodnim dobrima, pridonosi razvoju osobnog identiteta, prepoznavanju i poštivanju nacionalne prirodne i kulturne baštine.

Edukacija o održivosti podržava razvoj generičkih vještina poput praktičnosti, kritičkog mišljenja, poduzetnosti, inovativnosti, sposobnosti prilagodbe i rješavanja problema.

Nedvojbeno, važnost prihvaćanja načela održivosti zauzima iznimno važnu ulogu u odgoju i obrazovanju današnje populacije.

Projekt UZBRDO prepoznao je veliki potencijal istočne Hrvatske za održivim načinom života. Učenici su aktivnostima imali priliku djelovati, stvarati i napraviti iskorak iz škole u zajednicu.

PROVEDBA PROJEKTA U OŠ LUG

✿ Osmišljavajući aktivnosti u projektu, vodila sam računa o dimenzijama održivosti te ih pokušala objediniti tako da učenici ostvare ciljeve projekta i održivosti, ali i da razumiju, poštuju i prihvate specifičnosti lokalnog područja djelovanja škole (interkulturalnost, očuvanje i prepoznavanje kulturne baštine).

✿  Prvi je korak u realizaciji bio približavanje osnovnih pojmova učenicima na prihvatljiv i razumljiv način (radi se o učenicima razredne nastave). Proveli smo niz pedagoških radionica na kojima smo identificirali primarne potrebe poput čistog zraka, pitke vode, plodnog tla, zaštite ekosustava. Svakom smo se navedenom problematikom bavili određeno vrijeme. Istraživali smo koje su naše vlastite mogućnosti djelovanja, odnosno osmišljavali smo i akcijski planirali provedbu tzv.mikrokoraka u održivosti (mjerenje potrošnje i ušteda vode i električne energije, postavljanje poticajnih ekoznakova u okolini škole, izrada ukrasa od recikliranih materijala, kompostiranje, uređenje školskog začinskog vrta, sudjelovanje u humanitarnim akcijama, međuškolska suradnja).

✿ Glavna je aktivnost u našem projektu bila izrada drvenih igračaka. Učenici su od recikliranih drvenih dasaka ručno izrezivali igračke koje su predstavljale simbole sela: paprika, riba i pijetao. Učenici su svaku igračku doradili brušenjem te ih obojili.

Proces je izrade igračaka složen i dugotrajan, no vrijednosti (razvoj moralnih vrijednosti, razvoj osjećaja pripadnosti i osobne dobrobiti lokalnoj zajednici, kreativni razvoj) i vještine (strpljivost, preciznost, snalažljivost),koje su učenici stekli, iznimno su kvalitetne i trajne. 

Osim ostvarivanja zadanih ciljeva u projektu, još jednom sam se uvjerila koliko je smisleni rad rukama iznimno važna metoda za razvoj učenika. Osim što ručni rad kod djece potiče kognitivni razvoj, direktno utječe i na motorički, socioemocionalni i spoznajni razvoj. Ova aktivnost zahtijevala je od učenika razvoj pažnje, upornosti, strpljenja. Poticala ih je na samostalnost, ali i na suradnju. Sama je izrada direktno utjecala na razvoj fine motorike, koordinacije, kontrolirala mišiće ruku. Poticala je učenike na izvršavanje zadatka od početka do kraja, utjecala je na razvoj samopoštovanja i samopouzdanja. Osobno, istaknula bih važnost uočavanja uzročno–posljedičnih veza u okolini i društvu koje su se stvarale tijekom čitavog procesa.  

✿ Projekt UZBRDO započeo je u lipnju 2019., a trajat će do srpnja 2021. Nositelji projekta su Nansen dijalog centar i ISKRA waldorfska inicijativa u partnerstvu s deset osnovnih škola s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije: OŠ „Mladost” Osijek, OŠ „Tin Ujević” Osijek, OŠ Vladimira Becića Osijek, OŠ Dalj, Dalj; OŠ Zmajevac, Zmajevac; OŠ Lug, Lug; OŠ Blage Zadre, Vukovar; OŠ Siniše Glavaševića, Vukovar; OŠ „Vladimir Nazor” Komletinci i OŠ „Antun i Stjepan Radić” Gunja.  

Projekt je financiran Švicarsko-hrvatskim program suradnje. Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.  

■  Piše: Maja Husar, učiteljica savjetnica ■ OŠ Lug  [Laskoi Altalanos Iskola], Lug ■   Učiteljica sam u kombiniranim razrednim odjelima učenika koji se školuju po modelu B (predajem skupinu predmeta na hrvatskom jeziku) ■   Učiteljski posao smatram odgovornim i iznimno važnim te se nastojim cjeloživotno usavršavati i osigurati  svojim učenicima ugodno i poticajno razredno ozračje. ■