Iz školskog svijeta
OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO
Razredni projekt Dugo Selo kroz dječje oči
objavljeno: 30. studenoga 2022.

Poučavanje u razrednoj nastavi, koja je specifična zbog vezanosti učenika i učitelja, ima mnogo prednosti, osobito u provođenju projektne nastave i projektnog učenja. Količina vremena koju učenici dnevno provode s učiteljem omogućava im lako i sveobuhvatno povezivanje nastavnih sadržaja, istraživanje određene teme, razmišljanje o pitanjima koja se mogu otvoriti, postavljanje ciljeva, pronalaženje odgovora i rješenja te predstavljanje rezultata.

U skladu s potrebama suvremenog društva, takva je nastava usmjerena prema učeniku i razvijanju mnogobrojnih vještina, poput vještine istraživanja, selekcije i korištenja informacijama, socijalnih i praktičnih vještina, vještina ostvarivanja suradnje i tolerancije, poduzetničkih vještina te, na koncu, vještina autorefleksije i samovrednovanja u cilju stjecanja iskustva i stvaranja pozitivne slike o sebi.

Malim koracima do velikih ideja

Svjesna činjenice da projektna nastava ostavlja duboki trag, odnosno da učenici stječu trajna znanja primjenjiva u svakodnevnom životu, već od prvog razreda nastojim učenicima približiti takav pristup nastavnim sadržajima. U tom kontekstu već smo sudjelovali u projektima e-Twinninga Uz čitanje riječi rastu, Glazbeni vlak, Na putu dobrote i Osvoji ljude dobrotom svojega srca, UNICEF-ovu projektu Škole za Afriku i projektu Kumstvo Dobrotvorne udruge Kolajna ljubavi, kojima osnovu čine humanost i kreativno izražavanje.

U trećem razredu pokrenuli smo vlastiti projekt Dugo Selo kroz dječje oči koji primarno korelira s nastavim sadržajima predmeta Priroda i društvo, odnosno odgojno-obrazovnom temom Zavičaj u kojemu živim. Iako se ideja za ostvarivanje projekta nametala sama po sebi, kristalizirala se zapravo na inicijativu učenika, koji su u toj dobi prirodno vezani za nukleus obitelji, odnosno razrednu i mjesnu zajednicu kao mjesta učenja, igre i zabave. Neke od poticajnih aktivnosti proveli smo početkom školske godine u sklopu obilježavanja Dječjeg tjedna (od 3. do 9. listopada) kad smo posjetili važne gradske lokacije poput Policijske postaje Dugo Selo i Skloništa za nezbrinute životinje Dumovec te gradonačelnika Nenada PANIANA u Gradskoj upravi Dugo Selo.

Potonja aktivnost pokazala se višestruko uspješnom jer nas je gradonačelnik, oduševljen zanimanjem učenika za funkcioniranje grada, gradska događanja i ustanove te njihovom željom za sudjelovanjem u osmišljavanju sadržaja za djecu i mlade, spontano pozvao na svečanu sjednicu povodom obilježavanja Dana Grada Dugog Sela. Taj je dan povezan s proslavom svetog Martina, koji je dugoselski zaštitnik, pa je slavljenje Martinja tradicionalno događanje u godini.

Ključ je u suradnji

Gradonačelnik nas je svojim pozivom na svečanu sjednicu obvezao, te smo kao razred morali osmisliti prigodno predstavljanje projekta na temu Dugog Sela. U oluji učeničkih ideja iskristalizirala se najprikladnija, a to je izrada videomaterijala, odnosno filma u kojem bismo prikazali sve što smo naučili o Dugom Selu, s naglaskom na povijest vezanu uz templare, sv. Martina i plemićku obitelj Drašković, tradiciju i običaje, gastronomiju, školstvo, sport, gospodarske djelatnosti i kulturno-umjetničku važnost Dugog Sela.

Ključ provedbe takva ambicioznog projekta leži u suradnji, ne samo među učenicima u razredu već i u širem kontekstu. Naime, nakon oblikovanja jasnog cilja, provedba je podrazumijevala proučavanje materijala i pisanje scenarija, osmišljavanje scenografije i kostimografije, biranje glazbe, suradnju s institucijama u svrhu snimanja na određenim mjestima, pronalaženje snimatelja i montažera, odnosno definiranje financijske konstrukcije.

Sve bi to bilo teško, a možda i nemoguće provesti bez suradnje s roditeljima koji su logistički i financijski poduprli projekt, s učiteljicom povijesti u mirovini Zdenkom Knežić, pomoćnicom u nastavi Renatom Dragičević i stručnim suradnicama knjižničarkama Ivanom Budimčić i Ladom Grdan, koje su idejama i znanjem pridonijele realizaciji, zatim s ravnateljem Glazbene škole Dugo Selo Darijom Cebićem, odnosno Tamburaškim orkestrom (glazba) i predsjednikom KUD-a Preporod Marijom Mlinarekom (kostimografija), sa snimateljem i montažerom Darkom Mihalićem, koji je svoje usluge ponudio besplatno, te s ravnateljicom škole Marom Mamuzom i gradskom upravom koji su prepoznali vrijednost projekta i novčano ga poduprli.

Premijera filma na svečanoj sjednici

Film u trajanju od 14 minuta Dugo Selo kroz dječje oči –  mojem gradu za rođendan premijerno je prikazan na svečanoj sjednici 11. studenoga u Gradskoj sportskoj dvorani, a učenici su na velikoj pozornici nastupili izvevši prigodnu Dugoselsku popevku uz pratnju Tamburaškog orkestra Glazbene škole Dugo Selo.

Osim što je i učenicima i meni kao učiteljici bila čast sudjelovati u središnjemu godišnjemu gradskom događaju, prije svega smo osjećali sreću, radost i zadovoljstvo zbog uspješno predstavljenog projekta u koji je uloženo mnogo truda i napora. Naposljetku, to nam je dalo dodatan vjetar u leđa za nastavak planiranih aktivnosti do kraja školske godine: posjeti različitih osoba koji će učenicima još više približiti sve ono što vrijedi poznavati – dugoselska jela, tradicijsku glazbu i plesove, dječje igre iz prošlosti, dugoselske pisce, glazbenike i slikare, poznate sportaše, a planiraju se i kuharske, plesne i sportske radionice, mali koncerti i susreti s piscima.

Temelj trajnog iskustva

Sudjelovanje u projektnoj nastavi dugoročno se odražava na učenike, odnosno na njihovo razvijanje strategija učenja i usvajanja znanja, s naglaskom na suradnju i suradničko učenje koji obuhvaćaju interakciju, pomaganje, pozitivnu međuovisnost, timski rad, individualnu i skupnu odgovornost koja se stječe osvještavanjem zajedničkog cilja, razvoj socijalnih vještina, odnosno razvoj umijeća u međuljudskim odnosima, poput povjerenja, komunikacije, donošenja odluka i mirnog rješavanja sukoba te samovrednovanje kao razmišljanje o kvaliteti rada i provedbe projekta te o njihovu mogućem poboljšanju.

Drugim riječima, nastavni sadržaji, osobito u razrednoj nastavi, mogu poslužiti kao svojevrsni tematski okvir i poticaj na provedbu projektne nastave, odnosno na projektno i suradničko učenje koji su u tom smislu pravi zalog za budućnost učenika.

■  Napisala: Marina PERKOVIĆ, dipl. učiteljica – učiteljica mentorica | OŠ Josipa Zorića, Dugo Selo | Majka sam dviju prekrasnih mladih žena Veronike i Magdalene i baka unuka Marka. Uživam u radu s djecom, a biti učiteljica moj je životni poziv. Sa svojim učenicima sudjelujem u brojnim projektima, kao i u svim važnim događanjima kako u školi tako i u lokalnoj zajednici ■