Iz stranih medija
VJERODOSTOJNO VREDNOVANJE
27 ključnih obilježja autentičnoga formativnoga vrednovanja
objavljeno: 19. travnja 2020.

Kad je riječ o poučavanju, valja imati na umu da je isključivo ONAJ KOJI UČI, a ne onaj koji poučava, kreator UČENJA. Učiteljeva uloga u učenju jest upravljanje procesom na način da se kontinuirano ODGOVARA na učenikovo postignuće.

U konačnici, najbolji način da se to dogodi stvaranje je najboljeg mogućeg i najvjerodostojnijeg mogućeg  sustava formativnoga vrednovanja. Uz njegovu primjenu,   pomoć učenicima u napredovanju i postizanju izvrsnosti u procesu učenja, jest ono o čemu je riječ kada govorimo o PROMIŠLJENOM VREDNOVANJU.

Jedan od najsnažnijih zagovornika vjerodostojnoga formativnoga vrednovanja bio je pokojni Grant WIGGINS.

Godine 1989. napisao je članak u kojem je predložio dug popis odrednica usmjerenih na učenike u svrhu određivanja optimalnoga sustava formativnoga vrednovanja. Članak se zove Poučavanjem do (vjerodostojne) provjere.

U njemu upućuje na 27 točaka koje smatra ključnima za vjerodostojno formativno vrednovanje.  U duhu toga velikoga čovjeka, želimo ih ovdje podijeliti s vama.

27 KLJUČNIH OBILJEŽJA AUTENTIČNOGA FORMATIVNOGA VREDNOVANJA

Značajke koje predlaže Grant razvrstane su u četiri različite kategorije radi lakšeg uvida. Poslužite se tim idejama dok zamišljate sustav vjerodostojnoga formativnoga vrednovanja koji ćete primijeniti pri poučavanju svojih učenika.

USTROJ I PODRŠKA

Vjerodostojno formativno vrednovanje…

 • trebalo bi biti javno; uključiti slušateljstvo, panel i sl.
 • ne oslanja se na nerealna i proizvoljna vremenska ograničenja
 • nudi poznate, ne tajne, zadatke i zadaće
 • ne svodi se na jedan pokušaj; više je nalik zbirci postignuća (portfoliju) ili cjelosezonskoj sportskoj igri
 • uključuje suradništvo s drugima
 • obnavlja se i vrijedno je ponovnog provođenja
 • povratne informacije učenicima postavlja u središte u tolikoj mjeri da se školske strukture i pravila moraju usklađivati s tim.

INTELEKTUALNE ZNAČAJKE

Autentično formativno vrednovanje…

 • esencijalno je usmjereno (zadire u bit), a ne proizvoljno ili umjetno stvoreno samo da bi se – reda radi – nešto zabilježilo
 • osnažujuće je, što znači da usmjerava učenika prema istančanijoj i svrhovitoj upotrebi vještina i znanja
 • kontekstualizirano je (proizlazi iz konkretnoga) i razrađeno, a ne usitnjeno na izolirane predmete
 • uključuje učenikovo samostalno istraživanje
 • vrednuje učenikove navike i vještine koje se ponavljaju, a ne puku reprodukciju ili  trenutačno uključivanje
 • zastupa izazove predmeta ili područja na koje se odnosi
 • potiče obrazovanje i učeničku uključenost
 • obuhvaća zadatke otvorena tipa, na koje ne postoji jedan očekivan odgovor.

OCJENJIVANJE I BODOVANJE

Autentično formativno vrednovanje…

 • uključuje kriterije za procjenu bitnog, a ne nekih olako postignutih ciljeva
 • ne temelji se na krivulji (predviđenoj statistici postignuća unutar razrednoga  odjela), nego na dogovorenim izvedbenim standardima i javno dostupnima referentnim točkama prosudbe
 • uključuje jasna, raz-jašnjena očekivanja
 • samoprocjenu uključuje u ukupnu procjenu
 • služi se višeslojnim analitičkim sustavom bodovanja umjesto jednom sveobuhvatnom ili zbirnom ocjenom
 • odraz je usklađenih i postojanih školskih standarda.

POŠTEN ODNOS

Autentično formativno vrednovanje…

 • prepoznaje (možda skrivene) vrline i kvalitete, a nije usmjereno na nedostatke
 • uspostavlja ravnotežu u priznavanju i pohvali nekog postignuća održavajući svijest o prethodno prijeđenom putu ili treningu (da procjena ne bi bila nevjerodostojna)
 • svodi na najmanju moguću mjeru nepotrebne, nekorektne i obeshrabrujuće  usporedbe među učenicima
 • otvara primjeren prostor učeničkim stilovima i interesima odnosno mogućnosti izbora
 • otvoreno je za sve učenike da se u njemu okušaju, uz dostupnu potporu i ohrabrenje u mjeri u kojoj je ono potrebno (pri čemu bi se i to odrazilo u ukupnoj procjeni)
 • osviješteno je kao vrijednost za one koji su njime obuhvaćeni.

■ NAPOMENA ■ navedene značajke vjerodostojnoga formativnoga vrednovanja preuzete su iz članka objavljena na portalu TeachThought  ■ SAD: Wabisabi Learning – edukativna mrežna stranica i istoimeno poduzeće za posredovanje obrazovnih materijala i usluga; nije im glavna svrha razriješti situaciju u obrazovanju nastalu pojavom koronavirusa, već, kako kažu, dugotrajno transformirati obrazovanje ■ izvornik: wabisabilearning.com