Iz stranih medija
BRITANSKI SINDIKALISTI RASPRAVLJAJU O ZAVRŠNIM STANDARDIZIRANIM ISPITIMA
Standardizirani ispiti onemogućuju „prisile“ roditelja prema učiteljima
objavljeno: 18. travnja 2021.

Dobrobit standardiziranih ispita, kakvima pripadaju i ispiti državne mature, sastoji se u tome što svi učenici polažu jednake zadatke na isti način i u – tomu se barem teži – jednakim uvjetima te su, tako postavljeni, najveći osigurači reda i objektivnosti u sustavu.

Kod dijela stručne i opće javnosti koja nije sklona takvu obliku završnoga ocjenjivanja, osobito kod onih koji ne nalaze uporišta dati svoje povjerenje standardiziranim ispitima kao jedinomu obliku završnoga ocjenjivanja (što u Hrvatskoj još uvijek nije praksa), javlja se pitanje koliko su takvi ispiti u stanju procijeniti znanje i vještine učenika i učenica u njihovu „kontekstu“, sa svim specifičnostima kroz koje prolaze tijekom školovanja te ne bi li završnu ocjenu ipak bolje mogao procijeniti i zaključiti učitelj koji gotovo svakodnevno, u duljem razdoblju, prati učenikov rad i razvitak.

U Ujedinjenom Kraljevstvu, početkom travnja, na nacionalnoj konferenciji sindikata u obrazovanju razgovaralo se o odluci britanskoga ministarstva da ove godine, uslijed isprekidane i neujednačene nastave uzrokovane globalnom zdravstvenom krizom, obustavi standardizirane završne ispite te da završno ispitivanje i zaključivanje ocjena provedu srednje škole odnosno njihovi profesori i nastavnici.

Među sindikalnim izaslanicima javila se ideja da se takva obustava produlji i po završetku pandemijske krize odnosno da se ispiti stjecanja Opće svjedodžbe (u dobi od 16 godina), kao i završni ispiti A-razine – koji se polažu u dvama aspektima: kao zaključni za srednjoškolsko obrazovanje te kao pristupni za fakultete (što bi odgovaralo hrvatskoj državnoj maturi) – potpuno napuste, a završno ocjenjivanje ubuduće provode isključivo profesori i nastavnici u srednjim školama i na koledžima.

Kao glavni protuargument takvu prijedlogu istaknuto je učiteljsko radno opterećenje, koje je već sada veće od predviđenoga, te moguće prinude i prisile koje bi u takvu sustavu mogle stizati od roditelja.

Više slijedi u nastavku.

Tekst GCSES (General Certificate of Secondary Education – Opća svjedodžba o završenoj srednjoj školi): Ispitni sustav priječi roditeljima „vršiti nasilje“ nad učiteljima autora Davea Specka objavljen je na obrazovnome portalu TES.

Učitelji i profesori odbili su trajno ukidanje i zamjenu završnih srednjoškolskih ispita (koji se provode u dobi 16 godina) i ispita A-razine (ispita državne mature potrebnih za nastavak obrazovanja na sveučilištima) „ispitnim sustavima utemeljenima na učiteljskoj procjeni“ nakon što su saznali da bi to dovelo kako do veće radne opterećenosti, tako i do različitih oblika iskazivanja roditeljskih prinuda i prisila prema učiteljima.

Godišnja konferencija Nacionalnoga sindikata ravnatelja, učiteljica i učitelja (NASUWT – nacionalni sindikat koji je tijekom desetljeća okupio Nacionalni sindikat učitelja /muškaraca u učiteljskoj struci/  – NUT, Nacionalni sindikat ravnatelja – NAS i Sindikat učiteljica /žena u učiteljskoj struci/ – UWT) održana danas (5. travnja 2021., nap.) razdijelila se na 43 % glasova za i 57 % glasova protiv prijedloga učiteljice Candide Mellor iz sindikalne podružnice North Tyneside.

Candida Mellor svoj je prijedlog ovako obrazložila:

„Standardizirani završni ispiti diskriminiraju određene učeničke skupine – učenice su dokazale da ostvaruju bolje rezultate na većem broju modularnih ispitivanja i na ispitima utemeljenima na radovima nastalima na tečajevima (kraćim semestralnim predavanjima), a učenice i učenici s posebnim obrazovnim potrebama prisiljeni su na dugo sjedenje i usredotočenost na velike teške zadatke.

Ispiti uzrokuju iznimno velik stres. Naši mladi pripadaju naraštajima koji su već iskazali opseg mentalnih poteškoća znatno veći od svih onih zabilježenih kod prethodnih naraštaja pa – želimo li ih dodatno opteretiti?

Kako taj oblik ispitivanja priprema za život u svijetu rada? U kojem će se još razdoblju života od vas zahtijevati da u tako kratkome roku pristupite ispitivanju u 22 različita predmeta?“

Također kaže da privremena odgoda ispita u ovoj godini zajedno s primjenom završnih ispitivanja koje su pripremili profesori i nastavnici „može biti početak“ revalorizacije ispitnih sustava i razmatranja kako unaprijediti uključivanje „stručnih procjena profesorâ“.

Svoje izlaganje zaključuje: „Profesori znaju o čemu govorimo. S učenicima provodimo svaki dan i znamo za što su sposobni s obzirom na zadatke koje pred njih postavljamo.“

Protiv takva prijedloga bio je izaslanik Patrick Stewart, iz Strabanea u Sjevernoj Irskoj koji je rekao da bi sustav utemeljen isključivo na učiteljskim procjenama doveo do „izlaganja profesora roditeljskom nasilju i prinudama“.

Nastavlja: „Još gore, mogli bismo profesore i nastavnike izložiti pravnim posljedicama, a svi znamo kakva bi nevolja i tjeskoba uslijedile u takvim okolnostima.“

Glavni rizničar Nacionalnoga sindikata Russ Walters rekao je: „Moramo biti oprezni kada nešto zahtijevamo i upućujemo dalje da se ispuni… želimo li uistinu da se sustav završnoga ocjenjivanja potpuno preusmjeri na učitelje? Želimo li uistinu dodati golem teret na njihovu ionako već preveliku radnu opterećenost?“

■ NAPOMENA ■ izabrala i pripremila: Snježana MostarkićDave Speck, suradnik portala TESUjedinjeno Kraljevstvo: TES – izvorno: The Times Educational Supplement – publikacija namijenjena obrazovnim temama, pokrenuta 1910. godine kao dodatak dnevnim novinama The Times, od 1914. izlazi kao zasebna tiskovina, od 1997.dostupna i na internetu ■ izvornik: www.tes.com ■