Izvan školskih klupa
NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA
Jednostavnije i prihvatljivije usvajanje nastavnog sadržaja koristeći se nastavnim sredstvima i pomagalima
objavljeno: 12. listopada 2021.

Nastavna sredstva predstavljaju sve didaktički oblikovane materijale kojim se koristimo kako bismo učenicima zorno prikazali određenu pojavu i time im omogućili jednostavnije i prihvatljivije usvajanje nastavnog sadržaja. Nastavna pomagala služe za prezentiranje (prikazivanje) nastavnih sredstava.

U skladu s tim primjer bi najčešće korištenih nastavnih sredstava u obrazovanju 21. stoljeća bili digitalni kvizovi i igre, koje služe uvježbavanju i ponavljanju određenog nastavnog sadržaja, dok bi nastavno pomagalo bilo stolno ili prijenosno računalo kojim se koristimo kako bismo prikazali spomenute igre i kvizove.
Oba se pojma ponekad mogu koristiti i kao sinonimi, kako navodi Jurčić (2014.), u nastavi Informatike gdje računalo može biti korišteno i kao nastavno sredstvo i kao pomagalo.
U ovom će radu biti navedene prednosti i nedostatci nastavnih sredstava i pomagala te navedeni primjeri njihova korištenja u redovitoj nastavi i produženom boravku.

Piše: Angelina Jakopin Vuk, mag. prim. educ., učiteljica razredne nastave ■  OŠ Središće

GLAVNE SU PREDNOSTI NASTAVNIH SREDSTAVA:

■ motivacija za usvajanje novih nastavnih sadržaja

■ zornost u prikazivanju istih  

■ prilagođenost dobi učenika.

Prednost se nastavnih pomagala očituje ponajviše u zornosti i dostupnosti materijalima. Osim digitalnih nastavnih sredstava i pomagala važno je napomenuti kako je potrebno  koristiti se i konkretnim materijalima kad god je to moguće jer oni omogućavaju zornije poučavanje (od nastavnih se sredstava tu ubrajaju: modeli geometrijskih tijela u prvom razredu, makete, plakati, grafikoni, kartice-pitalice, a od nastavnih pomagala: geometrijski pribor za crtanje na ploči ili u bilježnici, posude za mjerenje obujma tekućine, ploča, kreda itd.).

Treba reći i da tehnologija (u skladu s tim i digitalna sredstva i pomagala) služi isključivo kao pomoćno sredstvo čiji je cilj oživotvoriti tradicionalno poučavanje, a nikako ga zamijeniti.

U skladu s tim tradicionalna bi sredstva i pomagala trebala biti i dalje prisutna u poučavanju.

Učenici bi trebali određene nastavne sadržaje i dalje usvajati rješavanjem zadataka na ploči čime se uvježbavaju prezentacijske vještine, objašnjenje dobivenih rješenja te urednost i preciznost u radu (najviše u nastavi predmeta Matematike) dok bi se uvježbavanje i ponavljanje nastavnih sadržaja moglo provesti koristeći se digitalnim kvizovima i igrama koje su dostupne na različitim platformama poput e sfere. Tako se povezuju digitalna i tradicionalna nastavna sredstva i pomagala i osigurava se već spomenuta dinamika u radu.

U redovitoj sam se nastavi tijekom zamjene te redovnom radu u produženom boravku u svom radu najčešće koristila nastavnim sredstvima: različitim digitalnim kvizovima u alatima kao što su Wordwall, Genially, Flippity, Learning Apps, društvenim igrama za usvajanje određenih nastavnih sredstava (primjerice igra Uhvati zmaja gdje su učenici trebali koristeći se prikazanim poljima doći do kraja igre i uhvatiti zamišljenog zmaja uz rješavanje postavljenih matematičkih zadataka), anagramima na papiru za otkrivanje likovnog motiva i sl.

Nastavna pomagala, kojim sam se najčešće koristila u radu s učenicima, bila su vezana uz pribor za pokuse (bočice, slamke, tekuće boje) kojima smo proučavali različite pojave i time doprinijela razumijevanju nastavnog sadržaja iz Prirode i društva.

Različiti su digitalni kvizovi učenicima bili najomiljenije nastavno sredstvo kojim sam se povremeno koristila kako ne bi došlo do zasićenosti. Provodila bih ih tek kad bih bila uvjerena da su učenici dobro usvojili određeni nastavni sadržaj.

Uz navedeno, svakodnevno je korišteno pomagalo bila pametna te zelena ploča i kreda koje su poslužile u rješavanju zadataka iz Matematike i Hrvatskog jezika, pogotovo sada u četvrtom razredu kad je nastavni sadržaj kompleksniji i detaljniji.

Naposljetku, nastavna su sredstva i pomagala iznimno važna za uspješan rad u razredu te bi bilo dobro da u izradu nastavnih sredstava uključimo i učenike jer se tako ostvaruje još veća motivacija za učenjem.

Osim postojećih nastavnih sredstava učitelji bi trebali osmišljavati vlastite jer smo za to  u konačnici i educirani, a ujedno se time izražava kreativnost pojedinog učitelja, koje bi trebalo biti napretek u prosvjeti, jer ona jedina omogućava ispunjavanje svih potencijala pojedinog učenika što je i konačan cilj našeg poziva.