Savjeti stručnjaka
POLICIJA POZIVA RODITELJE DA KONTROLIRAJU INTERNETSKI SADRŽAJ KOJEM DIJETE PRISTUPA
Sigurnost djece i obitelji u doba koronavirusa
objavljeno: 3. travnja 2020.

Odluke i mjere koje se poduzimaju za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom  utječu na promjene životnih navika građana što podrazumijeva i ostanak članova obitelji u domovima i izostanak drugih uobičajenih socijalnih kontakta.

Ističemo da i u ovim izvanrednim okolnostima policija  povodom dojava ili saznanja o izloženosti djece fizičkom nasilju, seksualnom zlostavljanju ili drugom ugrožavajućem ponašanju kao i dojava o trenutnoj izloženosti nasilju u obitelji postupa žurno, u cilju poduzimanja mjera sprečavanja daljnjeg zlostavljanja i zaštite žrtava.
 Digitalni svijet djeci nudi neograničene mogućnosti za učenje i povezivanje, međutim podsjećamo da su djeca u nekontroliranom digitalnom okružju izložena i štetnim sadržaju, kao što je izlaganje dobi neprimjerenim seksualiziranim prizorima, prizorima ekstremnog nasilja, promicanju rizičnih ponašanja,  a u nekim slučajevima mogu biti izložena seksualnom zlostavljanju i iskorištavanju.
 Pozivamo roditelje da kontroliraju internetski sadržaj kojem dijete pristupa, kao i da razgovaraju sa svojom djecom o izazovima korištenja društvenih mreža i drugih informacijsko komunikacijskih tehnologa kako bi ih osnažili u samozaštitom ponašanju.
■ Više informacija i savjeta: ZLOSTAVLJANJE PUTEM INTERNETA i SIGURNOST DJECE – SAVJETI
Potičemo građane da svoja saznanja o zlostavljanju djece i nasilju u obitelji osim pozivima prema broju 192 prijavljuju i putem informacijsko komunikacijskih kanala, prije svega on-line aplikacije RED BUTTON.

Online prijava

Ukoliko si zabrinut za sebe ili dobrobit drugog djeteta prijavi online. Prijava će bit pregledana u roku od 24 sata ili prvi sljedeći radni dan ako je prijava poslana neradni dan, ovisno o prijavljenom sadržaju odlučiti će se o daljnjim mjerama.

Prijava zlostavljanja

Prijava sadržaja na internetu

Ova su polja obavezna ispuniti na linku RED BUTTON.

Policija će vrlo ozbiljno shvatiti tvoju prijavu i poduzeti radnje za koje je ovlaštena. Ovu aplikaciju ne koristi kako bi lažno prijavio neku osobu da je počinila kazneno djelo ili kako bi lažnim dojavama uzrokovao hitno djelovanje policije jer za takvo ponašanje možeš odgovarati.

Tko prijavi neku osobu ili podmetne tragove koji upućuju na to da je počinila kazneno djelo, iako zna da to nije istina, počiniti će kazneno djelo lažnog prijavljivanja kaznenog djela.

Ukoliko HITNO trebaš pomoć ili intervenciju policije, nemoj slati poruku putem ove aplikacije!
Umjesto toga odmah nazovi policiju na broj 192 ili obavijesti odraslu osobu u koju imaš povjerenje da nazove policiju ili s tobom dođe u najbližu policijsku postaju gdje možeš zatražiti pomoć policije.

Putem on-line aplikacije RED BUTTON može se prijaviti izloženost/saznanje o seksualnom zlostavljanju i iskorištavanju djeteta putem interneta, seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece u neposrednom kontaktu s počiniteljem ali i bilo koje drugo kažnjivo ponašanje počinjeno na štetu djeteta: obiteljsko nasilje, fizičko zlostavljanje, zanemarivanje ili drugo po dijete ugrožavajuće ponašanje.
■ Budimo odgovorni, ostanimo doma ali pomozimo da dom svima postane sigurno mjesto! [Izvor: policija.gov.hr ]