Školska knjiga za vas
■ NOVOSTI IZ ŠKOLSKE KNJIGE ■ UZ VJEŽBENICU ZA UVJEŽBAVANJE IZGOVORA GLASOVA L i R ■
Logopedska terapija bit će zabavnija i uspješnija
objavljeno: 8. travnja 2024.

U logopedskoj terapiji upotrebljavaju se različiti logopedski terapijsko-didaktički materijali, logopedska sredstava i pomagala, kao i primjerene terapijske igre. Didaktičko-terapijski logopedski materijali svojim sadržajem prate zadane ciljeve od početka do kraja terapije.

O samoj važnosti terapijsko-didaktičkih materijala u logopedskoj terapiji govore i rezultati istraživanja koje su provele autorice vježbenice Glasovi L i R, vježbenica za uvježbavanje izgovora glasova, Katarina Pavičić Dokoza i Koraljka Bakota, koji su pokazali da ih logopedi upotrebljavaju gotovo u svim oblicima terapijskog rada.

Istraživanje je pokazalo da logopedi u svojoj praksi redovito ili često upotrebljavaju terapijsko-didaktičke materijale (87.8 %). Najveći postotak logopeda u svojem se radu služi slikopričama za razvoj jezičnog izražavanja i razumijevanja (97.4 %), zatim terapijsko-didaktičkim materijalom za uvježbavanje predvještina čitanja i pisanja (95.2 %), te terapijsko-didaktičkim materijalom za korekciju artikulacije (89.1 %). U praksi se pokazalo da najviše nedostaje terapijsko-didaktičkih materijala koji se odnose na teškoće u računanju i audiopriče u terapiji govorno-jezičnih poremećaja.

Glasovi L i R, vježbenica za uvježbavanje izgovora glasova jedna je u nizu vježbenica u izdanju Školske knjige, a koje sadržavaju zadatke i aktivnosti namijenjene usvajanju i uvježbavanju slušanja, govora, specifičnih jezičnih vještina, poput fonološke svjesnosti, morfosintakse i vokabulara koji se mogu prilagoditi individualnim potrebama djeteta. Vježbenica je usmjerena i na razumijevanje i zapamćivanje novih pojmova, prepoznavanje simbola, razumijevanje redoslijeda, uvježbavanje rime, razvijanje grafomotorike.

Zadatci su raznovrsni i jasno strukturirani te organizirani prema temama ili konceptima kako bi djetetu olakšali praćenje i razumijevanje. Pri strukturiranju vježbi i zadataka, pratila se progresija složenosti počevši od osnovnih i postupno prelazeći na složenije zadatke. Primjeri i ilustracije kreirane su na način da prate kronološku dob djeteta i pridonose razumijevanju novih koncepata i olakšavaju vizualizaciju pojmova. U vježbenici se nalaze i prostori za crtanje, bojanje, rezanje i lijepljenje koji omogućuju djetetu izraziti svoje misli, a ujedno pridonose vježbama motorike. Gotovo svi zadatci mogu se provoditi i s elementima igre koji dodatno potiču djetetovu motivaciju za učenjem.

Vježbenica je dizajnirana za terapijsku svrhu s ciljem terapije artikulacijskih poremećaja koji su u skupini najčešćih poremećaja u logopediji. Primarno je usmjerena na vježbanje izgovora glasova L i R, tj. na pravilnu motoričku realizaciju glasa. No, može se upotrijebiti i u druge terapijske i edukativne svrhe kao što su: razvoj predvještina i vještina čitanja i pisanja, uvježbavanje čitanja ili učenje hrvatskog jezika.

Vježbenica nudi mogućnost slušanjacjelokupnogsadržaja. To može činiti onoliko puta koliko za tim ima potrebu.

Kako bi dijete u samom početku dobro uočilo obilježja glasa koji se ispravlja, uvijek se počinje počinje sa slogovima (logatomima, kako se oni nazivaju u verbotonalnoj metodi) pa tako i vježbenica, prateći pravila struke, počinje logatomima.

Vježbenica ne može zamijeniti rad logopeda, dijete mora biti uključeno u logopedsku terapiju jer logoped prati je li korekcija u skladu s pravilima koja se primjenjuju u ovom slučaju kod glasova r i/ili l. Nestručno izvedena korekcija može pozicionirati glas na krivo mjesto i na taj način dovesti do automatizacije izgovora na krivi način.

Vježbenicom se najbolje koristiti u to vrijeme kada je logopedski ciklus završen i kada slijedi vrijeme automatizacije u svakidašnjem govoru. Napravljena je tako da vodi roditelje kroz proces uvježbavanja i automatizacije glasova nakon provedene terapije. Ona je pomoćno sredstvo da bi terapija, uz stručno vođenje logopeda, trajala što kraće.

U vježbenici su prikazane kombinacije slogova, riječi, rečenica i kratkih priča zasićenih glasovima L, odnosno R te igara koje se mogu, uz nadzor i vođenje logopeda, provoditi kod kuće. Prednost je mogućnost kombiniranja slušanja, čitanja, pisanje i crtanja. Time se povećava zornost i razumljivost sadržaja kao i praktična primjenjivost usvojenih artikulacijskih modusa.

Vježbe mogu poslužiti i za: određivanje broja slogova u riječima, uočavanje zadanog glasa u riječima, određivanje prvog i zadnjeg glasa u riječi, prepoznavanje i kreiranje riječi koje na kraju jednako zvuče (rima).

Vježbenica ima pjesmice u rimi / brojalice jer su one forme s čvrstim ritmom te njihovo usvajanje potiče razvoj osjećaja za ritam, tempo govora, intonaciju, razvija fonematski sluh i pravilan izgovor.

Prijedlog je brojalicu obraditi auditivnim sredstvima – dijete sluša pjesmice. Potom je obraditi vizualnim sredstvima potičući vizualnu percepciju i grafomotoriku – dijete može nacrtati ono što ga je u pjesmici najviše zainteresiralo. Na kraju se brojalica može obraditi kinestetičkim sredstvima potičući vježbe motorike i osjećaj za prostor – dijete može u ritmu pjesmice stupati, pljeskali, lupkati i slično.

Vježbenica se sastoji od kvalitetnih auditivnih, tekstualnih i grafičkih sadržaja. Slušajući priče, djeca razvijanju jezične vještine, novi vokabular i gramatiku. Slušanje priča potiče maštu i razvijaju sposobnost vizualiziranja situacije, likova i mjesta događanja radnje što je ključno za razvoj brojnih kreativnih vještina. Priče nose i pouke i moralne vrijednosti te njihovo slušanje ili čitanje ima važnu odgojnu dimenziju. Dotiču se različitih emocionalnih tema i situacija s kojima se djeca mogu identificirati. Kroz empatiju prema likovima u pričama, djeca mogu bolje razumjeti i regulirati vlastite emocije.

Slušanje priča jača koncentraciju i slušnu pažnju. Velika vrijednost slušanja priča u ranom djetinjstvu razvijanje je ljubavi prema čitanju i književnosti.

Za uspjeh terapije je ključna suradnja logopeda i roditelja. Jedan od primjera te suradnje koja se može odvijati putem korištenja zajedničkog terapijsko-didaktičkog materijala jest i vježbenica Glasovi L i R, vježbenica za uvježbavanje izgovora glasova.

■ Napisale: izv. prof. dr. sc. Katarina PAVIČIĆ DOKOZA, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb | kpavicic@suvag.hr ■ mr. sc. Koraljka BAKOTA, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb | kbakota@suvag.hr