Školstvo u medijima
POTICANJE ČITANJA ■ LEGO-KOCKE – ODLIČAN DIDAKTIČKI MATERIJAL
Znanje za život
objavljeno: 20. veljače 2020.

Uvjerenost u to kako na početku možemo prikupiti dovoljno znanja iz kojeg ćemo zatim crpiti za cijeli život više ne vrijedi. Pojedinac mora biti sposoban, na svakome koraku cijeloga života, produbljivati i obogaćivati stečeno znanje te se prilagođavati postojećim promjenama (Delors, 1996, str. 77.).

■  KOMUNIKACIJSKI MODEL UČENJA

Naš školski obrazovni sustav definira čitanje kao jednu od četiri temeljne jezično-komunikacijske aktivnosti (pored govora, pisanja i slušanja) i spada u tzv. komunikacijski model učenja, čija je temeljna namjena „osposobiti učenika za učinkovitu komunikaciju s okolinomˮ. (Pečjak i Gradišar 2012, str. 58.)

Međutim, ključnu ulogu u poticanju razvoja čitanja ima prvenstveno učitelj, jer u okviru pojedinačnih predmeta uvijek može uspostaviti okolnosti koje omogućuju razvoj ciljeva čitanja koje učenici moraju ostvariti u određenome razdoblju (Pečjak i Gradišak, 2012).

Prilikom održavanja nastave slovenskoga jezika u 3. razredu u trajanju od dva školska sata na kojima je tema bila razmatranja neknjiževnih tekstova, pri zadavanju zadataka koristila sam se lego-kockama. U nastavnome procesu jasno je izražena diferencijacija budući da se učenici međusobno razlikuju po tome imaju li već razvijenu tehniku čitanja, tj. koliko dobro razumiju, odnosno vrjednuju pročitani tekst. Odabrala sam tekst primjeren njihovoj dobi i dobro razumljiv.

Svrha je nastavnih sati prije svega razvijanje pozitivnog odnosa prema čitanju, sažimanje podataka iz teksta, vrjednovanje pročitanoga teksta, razvijanje mašte, međusobne suradnje i tolerancije.

■  TIJEK NASTAVNOGA SATA

Učenici su na nastavi podijeljeni na manje, homogene skupine koje sam sastavila prema uspjehu koji su postigli na testu čitanja, a koji sam predstavila na početku školske godine. Prvu skupinu činili su učenici sa slabije razvijenom tehnikom čitanja i poteškoćama u zapisivanju, u drugoj su skupini bili učenici koji imaju poteškoće ponajprije s razumijevanjem pročitanoga, a treću i četvrtu skupinu činili su učenici koji već imaju odlično razvijenu tehniku čitanja i čije je zapisivanje sadržajno bogato te praktično bez pogrješaka.

Zadatci po skupinama:

 

 

Na kraju sata učenici iz svake skupine predstavili su i vrjednovali svoj rad.

Sati s lego-kockama nešto su posebno jer učenici s velikim zanimanjem neprestano kreiraju nove ideje i pritom često zaboravljaju međusobne razlike. Upravo su zbog toga lego-kocke odličan ne samo nastavni, nego i terapeutski alat za rad u nastavi, što povoljno utječe na atmosferu u razredu i motivaciju svih učenika. [ IZ DRUGIH MEDIJA | Školske novine | Alja ŽEKAR, prof., učiteljica razredne nastave | OŠ Frana Kranjca, Celje
Slovenija ]