Učitelji stvaraju
■ OŠ NOVSKA ■ ZADATCI RIJEČIMA U 1. RAZREDU [3. DIO]
Kraj kao početak
objavljeno: 20. travnja 2021.

Učenici u 1. razredu trebaju postati svjesni da su, upoznavši svih deset znamenki i naučivši čitati i pisati sva slova, osvojili ključ koji  im otvara vrata novih spoznaja. Postaju im dostupni svi brojevi ovog svijeta, sve riječi, pjesme, bajke, priče, zanimljivosti u enciklopedijama i na internetu.

Važno je potaknuti njihovu znatiželju, istraživački duh, maštu, kreativnost i motivirati ih tako da uče u uvjerenju da uče upravo ono što žele i zato što to žele.

Nakon usvajanja redoslijeda postupaka učenici bez straha pristupaju rješavanju zadataka riječima. Igrajući se, usvojili su sva pravila, s lakoćom određuju poznate i nepoznate podatke, vješto izbjegavaju zamke i konkretno odgovaraju na postavljena pitanja. Ne smijemo im dozvoliti da se uljuljkaju u svoju uspješnost pa im rutinu treba razbiti novim izazovom. Učitelj ne zna gdje je granica njihovih mogućnosti i učenici nas često iznenade svojim načinom razmišljanja i kreativnošću. Poznato je koje ishode moramo realizirati, ali pri tome trebamo poticati njihov individualni razvoj i pristup rješavanju problema.

Pigpen je šifra poznata već nekoliko stoljeća. To je monoalfabetska šifra gdje su slova zamijenjena simbolima koji su dijelovi rešetke. Ime je dobila po načinu na koji su slova odvojena pregradama ili linijama kao svinje u toru. Zapisi o njenoj uporabi sežu u 18. stoljeće, njome su se koristili masoni pa je poznata i pod nazivom masonska šifra.

Osnovni oblik Pigpen šifre ne sadržava sva slova naše abecede. Rešetke su ispunjene slovima proizvoljnim redoslijedom. Tekst šifriramo tako da svako slovo zamijenimo crtežom odjeljka u kojem se to slovo nalazi.

Važno je da osobe, koje šifriraju tekst i koje razbijaju šifru, imaju isti uzorak rešetke.

Učenici 1. razreda, nadamo se, još uvijek nisu vješti u pisanju SMS poruka na mobitelu i mnogima bi bilo teško razbijati šifru bez slova Č, Ć, Ž, Š i Đ. Uostalom, u 1. razredu usvojili su 30 znakova abecede, stoga sam im prilagodila Pigpen šifru.

Ova šifra sadržava ukupno 27 znakova. Ispisala sam im i plastificirala izrezak koji su spremili i nose ga u svojoj radnoj mapi. Nakon prvotnog šoka, vrlo brzo su shvatili na koji način mogu razbiti šifru. Dovoljno je bilo da im prikažem poruku i nekoliko je mudrih glavica odmah shvatilo bit zadatka. Svoje su saznanje brzo prenijeli ostalim učenicima. Poznato je da djeca najbrže uče jedni od drugih.

Prvu sam im šifriranu poruku prikazala pri kraju nastavnog dana i rekla da se odnosi samo na one koji uspiju razbiti šifru.

Nakon dvije minute nekoliko je učenika počelo oduševljeno pljeskati, a zatim su pomogli i ostalim učenicima u razbijanju šifre. Sljedeći su dan dobili zadatak na satu Matematike. Razbijena je šifra bila odgovor na zadatak riječima koji su trebali smisliti sami.

Vrlo brzo su otkrili odgovor na svoj još nepostojeći zadatak  riječima. Počeli su od samoga kraja. Uz ponuđeni odgovor trebali su napisati zadatak riječima.

Većina je učenika uspješno smislila zadatak kojemu potpuno odgovara ponuđeni odgovor.

Odmah su shvatili da im riječ ukupno u ponuđenom odgovoru sugerira da moraju rabiti računsku operaciju zbrajanja. Odgovori su identični, zadatci su jako slični, a radovalo ih je što su navedeni različiti pribrojnici.

Zadatak su dobili i u digitalnom obliku. Svojim tabletima su očitali QR kod koji ih je odveo do Genially predloška u kojem su ih čekala tri šifrirana zadatka. Jedan im je zadatak bio već poznat, a izazov su im bila dva potpuno nova ponuđena odgovora.

PRILAGODBA

Kao i u svakom razrednom odjelu za pojedine je učenike trebalo ponuditi i dodatnu pomoć.

Njima sam posebno ispisala listiće u kojima su s lakoćom mogli prepoznati znakove za sva slova abecede.

Na taj je način svim učenicima omogućena uspješna realizacija zadataka. U digitalnoj su inačici klikom na određeni znak odmah dobivali i prikaz slova abecede.

MOGUĆE PRIMJENE

Sljedeći izazov, koji sam postavila pred svoje učenike, bio je u nastavi Hrvatskoga jezika kao svršetak priče.

Učenici su radili u skupinama, a morali su smisliti priču koja završava rečenicom koju ćete sami otkriti.

Još jednom napominjem da sve ove zadatke učenici mogu realizirati bez ikakvih šifri, ali upravo ti izazovi, koje pred njih postavljamo, dodatno ih motiviraju. Zadatke shvaćaju kao igru i uče bez opterećenja.

VEZANI ČLANCI

ZADATCI RIJEČIMA U 1. RAZREDU [ 1. DIO ]  Zagolicajmo maštu, potaknimo kreativnost

ZADATCI RIJEČIMA U 1. RAZREDU [ 2. DIO ] Razbij šifru, smisli zadatak

■  Piše: Ksenija Lekić, magistra primarnog obrazovanja u zvanju mentora ■  Osnovna škola Novska ■ Majka prekrasne mlade žene koja također radi u području obrazovanja, ali s već punoljetnim mladim ljudima ■  Voli digitalne alate, neobična pomagala i istražuje mogućnosti njihove primjene u nastavi. Svoje učenike uključuje u različite nacionalne i međunarodne projekte. Voli im postavljati izazove i time ih poticati na aktivnost, razvijanje mašte i kreativnosti ■  Kao Genially i BookWidgets ambasadorica u Hrvatskoj, provodi edukacije o uporabi tih, ali i drugih digitalnih alata i aplikacija u nastavi ■