Učitelji stvaraju
OŠ VLADIMIRA NAZORA, BUDINŠČINA
Lektira? Može i ovako!
objavljeno: 12. siječnja 2023.

KAKO JE SVE POČELO | Ideja o zajedničkim interpretacijama lektira i divnoj suradnji koja nam je donijela novu motivaciju, a našim učenicima mnogo veselja, dobrih i zanimljivih nastavnih sati lektire, začela se na stubama koje vode prema potkrovlju naše škole.

Kad smo zaključile da obje tog dana radimo lektiru Ružno pače, jedna od nas predložila je:

– A zašto ne bismo skupa?

Tako je počela naša zajednička priča – Lektira? Može i ovako!

Naime, naraštaji koji dolaze traže aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu. S tom mišlju krenule smo u potragu za idejama i aktivnostima koje bi im to omogućile. Iščitavale smo različitu literaturu i proučavale različite internetske portale. Tamo smo naišle na mnoge zamisli i aktivnosti koje smo prilagođavale određenome lektirnom djelu (npr. vođena fantazija, vrući stolac, lektira iz vrećice, lektira pizza i sl.). Pri planiranju takvih satova lektire imale smo pristup integrirane nastave i aktivnog učenja. Aktivnosti su bile ritmičko-plesne, dramsko-scenske, glazbene i likovne. Željele smo potaknuti emocije i kreativnost učenika. Tijekom sata izmjenjivala su se različita zbivanja u nastavi koja se u satu mogu rasporediti na različite načine. Neke su aktivnosti slijedile nakon čitanja djela na satu, a druge nakon samostalnog čitanja djela kod kuće.

SURADNJA SA ŠKOLSKOM KNJIŽNICOM

Razgovarajući o zamislima za nastavu lektire na drukčiji način, nikako nismo željele zaobići prostor naše školske knjižnice. Školska je knjižnica jedna šarena košnica u koju đaci svih uzrasta – male i velike pčelice – rado zalaze. Police sa šarenim koricama i naslovnicama, vreće za sjedenje, tepisi razigranih uzoraka, stolovi i stolci razmješteni na jedan sasvim drukčiji način nego u učionicama, djeluju posebno poticajno na učenike. Stoga smo jedan dio nastavnih sati lektire održale baš tamo. Na njima je sudjelovala i školska knjižničarka. Suradnja učiteljica/učitelja sa školskom knjižničarkom/knjižničarem u izvedbi nastavnog sata lektire, obogaćuje sve sudionike tog sata, a posebice učenike.

OD KARANTENE DO PRIRUČNIKA

U ožujku 2020. cijeli je svijet pogodila pandemija izazvana koronavirusom. U jednom času, nakon više od mjesec dana izolacije, u trenucima opće bezvoljnosti i neizvjesnosti, rodila se ideja da naš rad na osmišljavanju drukčijeg sata lektire ostane negdje zapisan.

Zašto? Ponajprije kao pomoć mladim učiteljima i učiteljicama koji iz studentskih klupa ulaze u učionice u kojima ih čeka dvadesetak glavica željnih da se u školi nešto događa. Nešto u čemu će uživati i čega će se s veseljem sjećati.

Primjeri naših obrada lektire nisu zamišljeni kao klasična priprema za nastavni sat.

Na početku je citat iz djela koji može poslužiti kao motivacija ili poticaj za razgovor. Nakon toga su nabrojeni odgojno-obrazovni ishodi kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik i odgojno-obrazovna očekivanja međupredmetnih tema kojima smo se također vodile u radu. Zatim slijede aktivnosti koje smo provele u jednom ili u dva školska sata. Dodale smo i dio – Može i ovako. Tu su još dodatne, zanimljive aktivnosti koje se mogu provesti na satu. Na kraju su primjeri samovrednovanja, a nakon nekih aktivnosti provodile smo i vršnjačko vrednovanje.

Kao učiteljice s višegodišnjim iskustvom u razrednoj nastavi, možemo reći da učenici ne žele biti pasivni promatrači, već aktivni sudionici. Ne želimo reći da smo potpuno izbacile pisanje bilježaka uz lektirna djela. Jednostavno smo našle dobru ravnotežu ili pak primjenjivale pisanje bilježaka na neki neuobičajen način (npr. pizza lektira).

Nadamo se da će čitatelji naših primjera aktivnosti za sat lektire naći za sebe korisne primjere koje će već sutra moći primijeniti u nastavi.

Materijali koje smo sastavile nalaze se na e-sferi i sastavni su dio podrške za učitelje uz udžbeničku seriju Pčelica/Zlatna vrata. U mapi BONUS LEKTIRA prepoznaju se po naslovu – LEKTIRA MOŽE I OVAKO.

Primjer 1 RUŽNO PAČE

Primjer 2 ŠUMA STRIBOROVA

ZA KRAJ…

Ako imaš jednu jabuku i ja imam jednu jabuku i razmijenimo ih, onda ti i ja i dalje imamo po jednu jabuku. No ako imaš ideju i ja imam ideju i razmijenimo ih, onda svatko od nas ima dvije ideje.  [Citat preuzet s portala ucenici.info]

■  Napisale: Jadranka PLANTAK, mag.prim.educ i  Jagoda ŠMIT, dipl. uč. | OŠ Vladimira Nazora, Budinščina  ■  Jadranka je prije 22 godine počela raditi kao učiteljica u PŠ Hrašćina. Zadnjih pet godina radi u matičnoj OŠ Vladimira Nazora, Budinščina.  Voditeljica je dramsko-recitatorske skupine. U svojem radu primjenjuje različite aktivnosti, metode i oblike rada jer nastavu želi učiniti dinamičnom i zanimljivom ■  Jagoda je učiteljica razredne nastave u OŠ Vladimira Nazora, Budinščina. Vodi izvannastavnu aktivnost Čuvari baštine gdje s učenicima radi na očuvanju stvari i običaja zavičaja od zaborava. Putem svog rada pokušava prenijeti učenicima ljubav prema knjigama i čitanju ■