Učitelji stvaraju
LIKOVNI MI VOLIMO ■ 85 ■
List komplementarni kontrast
objavljeno: 15. listopada 2020.

Jesen je prosula tepih prepun lišća. Moji su učenici dobili zadatak da tijekom šetnje s roditeljima pronađu nekoliko listova i stave ih na sušenje (prešanje) do trenutka kad ćemo ih trebati u učionici. Na sat Likovne kulture svi su učenici donijeli osušeni list (njih 24). Promatrali smo strukturu lista i uočili kako se priroda sama poigrala crtama lista prateći žilice koje su tijekom procesa sušenja očvrsnule i bile pod prstima uočljive.

Ponovili smo znanje o crtama: gradbenim i obrisnim te razgovarali na koji način prikati list crtama.
Naglasila sam da je potrebno da se odmaknemo od boje jesenskog lišća i da razmišljamo drugačije, odnosno dala sam im zadatak da sve spomenuto naprave u komplementarnom kontrastu.
Učenici su odmah pitali kako će realizirati taj zadatak.
Ponovili smo komplementarne parove. Izvadili su samo jedan par i krenuli u izradu.
Prilikom vršnjačkog vrednovanja čula sam tihi: – Vau! – Bili su iznenađeni kad su vidjeli radove na ploči i zaključili da su uspješno ostvarili postavljene zadatke.

♦♦ NASTAVNA JEDINICA: Crtanje oblika lista flomasterima u boji, građenje crtom strukture lista u komplementarnom kontrastu.
♦ Cjelina: PLOHA.
Likovno područje: crtanje.
♦ Likovni problemi (ključni pojmovi): gradbena crta, obrisna crta, komplementarni kontrast.
♦ Motiv vizualni: list (osušeni).
♦ Likovno tehnička sredstva i likovne tehnike: flomasteri.
♦♦ OBRAZOVNI ZADATCI:
a) Stjecanje znanja: usvojiti način rada – crtu koristiti kao obrisnu crtu, graditi unutrašnjost lista gradbenom crtom, uz sve koristiti komplementarni kontrast (rad u komplementarnom paru).
b) Stjecanje sposobnosti: vježbati sposobnost divergentnog mišljenja analizom učeničkih radova, razvijati promatranje, uočavati detalje i boje, vježbati sposobnost izražavanja različitim likovnim elementima, opažati ritam, kontrast i različite omjere veličina likova, rabiti crtu kao označavanje obrisa.
♦♦ ODGOJNI ZADACI: formiranje stavova, razvijanje estetskih i radnih sposobnosti, procijeniti radove, analizirati i objasniti vlastiti stav o određenom radu.
♦♦ KORELACIJA: Promjene u prirodi – zašto lišće žuti (pokus).

■  Radovi učenika 4.b OŠ Sveta Nedelja, nastali pod mentorstvom učiteljice Sandre Vuk ■ FOTOGALERIJA