LIKOVNI MI VOLIMO
Slikarski rukopis KOKOT

Kokot u hrvatskoj tradicijskoj baštini označava: buđenje nade, snagu i plodnost koju donosi obiteljima koji imaju istaknutu skulpturu kokota na kući.

Kao izazov: Frida KAHLO

NASTAVNO PODRUČJE: Boja (kontrast toplo-hladno) ✿ NASTAVNA JEDINICA: Frida Kahlo-portret ✿ KLJUČNI POJMOVI: kontrast toplo-hladno ✿ LIKOVNI PROBLEM: kontrast toplo-hladno, portret.

Pahulja

NASTAVNO PODRUČJE: Boja – tonovi boje, simetrija. 🔸 NASTAVNA JEDINICA: Pahulja – slikanje kolažom. 🔸 KLJUČNI POJMOVI: kompozicija geometrijskih likova – simetrija.

Rukavice

Tijekom samoizolacije cijelog razreda izrađivala sam nastavne jedinice za svoje učenike koji su bili nešto smanjenog sadržaja nego inače.