SANDRA VUK
Da kist zablista [2.dio]

Ovo je ljeto bilo radno u više područja. Svaki sam četvrtak radila ono što najviše volim. Poučavala sam. Održavala sam besplatne likovne radionice u mjestu gdje stanujem.

Ljetne likovne radionice

Ove sam se ljetne praznike odlučila jedan dan u tjednu posvetiti onome što znam raditi, volim raditi i ono u čemu mislim da sam uspješna – volontirati u zajednici vodeći ljetne likovne rad

A koja je tvoja omiljena igračka?

Ovog sam ljeta, pri samom kraju školske godine, odlučila postati sudionicom ljetnog Suradničkog učenja u trajanju od 25. 6 do 5. 7.

Posavska kuća redefinicija boje

Uz priču da se grad Sveta Nedelja smjestio uz Savu, uz povijesne legende i anegdote kako su sačuvani određeni povijesni artefakti vezani uz Svetu Nedelju, učenici su zamijetili pored škole staru