SANDRA VUK
Slikarski rukopis Charles McGee

Likovna kultura je povezana i s pojmom upoznavanja likovne umjetnosti, otkrivanja likovnih elemenata i razvoja opće kulture.

Pozitiv/negativ prikaz kao da je fotografirano starom tehnikom

Učenici se danas za sve koriste mobitelom (pametnim telefonom) koji u sebi skriva kameru, koja je ponekad puno jača za oblikovanje fotografije od nekadašnjih fotoaparata.

Slika moga grada

Motiv grada, u kojem učenici žive, motiv je koji radimo učestalo jer krije mnoštvo elemenata kojim se koristim kao motivom u ostvarivanju likovnih zadataka.

Slikovni herbarij pastel

Volim pričanje priča tijekom sata Likovne kulture. Volim običaj da likovni postane nešto značajno u njihovu svijetu (danu) i da nakon sata pričaju o tome.