Učitelji stvaraju
OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, VINKOVCI | ERASMUS+ KA1 PROJEKT „BEAUTY IN DIVERSITY – MINDFULNESS AND MULTICULTURAL TEACHING AND LEARNING”
Naš je projekt razlog za zadovoljstvo
objavljeno: 29. rujna 2021.

Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića u Vinkovcima, našoj školi, odobren je međunarodni Erasmus  KA1 projekt „Beauty in diversity – Mindfulness and multicultural teaching and learning”.  Koordinatorica je projekta profesorica engleskoga i njemačkoga jezika Mirela Rimac Ešegović, a provodit će ga s ravnateljem dr. sc. Marijem Lovrićem i 11 učitelja i/ili stručnih suradnika od rujna ove godine do ožujka 2023. godine.

Ovakvi se projekti provode s namjerom poučavanja pojedinaca u partnerskim školama kako bi razvijali svoje profesionalne vještine, razmjenjivali primjere dobre prakse, osnažili suradnju sa školama diljem Europe.

Projekt Erasmus+ KA1 posebice je usmjeren na unaprjeđivanje ključnih kompetencija na tržištu rada i na poticanje inovativnosti kako bi unaprijedili međunarodnu dimenziju obrazovanja. Iz ovakvoga pristupa radu dobijemo učenika koji je kreativan, koji promišlja, stvara i cjeloživotno se obrazuje. Projekt OŠ I. G. Kovačića „Beauty in diversity – Mindfulness and multicultural teaching and learning”  / “Ljepota u različitosti – svjesnost i multikulturalno poučavanje i učenje” bit će

proveden kurikulumima svih predmeta

poboljšat će metode poučavanja u učionicama  

učitelji će steći znanja i vještine koje se mogu primijeniti u nastavi na otvorenom.

Zadatci će projekta biti usmjereni na multikulturalnost, razvijanje socijalnih i emocionalnih vještina. Spoznat će se aspekti inkluzivne učionice i time prilagoditi tradicionalne nastavne tehnike potrebama modernog poučavanja metodama aktivnog i iskustvenog učenja.

Škola do sada nije sudjelovala u projektima na međunarodnoj razini, stoga će razmjena iskustava i učenje od drugih pomoći pojedincu profesionalno se usavršiti, a istovremeno osnažiti svoju školu.

■  Piše:  Mirela Ešegović Rimac, učiteljica/nastavnik | Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Vinkovci ■