Učitelji stvaraju
LIKOVNI MI VOLIMO ♦ 110.♦
Pahulja
objavljeno: 6. siječnja 2022.

Svi očekujemo prave pahulje da napokon padnu na naš dlan. Očekujući to, zajedno s učenicima proučavali smo jedinstvenost oblika pahulje.

ISHOD: OŠ LK A.1.1.

Učenik prepoznaje umjetnost kao način komunikacije i odgovara na različite poticaje likovnim izražavanjem.

RAZRADA ISHODA: Učenik odgovara likovnim i vizualnim izražavanjem na razne vrste poticaja. Učenik se u stvaralačkom procesu i izražavanju koristi:

likovnim jezikom (prostor, proporcija, simetrija)

 iskustvom usmjerenog opažanja

izražavanjem kreativnom igrom

 doživljajem temeljen na osjećajima, iskustvu, mislima i informacijama.

LIKOVNI JEZIK: Masa i prostor: puno, prazno, geometrijska i slobodna tijela, obla i uglata tijela; građenje, dodavanje i oduzimanje oblika.

Ritam: ponavljanje i izmjena oblika na plohi i u prostoru.

Odnosi: veće, manje, jednako na plohi i u prostoru; dodavanje i oduzimanje oblika.

Plastelin je likovno sredstvo koje je lako dostupno, a za dječje oblikovanje prstima je jako podatno i kod učenika izaziva vau efekt dok nešto stvaraju.

Plastelin je poslužio i za pojmove likovnog jezika: istanjena masa, proporcija i simetrija. Najveći je problem predstavljalo učenicima odmak od boja kojim su se htjeli koristiti (redefinicija) i istanjivanje mase plastelina.

POSTIGNUĆA / ZADATCI:

OBRAZOVNI : uočiti kompoziciju i simetriju geometrijskih likova u skladu s oblikom pahulje te ju izraziti na plohi (papir) uz oblikovanje plastelina.

ODGOJNI:  Razvijanje stavova i uvjerenja na području likovne stvarnosti, otkrivanje estetske vrijednosti kompozicije geometrijskih likova.

Ispuniti plohu igrom geometrijskih likova u oblikovanju istanjene mase, proporcija i simetrija (ako mogu).

LIKOVNO- TEHNIČKO SREDSTVO:

plastelin.

Analiza uspješnosti nastavnog sata:

analiza radova u učionici, učenike polako poučavam vršnjačkom vrednovanju.

ALBUM RADOVA

■  Piše: Sandra VUK | učiteljica savjetnica | OŠ Sveta Nedelja ■