Učitelji stvaraju
TABLICA MNOŽENJA
Papirnata aplikacija za vježbanje množenja
objavljeno: 26. travnja 2020.

Ovih je dana sva nastava na zaslonima – učiteljice na televiziji, vježbe na računalima, aplikacije na tabletima … Ako ste se zaželjeli papira, ovo je igra za vas.  Ova vježba zapravo nije tablica nego ‘krug množenja’. Baš zato što je drukčija, sigurna sam da će nam biti zabavna.

Potreban pribor  (slika 1- pribor)

   –  dva papira

   –  olovke ili flomasteri za pisanje

   –  ravnalo

   –  spajalica za papir

   –  šestar, čaša ili zdjelica za crtanje kružnice

Najprije na jednome papiru nacrtamo krug. Sjećaš li se razlike između kruga i kugle?

Pomoću ravnala nacrtamo ravne crte koje naš krug dijele na 10 jednakih dijelova. Kao da režemo pizzu.

Sada u svaki komadić pizze upišemo jedan broj od 1 do 10 i obojimo po želji. Označimo sredinu kruga.

U sredinu kruga stavimo spajalicu za papir – ona će biti naša strelica. Kroz spajalicu stavimo olovku. Jednom rukom držimo olovku,  a drugom  gurnemo spajalicu da se zavrti oko olovke.

Na spajalicu možeš zalijepiti komadić papira i napraviti strelicu. To je sada tvoje ‘kolo sreće’ i možeš ga ukrasiti kako želiš.

Mjesto na kojemu se spajalica zaustavila naš je prvi faktor. Zapiši ga na papir koji smo ranije pripremili.

Sada opet vrtimo spajalicu kako bismo dobili drugi faktor.

Kako ćemo dobiti umnožak? Ne trebamo vrtjeti spajalicu nego promisliti. Umnožak ćemo dobiti kada pomnožimo naša dva faktora.

Treći razred:

Vama treba troznamenkasti broj. Jednostavno zavrtite strelicu tri puta i dobili ste tri znamenke za prvi faktor. Zavrtimo li još jednom, dobili smo drugi faktor.

Četvrti razred:

U četvrtome razredu vidim višeznamenkaste brojeve.

Koliko god znamenaka trebamo, toliko ćemo puta zavrtjeti svoju strelicu.

Na ovaj način možemo i dijeliti:

Krug podijeli na više dijelova i u njih upiši različite razlike.

Sada zavrti spajalicu, na papir zapiši razliku i sjeti se što više različitih zadataka koje možeš napraviti koristeći se tim brojem.

Možete li se sjetiti još zadataka u kojima bi nam ovo kolo i strelica dobro došli?