Učitelji stvaraju
LIKOVNI MI VOLIMO ■ 90. ■
Regoč – lik iz bajke
objavljeno: 10. prosinca 2020.

Tijekom obrade lektirnog djela Regoč Ivane Brlić-Mažuranić uvijek dopustim da učenici zamisle, maštaju kako izgleda Regoč. Taj razvoj pratim elementima kojima prate pripovjednu priču, a tek s odmakom dan-dva tijekom sata likovne kulture pustim da njihov doživljaj bude prikazan.

Ovaj sam put odabrala neobičan spoj likovne tehnike – slikarskog ugljena i vodenih boja baš da naglasimo kontrast boje i neboje.

Regoč je lik iz hladnog Legena, okružen kamenjem i sivilom, čija je brada puna inja.

Odlazi s Kosjenkom u zemlju blagostanja, kasnog proljeća, topline u zraku i  zemlju boja.

Taj smo kontrast pokušali prikazati kombiniranom tehnikom gdje bi boje iskazale poruku života, proljeća u kontrastu prema  Regoču (neboja).

NAŠA STRANICA POSVEĆENA LEKTIRNOM DJELU REGOČ

Kontrast boje i neboje, portret, smještaj u formatu

✿ NASTAVNO PODRUČJE:

Primijenjeno oblikovanje – dizajn.

MOTIV:

a) vizualni – naslovnica knjige/priče, lik

b) nevizualni

c) likovno-kompozicijski elementi kao poticaj.

✿ KLJUČNI POJMOVI / LIKOVNI PROBLEMI:

boja i neboja, smještaj u formatu, portret lika

✿ LIKOVNO-TEHNIČKA SREDSTVA I LIKOVNE TEHNIKE:

crni slikarski ugljen i vodene boje.

✿ OBRAZOVNA POSTIGNUĆA:

uočavati kontraste boje i neboje, veličina portreta na plakatu, povezivati vizualne i neverbalne poruke (kako smo zamislili lik).

✿ ISHODI UČENJA:

Učenici će moći uočiti kontraste: boje i neboje, oblika, veličina na plakatu, reklami te ih primijeniti na svom likovnom radu.

✿ ZADATCI NASTAVE:

a) obrazovni (materijalni):

osvijestiti da plakati prenose poruke slikom; uočiti i opisati koji dio poruke prenosi slika, a koji tekst

opisivati različite odnose slike i teksta unutar plakata i njihovo jedinstvo u prenošenju poruka

izraditi plakat služeći se stečenim znanjem o prepoznavanju lika i bez teksta.

b) funkcionalni:

razvijati sposobnost stvaranja što većeg broja ideja

razvijati stvaralačku maštu

razvijati sposobnost oblikovanja portreta.

c) odgojni:

poticati suradnju, timski rad, poštovanje i razumijevanje tuđeg rada

razvijati estetsku osjetljivost.

■  Radovi učenika 4. b OŠ Sveta Nedelja, nastali pod mentorstvom učiteljice Sandre VUK ■   Stranice razreda Stranica za likovnu kulturu ALBUM RADOVA