Učitelji stvaraju
LIKOVNI MI VOLIMO [ 106.]
Slikarski rukopis – upoznajemo radove Ivana Rabuzina
objavljeno: 1. srpnja 2021.

Projekt U svijetu likovnih umjetnika moji su učenici ocijenili kao jedan od triju najboljih projekta u ovoj školskoj godini. Upoznavanje svjetskih slikara, njihova rukopisa i likovnih elemenata kojim su se koristili prilikom stvaranja svojih djela.

Razredna stranica projekta U SVIJETU LIKOVNIH UMJETNIKA

Za kraj smo četvrtog razreda upoznali slikarski rukopis velikog hrvatskog naivnog slikara Ivana Rabuzina.

Učenici su odmah rekli da smo već upoznali njegove radove (kokot) i da znaju mnogo o hrvatskim naivcima i Hlebinama.

Rekla sam da je sada drukčiji zadatak. Pokazala sam im reprodukcije i morali su uočiti što je to jedinstveno na svim reprodukcijama.

Odgovori su bili:

a) veliki cvijet   

b) pastelne boje   

c) puno bijele    

d) malo selo     

e) proljeće.

NASTAVNA JEDINICA:

Slikarski rukopis Ivana Rabuzina.

TEHNIKA:

tempere

LIKOVNI PROBLEMI:

planovi (u prvom je planu cvijet), tonske skale, kontrasti boja i oblika, slikarski rukopis.

Nakon proučavanja različitih reprodukcija rekli su: „Učiteljice, stavili ste najteži zadatak pred nas. Pa svaka slika ima bezbroj detalja, a tek kad bolje pogledamo, vidimo red rascvjetane šume, red cvijeća, mnoštvo, mnoštvo detalja. Hoćemo li mi to moći?“

Rekla sam da neke detalje rade nakon što oslikaju plohu jer je tempera pokrivna i mogu najprije oslikati plohu, a zatim stvarati ritam i niz detalja (šume, brijega, cvijeća).

Cijeli album radova

Na kraju su radili dva školska sata, bili su zadivljeni uspješnošću i ljepotom radova. Ponosno su radove odnijeli kući da im ostane lijepa uspomena na naš zajednički rad tijekom četiriju godina.

■  Radovi učenika 4. b OŠ „Sveta Nedjelja“ nastali pod mentorstvom učiteljice Sandre Vuk ■