Važni datumi u godini
MEĐUNARODNI DAN PRIPOVIJEDANJA ■ 20. OŽUJKA
Kamishibai umjetnost pripovijedanja
objavljeno: 15. ožujka 2021.

Dana 20. ožujka obilježava se Međunarodni dan pripovijedanja. Obilježavanje tog dana započelo je u Švedskoj 1992. godine, a od 2003. godine obilježava se na svjetskoj razini. Na taj se dan, gdje je to moguće, dvadeset i četiri sata pričaju i slušaju priče iz cijelog svijeta.

Trebamo li mi, učitelji, pripovijedati djeci na nastavi i trebamo li ih poticati na pripovijedanje?

Svjesni smo da je govor kod djece sve slabije razvijen. Na nastavi se svakodnevno susrećemo s činjenicom da se jezik kod djece svodi na informaciju, a odgovaranje na jednostavno pitanje punom rečenicom sve se teže postiže. Vokabular je siromašan, a rečenice krnje.

Istraživanja pokazuju da preko 40 % djece pri upisu u školu imaju govorno–jezičnih poteškoća*.

Razgovarajući s učenicima, zamijetila sam da se djeci sve manje čitaju slikovnice i pripovijedaju priče. Upravo je na učiteljima važan zadatak njegovanja govora.

Govor živi u zajedništvu i zbog toga djecu treba uvesti u svijet pripovijedanja. Našim pripovijedanjem priča djeca upijaju pravilan govor stvarajući podlogu da se i sami lijepo izražavaju.

Postoje razni pomagači u pripovijedanju. To može biti glazba, svjetlo, šešir, kutija za pripovijedanje, stol s rekvizitima… Potaknuta dramsko-pedagoškom edukacijom „Zagrli me pričom“ u svom sam razredu primijenila kutiju za pripovijedanje (butai). Koristila sam kamishibai tehniku pripovijedanja.

KAMISHIBAI je umjetnost pripovijedanja uz pomoć slika. Može se objasniti kao niz ilustracija smještenih u drvenu kutiju (butai). Cijela čarolija kamishibai pripovijedanja započinje otvaranjem vrata drvene kutije. Upravo to otvaranje vrata butaja podsjeća na dizanje zastora u kazalištu i odlazak u svijet koji nam priča pruža.

■ AKTIVNOSTI ■

Učenici su pripovijedanjem priče Pjetlićeva družina upoznati s kamishibai tehnikom pripovijedanja.

Priču sam im više puta ispripovijedala i uvijek su sa zanimanjem slušali.
Odlučili smo se i mi okušati u stvaranju i pripovijedanju priče. Kao podloga za početak stvaranja priče poslužile su pripremljene rečenice ( Španić A., Zokić T., Jurić J., Vladušić B. Svijet riječi – nastavni listić, Školska knjiga, d.d. Zagreb, 2020.). Učenici su trebali odrediti točan redoslijed radnje. Nakon što su zajednički odredili tijek događaja, porazgovarali smo o mogućim mjestima radnje i emocijama koje se javljaju kod likova u priči.

Učenici su podijeljeni u grupe. Svaka je grupa morala ilustrirati i pripovijedati jedan događaj (epizodu). Prilagođeno uzrastu prvog razreda, svaka slika zahtijevala je dvije do tri rečenice pripovijedanja.

Kada su grupe završile rad, slike smo zalijepili na kartonske kartice i složili  ih u naš razredni butai.

Mali kamišibajci veoma su uspješno pripovijedali priču Hrabri ježić. Naslov smo priče zajednički imenovali.

Učenici su uživali u stvaranju svoje priče i što je najvažnije željeli su pripovijedati priču jedni drugima.

■ ZAKLJUČAK ■

Učenici uživaju stvarajući svoje kamishibai priče, mogu samostalno dodavati zvukove, šumove, mogu pripovijedati samostalno ili u paru.

Kamishibai se može koristiti u interpretaciji poezije, povijesnih sadržaja ili biografije pisaca.

Upotrebom se ove tehnike pripovijedanja kod učenika potiče:

🔸 mašta

🔸 pozorno slušanje

🔸 pamćenje u slikama

🔸 smanjuju se jezične barijere (pravilno izgovaranje riječi, intonacija rečenice u funkciji izražajnosti    govora)

🔸 smanjuje se strah od javnog nastupa.

Svjetski dan kamishibai pripovijedanja obilježava se svake godine 7. prosinca ( dan napada Japana na Pearl Harbur). Upravo datum obilježavanja ima svoju poruku – priča treba nositi mir i zajedništvo.

Kao i u svakom pripovijedanju, tako i u kamishibai tehnici, najljepše jest okupljanje te energija radosti i zajedništva koja se proizvodi kada je priča lijepo pripovijedana.

■ Piše: Jasna Dodić–Matošin, učiteljica-savjetnica ■  OŠ Rogoznica, Rogoznica ■

*Izvor: Rana dijagnostika poremećaja iz autističnog spektra – Teorija, istraživanja i praksa (srce.hr)

LITERATURA:

1. Udruga Kaleido za poticanje kreativnosti i stvaralaštva, Dramsko pedagoška edukacija Zagrli mepričom – umjetnost pripovijedanja (održana oneline od 14. siječnja do 16. siječnja 2021. godine)

2. Španić A., Zokić T., Jurić J., Vladušić B. Svijet riječi – nastavni listić, Školska knjiga, d.d. Zagreb, 2020.

3. V. Velički Pričanje priča – stvaranje priča. Povratak izgubljenom govoru; Zagreb: Alfa, 2013. (monografija)