Učitelji stvaraju
LIKOVNI MI VOLIMO ♦ 113.♦
Grad budućnosti – James Rizzi
objavljeno: 27. siječnja 2022.

Učenici mojeg razreda često mi kažu: „Gdje, učiteljice, nalaziš sve te slikare čudnih imena?“ James Rizzi im je bio strašno zanimljiv. Gledajući radove i slikarski rukopis Jamesa Rizzija, bio im je blizak zbog jednostavnosti izgleda cjelokupnog rada, zbog djetinjeg prikaza grada, kolorizma…

Dok smo gledali radove, sve smo više uočavali detalje, uočavali od koliko se elemenata sastojao svaki rad. Na kraju su uzdahnuli i rekli: „Ovo mi ne možemo napraviti!“ Bilo je potrebno metodom vođenog učenja s njima proći svaki element da bi ostvarili prekrasne radove.

a.] Oblikovanje crtom na plohi grada budućnosti

b.] Oslikavanje plohe vodenim bojama

c.] Izrađivanje elemenata i detalja crtom (flomasteri)

P R E Z E N T A C I J A

ISHOD: OŠ LK B.1.1.

Učenik razlikuje likovno i vizualno umjetničko djelo te prepoznaje osobni doživljaj, likovni jezik i tematski sadržaj djela.

RAZRADA ISHODA: Učenik povezuje djelo s vlastitim iskustvom i opisuje osobni doživljaj djela. Učenik opisuje materijale i postupke, likovne elemente i kompozicijska načela, tematski sadržaj djela (motive, teme, asocijacije), slikarski rukopis (Piet Mondrian).

LIKOVNI JEZIK: vizualne komunikacije i dizajn, arhitektura, vrste crta, obrisna crta, spektar boja…

Učenik može upoznavati i istraživati umjetnička djela putem stvaralačkih zadataka i/ili usmenim opisivanjem na početku, tijekom i na kraju stvaralačkog procesa.

PREPORUČENI OBLICI RADA:

  • projektna nastava / projektni zadatci U svijetu likovnih umjetnika 4.

U SVIJETU LIKOVNIH UMJETNIKA 4

Učenici su bili iznimno zadovoljni krajnjim rezultatom i u vršnjačkom su vrednovanju istaknuli da je svaki grad drukčiji i da su se svi potrudili.

Vesele se nekome novom umjetniku, nekoj novoj likovnoj spoznaji i načinu kako će i sebe izraziti putem rada s elementima slikarskog rukopisa.

ALBUM RADOVA

■  Piše: Sandra VUK | učiteljica savjetnica | OŠ Sveta Nedelja ■