Aktualno
Za upotrebu u školskoj godini 2020./2021.
Upoznajte nove udžbenike Školske knjige za razrednu nastavu
objavljeno: 21. travnja 2020.

Cijenjene učiteljice i učitelji,
drage kolegice i kolege,

već sada na stranicama cjelovitog sustava udžbenika Školske knjige e-sfera možete upoznati i koristiti udžbeničke komplete koje ćete uskoro birati za upotrebu u školskoj godini 2020./2021.

Udžbeničke komplete i dodatne digitalne sadržaje Školske knjige smislilo je, napisalo, ilustriralo i izradilo više od 800 najboljih stručnjaka, znanstvenika i praktičara na temelju dugogodišnjeg iskustva u nastavi i u skladu s najnovijim svjetskim trendovima.
Kompleti koje smo pripremili za vas stručni su, jednostavni za primjenu i učinkoviti u ispunjavanju svih obrazovnih ishoda. I zato, vjerujemo da će vam biti potpora i čvrst oslonac u odgojno-obrazovnom radu.

Hrvatski jezik

Svijet riječi

Udžbenik je radni, što znači da učenik na jednome mjestu ima udžbenik, radnu bilježnicu i bilježnicu. Učenje novih sadržaja počinje od učenikova iskustva i mišljenja, postupno i sustavno dovodeći do ostvarenja ishoda, dok zadatci potiču na stvaranje i primjenu naučenoga. Sadržaji koji traže komunikaciju, iznošenje i argumentiranje mišljenja potiču na razvoj komunikacijskih vještina te
kritičkog i logičkog mišljenja. Zastupljeni su različiti zadatci za samovrednovanje. Očekivanja međupredmetnih tema integrirana su s nastavnim sadržajem, a primjerima i rješenjima priprema se učenike za snalaženje u suvremenom načinu življenja.

Kliknite na poveznice i upoznajte udžbenike:
SVIJET RIJEČI 1SVIJET RIJEČI 2SVIJET RIJEČI 3

Pčelica i Zlatna vrata

Udžbenik po mjeri učenika prati prirodnu znatiželju djeteta i učenje kroz igru u skladu s njegovom dobi. Različiti oblici motivacije (književnoumjetnički tekstovi, brojalice, neknjiževni tekstovi, pripovijedanje po nizu slika) i zanimljivi zadatci
različitih vrsta omogućavaju raznolikost i dinamiku tijekom učenja novih sadržaja. Sadržaji i izbor zadataka navode učenika na povezivanje onoga što radi na nastavi sa situacijama iz svakodnevna života, a naglasak stavljaju na razvijanje jezičnih kompetencija i kritičkog mišljenja. Pitanja potiču i upućuju na traženje informacija iz različitih izvora
znanja, a stvaralački zadatci upućuju na rad u paru ili grupi te uključuju izlaganje, argumentiranje, istraživanje i traženje novih rješenja. Zadatci za samoprocjenu omogućavaju učeniku da prati svoj napredak.

Kliknite na poveznice i upoznajte udžbenike:
PČELICA 1PČELICA 2ZLATNA VRATA 3
Matematika

Moj sretni broj

Način razrade sadržaja u udžbeniku traži aktivno sudjelovanje učenika u procesu učenja. Razrada matematičkih sadržaja kreće od iskustva učenika, konkretnih i učenicima bliskih situacija, postupno se upoznaju novi matematički koncept koji vode prema apstraktnom modeliranju i opisivanju. Velika se pozornost posvećuje postupnosti u prihvaćanju i usvajanju matematičkih znanja te uspostavljanju veza među njima radi razvijanja matematičkih procesa.
Sadržaji učenicima omogućuju stjecanje vještina sustavnog rada, organiziranja i tumačenja podataka, upotrebljavanja matematičkog jezikabi prikaza. Zadatci potiču učenike na primjenu matematike u
sadržajima drugih predmeta i međupredmetnim temama, na kritičko propitkivanje i daljnje istraživanje mogućih rješenja.

Kliknite na poveznice i upoznajte udžbenike:
MOJ SRETNI BROJ 1MOJ SRETNI BROJ 2MOJ SRETNI BROJ 3

Matematička mreža

Prikazom bliskih životnih situacija učenike se upućuje na potrebu upoznavanja matematike. Matematički se sadržaji umrežuju, povezuju, isprepliću i čine povezanu cjelinu, što osigurava logično i jasno razumijevanje matematike i upozorava na važnost formiranja mreže pojmova,
koncepata, prikaza, situacija i strategija. Sadržaji se temelje na izgradnji matematičkih koncepata i na kontinuiranom razvoju matematičkih procesa. Svaki novi koncept povezuje se sa svim ranije naučenima. Problemski zadatci i situacije traže učenikovo promišljanje, modeliranje problemske situacije i poticanje raznolikih strategija u njihovu rješavanju.
Zastup ljen je istraživački pristup koji potiče na samostalno istraživanje i donošenje zaključaka, a otvorena pitanja potiču na razmišljanje i izražavanje.

Kliknite na poveznice i upoznajte udžbenike:
MATEMATIČKA MREŽA 1MATEMATIČKA MREŽA 2MATEMATIČKA MREŽA 3
Priroda i društvo

Istražujemo naš svijet

Radni udžbenici utemeljeni su na konstruktivističkom pristupu učenju i poučavanju prema kojemu se u udžbeničkim jedinicama polazi od životnih situacija povezanih s učeničkim znanjem i iskustvom. Takve ih situacije potiču na postavljanje pitanja i uvode u istraživačko učenje. Istraživački zadatci s društvenim i prirodoslovnim temama sadržani su u svakoj
udžbeničkoj jedinici. Kako bi takvo učenje bilo uspješno, u prilozima su na kraju udžbenika detaljno razrađeni koraci koje treba slijediti u rješavanju istraživačkih problema. Rezultate svojih istraživanja učenici izlažu, iznose s pomoću grafičkih i tabličnih prikaza, umnih mapa, izvješća i sl. Promiče se cjeloviti pristup učenju pa su u prilozima na kraju udžbenika različite tablice koje učenicima služe za samoprocjenu ponašanja, odnosa prema drugima, uspješnosti učenja, vlastitoga napretka i sl.

Kliknite na poveznice i upoznajte udžbenike:
ISTRAŽUJEMO NAŠ SVIJET 1ISTRAŽUJEMO NAŠ SVIJET 2ISTRAŽUJEMO NAŠ SVIJET 3

Eureka

Sadržaji i aktivnosti usmjereni su prema istraživačkoj nastavi i iskustvenom učenju, a primjeri i zadatci potiču primjenu problemske nastave. Upute za istraživanja prate znanstveni pristup (na razini dobi učenika) i omogućuju razvoj prirodoslovne pismenosti i istraživačkih kompetencija. Učenike se usmjerava prema postavljanju pitanja o prirodi i promjenama koje su oko nas, otkrivanju međuovisnosti procesa i pojava u društvu, istraživanju i brizi za svijet u kojemu živimo, spoznavanju sebe i odnosa čovjeka prema drugima i prema okolišu, razvijanju kritičkog mišljenja i odgovornog djelovanja te jednakosti i razvijanju prava svih ljudi uz prihvaćanje različitosti. Učenike se potiče na primjenu različitih alata, razvoj tehničko-informatičkih vještina, te na kreativno rješavanje problema i donošenje odluka.

Kliknite na poveznice i upoznajte udžbenike:
EUREKA 1EUREKA 2EUREKA 3
Glazbena kultura

Razigrani zvuci

Integrirani sadržaji, glazbene aktivnosti i raznovrsne metode rada omogućuju učenicima neposredan susret s glazbom. Učiteljima je ponuđeno mnoštvo glazbenih sadržaja među kojima mogu odabrati one koji su učenicima najprimjereniji i najviše im se sviđaju. Zahvaljujući kvaliteti glazbenih sadržaja učenici stječu spoznaje o glazbenom djelu, razvijaju slušne vještine potrebne za razumijevanje glazbe, usvajaju glazbeni jezik i razvijaju glazbeni ukus. Izvođenjem tradicijskih pjesama različitih hrvatskih folklornih regija i dječjih pjesama drugih zemalja učenici izgrađuju odnos prema vlastitoj kulturi te razumiju i prihvaćaju druge kulture. Time razvijaju svijest o kulturnoj baštini. Glazbene kompetencije učenika nadograđuju se realizacijom međupredmetnih tema: osobni i socijalni razvoj, zdravlje, građanski odgoj i obrazovanje, učiti kako učiti i upotreba IKT-a pa su svi sadržaji udžbeničkih jedinica uklopivi u tematsko planiranje.

Kliknite na poveznice i upoznajte udžbenike:
RAZIGRANI ZVUCI 1RAZIGRANI ZVUCI 2RAZIGRANI ZVUCI 3

Udžbenici Školske knjige jedini su udžbenici iz kojih izravno pristupate digitalnim sadržajima.
Za vas smo stvorili sinergiju tiskanog i digitalnog, koja nastavu učenicima čini zanimljivijom i atraktivnijom i učenje pretvara u doživljaj.

Ogledni primjerci novih udžbenika Školske knjige pripremljenih za upotrebu u školskoj godini 2020./2021. su otisnuti i spremni za isporuku. S obzirom na situaciju u kojoj se svi nalazimo, važno nam je čuti vaše mišljenje.
Stoga vas molim da kliknite na upitnik i odgovorite na pitanja kako bismo se prilagodili vašim potrebama.

Radne bilježnice i drugi obrazovni materijali uza sve udžbenike Školske knjige kvalitetna su dopuna koja učiteljima pomaže u jednostavnoj i učinkovitoj pripremi nastave, a učenicima omogućuje provjeru i vlastito vrednovanje znanja te daljnje istraživanje o specifičnostima pojedinih tema i predmeta.

Školska knjiga tijekom cijele godine učiteljima osigurava podršku u nastavi i u tiskanim i u digitalnim materijalima. Učiteljima se pruža mogućnost da dodaju i prilagode vlastite sadržaje – dodatne pripreme, objašnjenja, kvizove, bilješke, ispite..

Takvim promišljenim pristupom svakom je učitelju omogućeno jedinstveno i nezamjenjivo pomagalo s kojim će odgovarati na izazove poučavanja.
Više o podršci  Školske knjige učiteljima razredne nastave saznajte OVDJE.

Školska knjiga kreira s vama učenje za budućnost – zato što nam je bitan uspjeh u razredu, uspjeh učitelja i uspjeh učenika!