Kolumna
Sandra VUK, majka dviju kćeri – učiteljice i druge koja ni ne želi čuti o tome da nastavi maminim stopama. Entuzijast, osoba koja uvijek uči, sve je zanima i vjeruje u današnju djecu. Da bi cijeli proces bio što lakši, učenje smatra životnom igrom, uvijek traži nove spoznaje, metode i načine poučavanja. Zaljubljenik u nove tehnologije. Zaljubljenik je i u svoj posao i radost koju dijeli kad uđe u učionicu. Profesionalac u poučavanju već 27 godina. Uvijek željna prikazati primjere prakse, poučavati i odrasle. SLUŽBENO: učiteljica u OŠ Sveta Nedelja, učiteljica savjetnica, kolumnistica, e-mentorica, edukatorica o novim tehnologijama, županijska voditeljica. Kolumnistica je Školskog portala od siječnja 2015.
Memento prijateljstva
objavljeno: 27. travnja 2015.

Memento prijateljstva skup je svih pozitivnih vještina kojima želimo oplemeniti učenike. 

Naša je nakana da ih zapamte kao osnove prijateljstva te da se ponašaju prema dogovorenim pravilima. Te ćemo vještine skupiti u zasebnu učeničku mapu i na kraju će učenik, učitelj i roditelj potpisati ugovor o prijateljstvu.

Memento prijateljstva je projekt koji obuhvaća 80 škola i stotinjak učitelja. Oni će sve do 30. svibnja ove godine u svojim razredima voditi radionice čija je osnovna svrha usvajanje pravila ponašanja, učenje različitosti, poštovanje drugoga, odgovoran odnos učenika prema zajednici (razredu, školi)…

Projekt je inicirala Udruga hrvatskih učitelja razredne nastave Zvono, a prijavljen je i kao projekt eTwinning, pa će zasigurno biti zanimljiv učiteljima iz cijele regije. Dakle, i u školama u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Makedoniji učitelji će voditi takve radionice.

Ja sam smislila cijeli projekt i njegov oblik želeći da učenici na radionicama upoznaju i shvate komponente Građanskog odgoja i obrazovanja. Kolegice iz Udruge Zvono rado su mi se pridružile u razradi početne ideje. 

Tijekom izrade projekta odlučili smo zajednički smisliti primjere radionica te isplanirati aktivnosti na njima. Pritom učiteljima pružamo mogućnost da nam se priključe ako im se ideja svidi te da svatko sam pripremi radionicu koja bi odgovarala upravo njegovu razredu.

Općeniti ciljevi projekta

Učenici će u aktivnostima steći kompetencije komuniciranja na materinskom jeziku, razvijati socijalna i građanska prava i dužnosti te spoznavati vlastite vrijednosti.

Unutar predmetnih sadržaja svaki će učitelj sudionik projekta odabrati sadržaje primjerene učenikovoj dobi. Učenici bi trebali shvatiti i usvojiti sljedeće pojmove: pravednost, autoritet, zajednica, rješavanje problema, pravila ponašanja, pravilni načini podjele, prekršaj ili povreda pravila, donošenje odluke. Nakon svake održane radionice učenik će izraditi materijal koji će ga podsjećati na to da se treba pridržavati dogovora.

Radionice su zamišljene kao glavni oblik učenja, a učenike treba poticati da unutar razredne zajednice spoznaju vrijednosti osobnog i socijalnog razvoja te u njih razvijati aktivne kompetencije Građanskog odgoja i obrazovanja.

Ciljevi projekta za moj razred

GRAĐANSKO ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

 • Učenik shvaća razred kao skupinu učenika koja djeluje prema određenim pravilima. Ta pravila određuju prava i odgovornosti cijele razredne zajednice.
 • Zna navesti neka od važnijih prava i odgovornosti učenika u školi, razumije da jednaka prava pripadaju svakom članu bez obzira na spol, nacionalnu ili vjersku pripadnost, sposobnosti i socijalni položaj obitelji.
 • Razumije svoje učenje kao rad i uspoređuje ga s radom svojih roditelja.
 • Razlikuje poželjne od nepoželjnih oblika verbalne i neverbalne komunikacije.
 • Donosi pravila kojih se pridržava u zajednici.
 • Potpisuje Memento prijateljstva kao zajedničku odluku o pridržavanju pravila.

 GRAĐANSKE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

 • Uočava pitanja koja su važna za život i rad u školi, pokreće rasprave o tim pitanjima i sudjeluje u njima.
 • Uočava, analizira i vrednuje situacije u kojima se krše njegova i prava drugih učenika.
 • Razvija osnovne vještine komunikacije, predlaže aktivnosti vezane za obilježavanje važnih datuma i sudjeluje u njima.
 • Vezuje svoje odluke uz zajednicu (razred), zavičaj i kulturu ponašanja.

GRAĐANSKE VRIJEDNOSTI I STAJALIŠTA

 • Iskazuje privrženost školi te pokazuje privrženost načelima dostojanstva i jednakosti svake osobe.
 • Predano štiti svoja prava i prava drugih učenika.
 • Prihvaća zajednička pravila i dogovore.

Trajanje projekta: prvi je razred počeo raditi na projektu tijekom travnja 2015. Završni sat potpisivanja Mementa bio je 21. travnja 2015.

Sva pravila i primjere ponašanja koje smo obrađivali na radionicama predočili smo na plakatima izloženim u našoj učionici. Najsvečaniji dio bio je potpisivanje Mementa kao trajnog ugovora o pridržavanju pravila koja smo dogovorili.

………………

Sandra VUK, OŠ Augusta Šenoe, Zagreb

UHURN Zvono