Kolumna
Sandra VUK, majka dviju kćeri – buduće učiteljice i druge koja ni ne želi čuti o tome da nastavi maminim stopama. Entuzijast, osoba koja uvijek uči, sve je zanima i vjeruje u današnju djecu. Da bi cijeli proces bio što lakši, učenje smatra životnom igrom, uvijek traži nove spoznaje, metode i načine poučavanja. Zaljubljenik u nove tehnologije. Zaljubljenik je i u svoj posao i radost koju dijeli kad uđe u učionicu. Profesionalac u poučavanju već 27 godina. Uvijek željna prikazati primjere prakse, poučavati i odrasle. SLUŽBENO: učiteljica u OŠ Sveta Nedelja, učiteljica savjetnica, kolumnistica, e-mentorica, edukatorica o novim tehnologijama, županijska voditeljica. Kolumnistica je Školskog portala od siječnja 2015.
SANDRINA UČIONICA ■ 260 ■
Ocjene
objavljeno: 18. listopada 2020.

Ocjena je mjerilo svega. Učenicima je ocjena važna da roditeljima pokažu da su uspješni. Potpuno je nevažno stoji li iza ocjene usvojenost znanja, važno je da je pet i da se možemo drugima pohvaliti.

Prilikom ocjenjivanja nailazim na  sljedeće probleme:

♦  Ocjena nije ogledalo budućnosti učenika, makar je naš sustav upravo takav da ih samo ocjena može upisati u uspješno daljnje školovanje. Kako onda objasniti učenicima da se potrebno cjeloživotno školovati?! Kako im rasvijetliti da su ocjene od jedan do pet i da ocjena nije osobina učenika, nego da je samo u određenom trenutku procjena usvojenosti sadržaja?!

♦   Ocjena je kao statusni simbol, kao nešto što mnogi roditelji nisu ostvarili pa će se ocjenama svoje djece napokon ostvariti. Mnogi ne shvaćaju da ocjena nije jedino mjerilo  odrastanja i svladavanja sadržaja, da se najbolje uči upravo kad postoji određeni pritisak uzrokovan neuspjehom koji nas potiče da budemo uspješniji.

♦   Učenici razredne nastave gledaju ocjenu i kroz svoju učiteljicu/učitelja jer su emotivno vezani za njih i nastoje opravdati svoje znanje u želji da budu javno pohvaljeni, istaknuti ili da učiteljica/učitelj primijeti napredak u svladavanju vještina i sadržaja.

Povratkom u klupe nakon zatvorenih škola suočavamo se s činjenicom kako smo bili preblagi u ocjenjivanju u prošloj nastavnoj godini.  Suočeni smo sa slabim predznanjem, s neusvojenošću određenih komponenti, a mnogi učenici priznaju kako pojedine aktivnosti i kvizove nisu rješavali oni već njihovi roditelji (jedan učenik ističe  kako je mama bila ljuta na četvorku koju je dobila iz likovne kulture ne ostvarivši likovne ishode zadane taj dan).

Roditelji izražavaju svoj stav opisujući me kao strogu učiteljicu. Kriteriji su jasno postavljeni u našoj učionici. Učenici znaju da ih potičem kad dobiju lošu ocjenu tražeći da se potrude i da uvijek imaju mogućnost ispravaka. Znaju da ih učim kako učiti još od prvoga razreda.

VRŠNJAČKO VREDNOVANJE

U mojoj učionici vršnjačko vrednovanje njegujemo od prvih školskih dana. Počeli smo na satima Likovne kulture, a danas u četvrtom razredu vršnjačko je vrednovanje sveprisutno. Mnoge moje male razredničke poslove preuzeli su učenici: pregledavanje zadaća, pregledavanje temperature, podjelu stvari (poput mapa ili papira). Učenici te zadatke obavljaju bez mog uplitanja u organizaciju.

Puno su „realniji” u ocjenjivanju/vrednovanju kad treba objasniti ocjenu. Naučili su da tada nema subjektivnosti pa se trude realno iznijeti činjenice kako je i je li ostvaren cilj te koliko je truda uloženo da bi se do njega došlo. Otvorena su zajednica koja je shvatila da najbolje i najviše uče u školi i da je potrebna potpuna koncentracija na satu da bi što bolje i što više čuli.

VREDNOVANJE KROZ RUBRIKE

Tijekom trećega razreda sa skupinom sam prijateljica stvorila folder vrednovanja kroz rubrike.

Učenicima je takav način vrednovanja bio jako zanimljiv. Najčešće su se samovrednovali nižom ocjenom nego što su je objektivno ostvarili. Često su tijekom svibnja i lipnja 2020. zastajali pored panoa i raspravljali o elementima i jesu li elementi dobro napisani ili ne. Na kraju sam ima dala da sami osmisle rubrike i bilo je to jako zanimljivo iskustvo. Osim osobnog stava, brinuli su o svim elementima, a elementi urednosti su se značajno isticali.

U četvrtom razredu nastavljamo raditi na vrednovanju kroz rubrike.

POVRATNA INFORMACIJA

Tijekom „Učenja na daljinu” učenici su kao najvrjedniji  element takvog poučavanja naveli moju povratnu informaciju u obliku Bitmojia /https://www.bitmoji.com  /

Iznimno im se svidio moj personalizirani link koji svojim porukama, mimikom ili gestom daje učeniku povratnu informaciju o ostvarenju određenog zadatka.

U četvrtom razredu stvaram dnevne prezentacije sadržaja koristeći Bitmoje i djecu to izuzetno veseli. Komentiraju moj lik često smatrajući da im šaljem neverbalnu poruku.

TJEDNI SADRŽAJ:

LINK – kliknite

Ocjenjivati možemo na različite načine, ne samo ocjenama. Učenici uče sve o ocjenama još od prvih školskih dana gledajući nas.  Ako je ocjenjivanje javno i detaljno objašnjeno i ako su kriteriji jasni, tada se ne postavljaju pitanja o ocjenama. Na žalost, ponekad i to ne pomaže…

■ Piše: Sandra VUK ■ OŠ SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA■ Mrežne stranice 4.b ■