Kolumna
Sandra VUK, majka dviju kćeri – buduće učiteljice i druge koja ni ne želi čuti o tome da nastavi maminim stopama. Entuzijast, osoba koja uvijek uči, sve je zanima i vjeruje u današnju djecu. Da bi cijeli proces bio što lakši, učenje smatra životnom igrom, uvijek traži nove spoznaje, metode i načine poučavanja. Zaljubljenik u nove tehnologije. Zaljubljenik je i u svoj posao i radost koju dijeli kad uđe u učionicu. Profesionalac u poučavanju već 27 godina. Uvijek željna prikazati primjere prakse, poučavati i odrasle. SLUŽBENO: učiteljica u OŠ Sveta Nedelja, učiteljica savjetnica, kolumnistica, e-mentorica, edukatorica o novim tehnologijama, županijska voditeljica. Kolumnistica je Školskog portala od siječnja 2015.
DNEVNIK JEDNOG ODRASTANJA
Škola u prirodi
objavljeno: 15. svibnja 2017.

Želimo s pomoću neposredne stvarnosti usustaviti nastavne sadržaje četvrtog razreda i međupredmetno ih povezati.

 

Škola u prirodi program je višednevne terenske nastave za učenike 4. razreda osnovnih škola koji se izvodi prema preporuci Ministarstva znanosti i obrazovanja. Svako odredište, odnosno mjesto u kojem se izvodi program škole u prirodi nudi, osim ugovorenih programskih sadržaja, i mogućnost odlazaka na poučne izlete koji upotpunjuju terensku nastavu.

Program škole u prirodi podijeljen je na četiri osnovna dijela:

– obrazovni

– odgojni

– sportsko-rekreacijski

– kulturno-zabavni.

  • OBRAZOVNI DIO

Ostvaruje se tijekom cijelog dana, a obuhvaća šetnje i obilaske mjesta, građevina, kulturnih spomenika, izlete, boravak na plaži, šetnju uz obalu itd. Cilj je upoznati učenike s reljefom i klimom primorskog prostora, biljkama, životinjama, različitim karakterističnim pojmovima, razvedenošću obale, zanimanjima ljudi, njihovim radom i turizmom. Svaki učenik dobije unaprijed pripremljene nastavne listiće koji mu omogućuju praćenje sadržaja predviđenih za obradu tijekom škole u prirodi.

  • ODGOJNI DIO

Ostvaruje se od početka dogovaranja i pripremanja za školu u prirodi, a nastavlja polaskom te tijekom boravka. Završava nakon povratka, odnosno tijekom analize škole u prirodi. Obuhvaća upute roditeljima o tome kako pripremiti dijete za školu u prirodi, upute učenicima o ponašanju u autobusu, hotelu, tijekom šetnje, u restoranu, o higijeni i odnosu prema učitelju/učiteljici.

  • SPORTSKO-REKREACIJSKI DIO

Obuhvaća sadržaje tjelesne i zdravstvene kulture te likovne i glazbene kulture iz redovite nastave koji se obrađuju na odredištu škole u prirodi. Sadržaji su prošireni sportskim aktivnostima (igrama, plivanjem) te izradom suvenira, pjevanjem i slušanjem napjeva koji su karakteristični za taj kraj.

  • KULTURNO-ZABAVNI DIO

Ostvaruje se nakon večere organiziranjem različitih tematskih večeri kojima se potiče dječja kreativnost i samostalnost.

Školu u prirodi znam nazvati školom u prirodnom okružju te učenjem koje se temelji na stjecanju iskustva.

Što smo planirali za 4.a i 4.b razred (zajednički dogovor i planiranje razrednika)?

  • IZVANUČIONIČKA NASTAVA

–       TRSAT (Rijeka)

–       KRK – OBILAZAK ŠPILJE BISERUJKE I AKVARIJA U CRIKVENICI

–       OBILAZAK NOVOG VINODOLSKOG – ETNOGRAFSKI MUZEJ

–       SENJ (OBILAZAK MUZEJA I TVRĐAVE NEHAJ)

Načini učenja: razgledanje, uočavanje uz pomoć stručnog vodiča.

Ponoviti i utvrditi pojmove: zemljovid, orijentacija u prostoru, povijesne tvrđave, grad, lijepo i kulturno ponašanje – ponašati se u skladu s pravilima pristojnosti.

  • ZADATCI ZA UČITELJICE:

–       organizirati i planirati putovanje

–       informirati roditelje 

–       pridržavati se pravilnika o izvođenju terenske nastave

–       pripremiti učenike za terensku nastavu: dati im zadatke, uputiti ih u načine izvođenja nastave, napisati zadatke za učenike, pomagati učenicima i usmjeravati ih.

Sada, 10 dana prije puta, mogu reći da je sve spremno. Nastavni materijali su izrađeni, učenici pripremljeni, a roditelji su na roditeljskom sastanku detaljno obaviješteni o svemu.

Međutim, danas su me učenici upitali ima li hotel besplatnu internetsku mrežu i što će raditi ako je nema.

Zbog toga im moram ponovno objasniti što je škola u prirodi, što je satnica, zbog čega je važno pisanje zadaća i izvršavanje obveza te koja je svrha terenske nastave. Možda će do polaska shvatiti da idemo raditi, učiti i proučavati, a ne ljetovati te da će sve to biti lijepo iskustvo koje će nas dodatno povezati.

Pisat ću o tome u budućim kolumnama.

Sandra VUK | OŠ Sveta Nedelja | https://sites.google.com/site/4bsvetanedelja/home  | UHURN Zvono

……………..

Rođena je i školovana u Zagrebu, studij za učitelje završila je na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Svih je godina (točnije 23) bila zaposlena u zagrebačkoj Osnovnoj školi Augusta Šenoe. Mentorica je na metodičkim vježbama za studente UFZG-a. Trenerica je i e-mentorica mnogim učiteljima u području korištenja IKT-a u nastavi. Sudjelovala je kao „kritički prijatelj” u izradi Nacionalnoga kurikuluma. Promovirana je u učiteljicu mentoricu.

Objavljuje stručne radove i članke, izlaže na međunarodnim i državnim stručno-znanstvenim skupovima te stalno sudjeluje u profesionalnom usavršavanju svojih kolegica i kolega u Hrvatskoj i izvan nje. Profesionalni rad nastavlja od rujna 2016. u Osnovnoj školi Sveta Nedelja, a daljnju edukaciju i usavršavanje usmjerava prema svim učiteljima koji su spremni za izazov poučavanja učenika 21. stoljeća. Kolumnistica je Školskog portala od siječnja 2015.

………..

Kolumna je utemeljena na osobnom iskustvu i gledištima kolumnista i ne mora izražavati mišljenja uredništva Školskog portala i Školske knjige.