Kolumna
Sandra VUK, majka dviju kćeri – buduće učiteljice i druge koja ni ne želi čuti o tome da nastavi maminim stopama. Entuzijast, osoba koja uvijek uči, sve je zanima i vjeruje u današnju djecu. Da bi cijeli proces bio što lakši, učenje smatra životnom igrom, uvijek traži nove spoznaje, metode i načine poučavanja. Zaljubljenik u nove tehnologije. Zaljubljenik je i u svoj posao i radost koju dijeli kad uđe u učionicu. Profesionalac u poučavanju već 27 godina. Uvijek željna prikazati primjere prakse, poučavati i odrasle. SLUŽBENO: učiteljica u OŠ Sveta Nedelja, učiteljica savjetnica, kolumnistica, e-mentorica, edukatorica o novim tehnologijama, županijska voditeljica. Kolumnistica je Školskog portala od siječnja 2015.
SANDRINA UČIONICA
Što je bilo, bilo je [2.dio]
objavljeno: 21. lipnja 2020.

Nastavljam priču o tome kako je Webučionica educirala veliki broj prosvjetnih djelatnika.

Webučionica

Od 16. ožujka 2020. imali smo webinare svaki dan, danas brojimo više od 100 webinara u periodu zadnja 3 mjeseca. Mnogi bi rekli pa ne postoji 100 alata, ali zapravo postoji velika grupa ljudi koji nisu mogli prisustvovati nekom webinaru pa smo ih ponavljali.

Unutar samoga projekta razvila se i edukacija koja se zove Suradničko učenje.

SURADNIČKO UČENJE

Suradničko učenje u današnjem kontekstu je suvremeni oblik poučavanja, koji tijekom učenja na daljinu pokazao se kao izazov, ali mogućnost suradnje udaljenih pojedinaca na zajedničkoj temi.

Iz stručnog rada S. Kadum Bošnjak: Moderna škola zahtjeva moderne načine učenja i poučavanja, a suradničko učenje jedan je od takvih načina, koje je sve zastupljenije u nastavnoj praksi. U radu se, nakon definiranja pojmova ‘suradnja’ i ‘suradničko učenje’, daje pregled teorijskih osnova suradničkog učenja, prikazuje suradničko učenje u nastavi, kao i elemente suradničkog učenja. Ukazuje se, nadalje, i na prednosti suradničkog učenja u nastavi. Posebno se ukazuje na modele organiziranja i strategije suradničkog učenja.

Ključne riječi: model, nastava, strategije, suradničko učenje, škola“

Osmislila sam desetodnevno poučavanje koristeći Google prezentaciju kao platformu za rad, s tematskim cjelinama i zadacima.

Polaznici su bili moji učenici (ja sam se potpisivala kao razrednica), i svakodnevno surađivala i upućivala ih, svaki drugi dan postavljala određene zadatke.

Valorizaciju takvoga učenja imali smo u Webučionici (potražite webinare pod tim imenom) gdje je polaznik trebao prezentirati rad unutar skupine.

To sve sam radila uz svakodnevne webinare i uz svakodnevni sadržaj koji sam stvarala za svoj razred.

Što su polaznici naučili u takvom učenju: prvi put su zamijenili uloge i bili učenici koji moraju učiti, stvarati, istraživati i prezentirati na daljinu, surađivati uz pomoć digitalne tehnologije.

Zatim su uočili da su oni jedinke za sebe i da svatko surađuje i izrađuje materijal na drugačiji način, da ima glasnijih i onih koji sve odrade, ali ih se ne čuje, ponekad i ne vidi.

Učili su prezentacijske vještine (koje mislim da su jako važne za svakoga učitelja), te su stvarali tematski digitalni sadržaj.

Sve se to događalo tijekom ožujka i travnja 2020.

✿ Webučionica je davno prerasla pojam da je to niz webinara, da je to priča „prožvakanih alata“ kako mi neke „kolegice“ vole dobacivati.

✿ Webučionica je projekt ostvarivanja digitalnih vještina u kojoj sudionici dobivaju osnovna znanja te su potaknuti da svoje vještine prenesu, pokažu, usmjere prema svojim učenicima.

✿ Webučionica je mjesto susreta gdje prikazujemo primjere praksa, gdje surađujemo i gdje razgovaramo i zajedno UČIMO!

Tko još nije pridružite se, učenje je užitak i trebamo zajedno dijeliti i učiti.

Piše: Sandra VUK | OŠ SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA ■  Moj web ■  Razredna stranica 3. B  ■  Webučionica web alati za rad u nastavi ■

SANDRINA UČIONICA | Što je bilo, bilo je! [1.dio]