Iz stranih medija
FILOZOFIJA POUČAVANJA
Tri stila poučavanja
objavljeno: 21. listopada 2021.

„Nema najboljega stila poučavanja. Uspješni učitelji primjenjuju različite stilove i znaju kako i kada upotrijebiti najprimjereniji stil za određene ciljeve i u određenim okolnostima“, piše u članku o stilovima poučavanja profesor i autor Paul B. Thornton. 

Članak Three Teaching Styles objavljen je na mrežnim stranicama Faculty Focus.

Uspješni učitelji biraju stilove poučavanja s obzirom na narav nastavnoga predmeta, dionicu nastave na kojoj se nalaze i druge faktore. Na taj način potiču i ohrabruju svoje učenike kako bi postizali najbolje moguće rezultate tijekom nastavne godine.

Korisno je o stilovima poučavanja razmišljati na tri načina. To su:

usmjeravanje (upravljanje)

raspravljanje

♦ prenošenje ovlasti (delegiranje).

Usmjeravanje

Usmjeravanje promiče učenje na temelju slušanja i izvršavanja uputa. To je stil koji učiteljima služi uputiti učenike što im je činiti, kako to činiti i kada.

Učitelji prenose informacije u obliku predavanja, čitanja sa zadatcima, zvučnih i vizualnih prezentacija, predočavanja, igranja uloga i primjene pri kojoj učenici rade ono što im je zadano.

Jedina povratna informacija koja učitelje zanima glasi: Razumiješ li upute?

Savjeti za primjenu usmjeravačkoga stila poučavanja

Počnite sa širom slikom. Pružite kontekst prije negoli uđete u pojedinosti.

Budite jasni i pregledni. Učenici imaju potrebu jasno znati što se od njih zahtijeva kako bi u svojim zadaćama mogli biti uspješni, kao i po kojim će se kriterijima njihov rad prosuđivati. Jasni ciljevi, precizno postavljeni rokovi te razumljive i pregledne upute povećavaju učeničku motivaciju te eliminiraju zbrku i zabunu. Nepotrebno opširne, površno sročene i loše ustrojene upute zbunjuju, opterećuju i obeshrabruju učenike.

Pružite dovoljno pojedinosti. Do nesporazuma u komunikaciji dolazi kada se izostave bitne pojedinosti ili kada su upute dvoznačne. Primjerice, kada sam svojedobno propustio odrediti veličinu slova koje studenti u svojim radovima trebaju upotrijebiti, dobio sam tekstove s veličinom slova od 8 do 14!

Nemojte zaslađivati upute. Postoje okolnosti kada učitelji moraju biti izravni i dosljedni kako bi doprli do svojih učenika bez ublažavanja onoga što se iznosi.

Raspravljanje

Raspravljački stil promiče učenje u obliku interakcije. U tome stilu poučavanja, koji je primjenjivao Sokrat, učitelj potiče kritičko mišljenje i živu raspravu izazivajući učenike da odgovore na izazovna pitanja.

Učitelj je moderator koji vodi raspravu prema logičnim zakljčcima. Učenici uče izraziti svoja razmišljanja potkrjepljujući ih činjenicama i podatcima.

Savjeti za primjenu raspravljačkoga stila poučavanja

Pripremite pitanja. Velike se rasprave ne događaju slučajno. Postavljajte pitanja jedno po jedno. Budite otvoreni, znatiželjni i zainteresirani za razmišljanja svakog učenika.

Ne dopustite da samo jedan ili dvoje učenika preuzme cijelu raspravu. Obraćajte pozornost na sve učenike i njihova mišljenja. Katkad sat započnem ovako: „Želim svakom od vas dati jednu minutu da izrazi svoje razmišljanje o ovoj temi. Idemo redom kako bih vas sve mogao čuti.“ Zaključite tako da istaknete središnje misli do kojih ste došli.

Neka učenici sastave pitanja. Učenici dobiju zadatak pročitati tekst o kojem raspravljamo te zatim trebaju sastaviti tri pitanja koje žele postaviti ostalim učenicima. Nakon toga slijedi rasprava o njihovim odgovorima.

♦ Upotrijebite programe za prikupljanje podataka (odgovora). Postavite pitanja s mogućnošću višestrukoga izbora te učeničke odgovore omogućite tako da njihova zastupljenost bude vidljiva na ekranu. Zatim pokrenite raspravu o tome zašto su odabrali pojedine odgovore.

Prenošenje ovlasti (delegiranje)

Stil prenošenja ovlasti promiče učenje u obliku osnaživanja. Učitelj daje zadatke i zadaće na kojima učenici rade samostalno, bilo pojedinačno ili u skupinama.

Savjeti za primjenu stila prenošenja ovlasti

Zadajte istraživačke projekte. Na svojim tečajevima upravljanja svojim studentima dajem zadatak da naprave intervju s poslovnim čovjekom koji je razvio posao u lokalnoj zajednici te mu postavljaju pitanja poput ovih:

  • Koji su glavni načini mjerenja učinkovitosti koje primjenjuje vaša tvrtka pri procjeni rada svojih zaposlenika?
  • Što ste, kao menadžer, ključno naučili o provedbi učinkovite procjene kvalitete rada?

Zadajte timske projekte. Neka svaki tim izabere vođu tima, odredi uloge i zaduženja te preuzme odgovornost za izvršenje zadatka u roku. Na mojem satu polaznici u timovima analiziraju upravljanje i upravljačke pristupe u filmovima kakvi su primjerice Sjećanje na Titane ili Grimizna plima.

Zadajte „zaglavne projekte“. Omogućite učenicima da vam pokažu što mogu napraviti samostalno na poljima koja im nešto osobito znače.

Kombinirajte stilove

Upotrijebite mješavinu stilova. Često oblikujem nastavu tako da sadrži određeni dio svakoga stila poučavanja.

Ipak, u pravilu, u prvome dijelu semestra više primjenjujem stil usmjeravanja, u sredini raspravljački stil, a u kasnijim razdobljima stil prenošenja ovlasti.

Primjenom odgovarajuće mješavine stilova poučavanja pomažete učenicima učiti, rasti i postajati neovisnima. Prevlada li samo jedan oblik poučavanja, učenici mogu izgubiti zanimanje za nastavu te postati preovisni o učitelju.

Na kraju…

Nema najboljega stila poučavanja. Uspješni učitelji primjenjuju različite stilove i znaju kako i kada upotrijebiti najprimjereniji stil za određene ciljeve i u određenim okolnostima.

Na kraju, tri stila poučavanja mogu se sažeti ovako:

usmjeravanje – recite učenicima što trebaju napraviti

rasprava – pitajte i slušajte odgovore

♦ delegiranje – osnažite svoje učenike predajući im ovlasti.

■ NAPOMENA ■ izabrala i pripremila: Snježana MostarkićPaul B. Thornton, profesor poslovnoga upravljanja na Springfield Technical Community Collegeu u Springfieldu u američkoj državi Massachusetts; predaje načela upravljanja, organizacijske i voditeljske  vještine; autor je niza knjiga iz toga područja ■ SAD: Faculty Focus – mrežne stranice namijenjene obrazovnim temama ■ izvornik: www.facultyfocus.com  ■