Iz stranih medija
ŠTO ČINI STRUČNJAKE U UČITELJSKOME POSLU
Znamo li prepoznati stručne, vrsne učitelje?
objavljeno: 3. kolovoza 2021.

Odgovor na pitanje kako prepoznati stručne, vrsne učitelje može se učiniti jednostavnim. Primjerice, pitate dijete kojeg učitelja ili učiteljicu najviše voli i – eto rezultata! Ako to pitanje bude upućeno u dobi početnih godina osnovne škole, velika je vjerojatnost – uz poneku, uistinu rijetku iznimku – da će odgovor biti samo jedan; jer, tko ne voli i ne pamti svojega prvoga učitelja i učiteljicu? Da, ima iznimaka, ali su rijetke.

Iako, sada mi pada na pamet, u današnjim uvjetima možda ne bismo trebali postavljati takvo pitanje – jer već i u toj najmlađoj dobi djeca imaju mogućnost izbora, a može im biti teško odrediti i reći koga baš najviše vole… Takva pitanja mogu biti vrlo teška i zbunjujuća, a katkad i štetna (gotovo na razini onih o mami i tati) i sad vidim da ih je najbolje svakako izostaviti (jer – nije šala, nije samo jedna učiteljica ili učitelj).

Mene su znali često pitati imam li dobru učiteljicu, to odrasli vole pitati u nedostatku drugih pitanja; a i nije mi bilo teško odgovoriti – imala sam predobru učiteljicu; i stručnu, i blagu…, ali – do 4. razreda imali smo samo jednu! – Nisam morala birati. Danas pouzdano  znam da je odlično što je bilo upravo tako. Među ostalim, znam i po osjećajima koji me vežu uz to razdoblje djetinjstva i odrastanja, ponajprije po osjećaju mira i sigurnosti; dakle, ne samo zato što isto pronalazim i u aktualnoj stručnoj literaturi.

No to je već druga tema (broj učitelja u ranome obrazovanju), također vrlo aktualna, no nije današnja.

Vratimo se k onoj današnjoj.

Osjećaj naklonosti i ljubavi ne može biti ključni kriterij za pitanje o stručnosti i vrsnosti, iako nije ni potpuno zanemariv.

On uistinu vrijedi za dobroga učitelja. Dobro prihvaćenoga učitelja. Omiljenoga među učenicima. Koji zna s njima stvoriti kvalitetne odnose i ostvariti njihovo povjerenje. I naravno da je to bitna, pa i presudna sastavnica rada u učionici – da su ostvareni dobri, suradnički odnosi sazdani na povjerenju i poštovanju.

No naklonost i omiljenost mogu steći i oni učitelji koji baš ni po čemu ne prednjače u vrsnosti, u stručnosti ili pak u znanstvenom polju svojega predmeta.

Omiljenost uistinu može biti vrlo varljiv kriterij, osobito u određenim sredinama gdje su ljestvice vrijednosti izokrenute naglavce.

Ostaje i dalje neodgovoreno: Što bi bilo onô presudno za vrsnoga, stručnoga učitelja?

Upravo slijedi, argumentirano i obrazloženo, u članku u nastavku.

Tekst Što čini stručnjaka? profesora i autora Marka Ensera objavljen je na mrežnoj stranici Teaching it Real.

Prošloga tjedna bio sam te sreće da sam mogao sudjelovati na nacionalnoj konferenciji ResearchEd („Istraživanje obrazovanja“– nap.) u Londonu. Tjedan sam proveo  u razmišljanjima o sesijama na koje sam se odazvao ispisujući pritom svoje bilješke.

Ako se javi koja pogreška, zasigurno je moja, a evo i što sam jednoga od tih dana saznao.

Peps Mccrea – Stručni učitelji

Velik sam poklonik Pepsovih knjiga tako da nisam bio iznenađen kada sam među brojnim ponuđenim radionicama i predavanjima pronašao prostoriju s najavom njegova seminara. Govorio je o doktorskom studiju koji priprema u okviru svojega programa „Stručni učitelji“ za Učiteljski zavod.

Učiteljski zavod nastoji odgovoriti na tri ključna pitanja:

  1. Što učitelji trebaju znati?
  2. Kako im pomažemo razvijati znanja?
  3. Tko su ljudi koji bi bili najbolji izbor za pomoć učiteljima u njihovu stručnom razvitku i napredovanju?

Svrha seminara bila je razmotriti kako prepoznati stručnoga (vrsnoga) učitelja.

Koncepti prepoznavanja

Perspektiva utjecaja kaže da stručne, vrsne učitelje prepoznajemo razmatrajući što su učitelji, u usporedbi s drugim učiteljima, postigli na području učeničkih postignuća. Istraživanje profesora obrazovnih znanosti Johna Hattieja pokazuje da samo 30 % učenika napreduje vezano uz svojega učitelja ili učiteljicu. Svaki utjecaj stoga je sporan i nije ga moguće precizno odrediti pa je ta metoda nedovoljna u određivanju stručnih učitelja – previše je zbunjujućih varijabla.

Koncept mentalnoga uzora predlaže da se stručni, vrsni učitelji mogu prepoznati po onome što znaju i onome što se pronalazi u djelu Andersa Ericssona (autora knjige Peak) i Davida Berlinera (v. Učenje o stručnim učiteljima i učenje od stručnih učitelja na engleskom, nap.).

Tvrdi da stručni učitelji kao i stručnjaci u drugim područjima imaju osobit način promatranja svijeta zahvaljujući svojemu iskustvu i, još bitnije, svojoj promišljenoj praksi i refleksiji (pogledajte prezentaciju Becky Allen i Sama Simsa na engleskom, nap.).

Ti mentalni uzori utemeljeni su na prevladavanju uobičajenih problema jer je znanje kako djelovati – već dostupno, nalazi se u rukama stručnih učitelja.

Prepoznaju se u obliku tri aspekta:

1.] put – znanje o predmetu

2.] učenik – znanje o tome kako učenici najbolje uče i reagiraju u određenoj dobi

3.] metodika/pedagogija – poznavanje nastavnih pristupa – „pučko znanje“ o poučavanju potkrijepljeno znanošću.

Odrednice stručnih, vrsnih učitelja

Priuštivost (izvedivost) određuje što se može prepoznati kao stručnost na način da dopušta stručnim učiteljima postupanje koje je rezultat njihove stručnosti.

■  Stručnjaci vide svijet na osobit način, različit od novaka (početnika) čije je viđenje često određeno upravo onim što ne vide. Oni će vrlo vjerojatno izdvojiti ono što nije bitno/nadležno za određen problem.

■  Stručnjaci su sposobni simulirati okolinu i problem odnosno anticipirati ono što će se tek dogoditi te početi rješavati problem i prije negoli se on pojavi.

■  Stručnjacima treba više vremena kako bi donijeli određenu odluku s obzirom na to da imaju više znanja koje treba procesuirati, ali njihova odluka, kada je jednom donesena, u pravilu je ispravna.

■  Stručnjaci skladište energiju. Mnogo toga što naprave, naprave na autopilotu jer se prethodnim iskustvima mogu služiti kao vodičem.

Ono što nosim sa sobom…

Ove misli nosim sa sobom sa seminara na kojem sam sudjelovao.

1.]  Stručni učitelji nisu određeni samo razdobljem praktičnoga rada, nego razdobljem promišljenoga praktičnoga rada. Potrebno im je vrijeme za razmatranje što rade i zašto.

2. ] Stručni učitelji su stručni u njihovu zadanome, omeđenome polju. Ako promijene polje, gube na stručnosti. Bilo bi poželjno za učitelje da se specijaliziraju u ograničenom broju ključnih etapa / godišta te, ako mijenjaju mjesto, morali bi dobiti svu potrebnu potporu kako bi ponovno postigli stručnost. (Napomena: Riječ je o britanskome školstvu koje – slično američkomu u kojem je to još zastupljenije – učitelji prelaze iz predmeta u predmet, a još je više prelazaka u radu s različitim dobnim skupinama: u rasponu od predškolske dobi – prema hrvatskome sustavu /ondje je to već prvi razred/ – do završnih razreda srednje škole.)

3.] Stručnjaci uče različito od novaka. Novaci najbolje uče na biranim instrukcijama i na primjerima (uprimjerivanju onoga čemu ih se želi poučiti). Stručnjaci najbolje uče kada su uključeni u rješavanje problema. Tretirati stručnjake kao novake usporava njihov daljnji razvoj i smješta ih na razinu novaka. Potencijalna implikacija kako se KSU – Kontinuirano stručno usavršavanje provodi.

4.] Možemo li prepoznati svoje stručne, vrsne učitelje? Ako stručnost ne dolazi jednoznačno s vremenom provedenim u praksi, nego s vremenom + promišljenom praksom + refleksijom, njegujemo li i podupiremo li svoje stručne vrsne učitelje?

Završna refleksija

Nakon seminara duboko sam se zamislio gdje je moje mjesto u svemu tome.

Jesam li ja stručan učitelj?

Mislim da danas jesam, ali ne mislim da sam bio tijekom cjelokupne učiteljske karijere. Držim da ono što čini razliku jest količina vremena koju sam proveo razmišljajući o poučavanju nakon čitanja i istraživanja. Poučavanje i rad u nastavi u proteklih nekoliko godina osjećam znatno drukčijim od onoga koje mu je prethodilo. Nekako mi se čini „prirodnijim“ i vidim koliko su svi aspekti toga posla međusobno povezani.

Jedina stvar s kojom bih to mogao usporediti jest stanje ugodnoga tijeka koji prije nije postojao.

Nešto o čemu moram nastaviti duboko promišljati.

■ NAPOMENA ■ izabrala i pripremila: Snježana MostarkićMark Enser, profesor i autor ■ Ujedinjeno Kraljevstvo: Teaching it Real mrežne stranice namijenjene obrazovnim temama ■ izvornik: teachreal.wordpress.com