Učitelji stvaraju
LIKOVNI MI VOLIMO [73.]
I na daljinu rade likovni
objavljeno: 3. travnja 2020.

Likovni mi radimo i na daljinu, pomalo siromašno jer su nam kutije s priborom u školi, ali sa svim znanjem koje posjedujemo, rekla bih, jako uspješno.

SAT LIKOVNE KULTURE:

Da ih naviknem na takav način rada i što su zadatci, SNIMILA SAM ZA NJIH VIDEO.

Jasno sam im navela likovne elemente koje moraju ostvariti. Pri razradi nastavnih jedinica iz likovne kulture vodila sam se činjenicom da sam ograničena likovnim priborom i da moram uvijek vezati sat likovne kulture sa satom izvannastavne aktivnosti (likovnom skupinom) u primjeni iste tehnike, ali različitog motiva.

Prvi sat tematski smo obradili puzzle koje su sami stvorili i napravili.

Upotrijebili su obrisnu crtu za oblikovanje puzzli i pastel za stvaranje kompozicije boja koja je nastala kad su obojali plohe puzzli.

UČENIČKI RADOVI

CIJELI ALBUM FOTOGRAFIJA [jedan učenik nije poslao rad].

Za likovnu skupinu [kao da sam nekako predosjećala] odabrala sam motiv vatrogasca u akciji [lik u pokretu], tehniku pastel. Pored naše škole je vatrogasna postaja i htjela sam da taj doživljaj prikažu. Njihovi radovi su me toliko oduševili da sam na društvenu mrežu našega grada [Svete Nedelje] također postavila fotografije ovih uspješnih radova.

Cijeli album POGLEDAJTE OVDJE.

Učenje na daljinu je izazov, ali ako smo dobro naučili učenike da pozorno prate i procjenjuju vlastiti način ostvarivanja sadržaja, tada i to učenje postaje pozitivno i motivirajuće.

■  Radovi učenika 3. b OŠ Sveta Nedelja, nastali pod mentorstvom učiteljice Sandre ■  Radovi učenika 3. b OŠ Sveta Nedelja, nastali pod mentorstvom učiteljice Sandre VUK ■ Fotogalerija: https://photos.app.goo.gl/gZzxaSqVbXEk2ioB8  ■ Stranica za likovnu kulturu: https://sites.google.com/view/likovna-kultura/ ■ Svi radovi i pripreme Likovni mi volimo: http://likovni.edublogs.org ■