Učitelji stvaraju
LIKOVNI MI VOLIMO ♦ 111.♦
Mondrian u očima prvašića, slikarski rukopis
objavljeno: 13. siječnja 2022.

Osnovne su boje jedan od elemenata likovnog jezika koji su obvezni u poučavanju Likovne kulture u 1. razredu. Crta je, također, likovni element koji su učenici upoznali i o njoj dovoljno znaju ako se uzme i sadržaj matematike gdje smo učili različite vrste crta.

ISHOD: OŠ LK B.1.1.

Učenik razlikuje likovno i vizualno umjetničko djelo te prepoznaje osobni doživljaj, likovni jezik i tematski sadržaj djela.

RAZRADA ISHODA: Učenik povezuje djelo s vlastitim iskustvom i opisuje osobni doživljaj djela. Učenik opisuje: materijale i postupke, likovne elemente i kompozicijska načela, tematski sadržaj djela (motiv, teme, asocijacije), slikarski rukopis (Piet Mondrian).

LIKOVNI JEZIK: osnovne boje, vrste crta, obrisna crta, crna boja (neboja).

Učenik može upoznavati i istraživati umjetnička djela stvaralačkim zadatcima i/ili usmenim opisivanjem na početku, tijekom i na kraju stvaralačkog procesa.

Preporučeni oblici rada:

♦  projektna nastava/ projektni zadatci U svijetu likovnih umjetnika 4.

LIKOVNI UMJETNICI

TEHNIKA:

kolaž i crni flomaster.

POSTIGNUĆA/ ZADATCI:

OBRAZOVNI : uočiti kompoziciju geometrijskih likova, koristiti se osnovnim bojama, izrezivati pravokutnike (korelacija s matematikom), obrisna crta.

ODGOJNI: razvijanje stavova i uvjerenja na području likovne stvarnosti, otkrivanje estetske vrijednosti kompozicije geometrijskih likova.

Upoznavanje slikarskog rukopisa Piet Mondriana i razvijanje osobne kulture.

Analiza uspješnosti nastavnog sata:

analiza radova u učionici, učenike polako poučavam vršnjačkom vrednovanju.

ALBUM RADOVA

■  Piše: Sandra VUK | učiteljica savjetnica | OŠ Sveta Nedelja ■