Učitelji stvaraju
LIKOVNI MI VOLIMO ♦ 114.♦
Ogoljelo stablo, oblikovanje na plohi
objavljeno: 3. veljače 2022.

Zima je svuda oko nas, ali pahulje još iščekujemo. Ispred prozora učionice nalaze se velika stabla breze, hrasta i javora. Ostala su bez lišća. Vrlo često stanemo ispod njih i gledamo im krošnju. Gledamo preplet grana, razgovaramo o debljini grana i pokušavamo pogoditi koliko je visoko koje stablo.

ZADANA TEMA | Priroda i oblik: Učenik istražuje prirodu različitim osjetilima (vizualni opažaj, taktilni i prostorni doživljaj: uočavanje detalja, boja, površina, odnosa veličina i oblika, ritma, građe oblika itd.).

LK A.1.1. Obvezni likovni pojmovi: Ploha, lik, geometrijski i slobodni likovi

Odnosi: veće, manje, jednako na plohi i u prostoru; dodavanje i oduzimanje oblika.

LK A.1.2. Učenik demonstrira poznavanje osobitosti različitih likovnih materijala i postupaka pri likovnom izražavanju.

TEHNIKA: Reciklirani papir (stari neiskorišteni listići), trganje prstićima i stvaranje stabla na plohi (smještanje u formatu), obrisna crta, olovka

OSTVARIVANJE SATA PO ETAPAMA:

A] Otišli smo do prozora, gledali u brezu koja nam je najbliža i promatrali njezinu koru, krošnju, njezine grane. Jedan je učenik uzviknuo: Grane su do neba, sve tanje i tanje.

B] Učenje tehnike trganja papira i oblikovanje na plohi. Učenici su bili začuđeni što trgaju papir i tako stvaraju stablo. Dio učenika teško se snalazio u formatu papira. Nisu znali od kojeg dijela trebaju početi. Dio učenika borio se s trganjem papira, stalno su molili smiju li se koristi škaricama.

C] Pred njihovim očima stvaralo se stablo i učenici su bili oduševljeni kako nešto nastaje od običnog (recikliranog) papira.

D] Kad su bili gotovi, zamolila sam ih da se koriste obrisnom crtom i njome istaknu obrise stabla. Tu se razvila rasprava o držanju i oslanjanju olovke na papir koji su pri radu na satu Likovne kulture drukčiji nego pri pisanju slova.

VREDNOVANJE: Učenici sad već sami znaju elemente vrednovanja. Zajednički su odlučili da je od 15 radova njih čak 13 ostvarilo sve elemente i da će učenici koji su ih napravili dobiti prve petice. Za dva rada nisu bili najsigurniji (smještanje u formatu i oblik grana nisu im se svidjeli), ali odlučila sam uložiti kviska i nagraditi i ta dva učenika za trud, strpljenje i snalaženje u novoj tehnici.

A L B U M | R A D O V A

■  Piše: Sandra VUK | učiteljica savjetnica | OŠ Sveta Nedelja ■