Učitelji stvaraju
LIKOVNI MI VOLIMO ■ 94 ■
Pahulja
objavljeno: 21. siječnja 2021.

NASTAVNO PODRUČJE: Boja – tonovi boje, simetrija. 🔸 NASTAVNA JEDINICA: Pahulja – slikanje kolažom. 🔸 KLJUČNI POJMOVI: kompozicija geometrijskih likova – simetrija. 🔸 LIKOVNI PROBLEM: kompozicija i simetrija geometrijskih likova. 🔸

POSTIGNUĆA / ZADTACI:

  1. Obrazovni: uočiti kompoziciju i simetriju geometrijskih likova u skladu s oblikom pahulje te ju izraziti na plohi (papir).
  2. Odgojni: razvijanje stavova i uvjerenja na području likovne stvarnosti, otkrivanje estetske vrijednosti kompozicije geometrijskih likova, ispuniti plohu igrom geometrijskih likova u tonovima plave boje.

LIKOVNO-TEHNIČKO SREDSTVO:

✿ kolaž papir i ljepilo.

UVOD:
✿ razgovor o zimi te padalinama tipičnim za spomenuto godišnje doba (snijeg)
✿ analiza pahulja (izgled, raspored oblika unutar pahulje – simetrija)

✿ odabir odgovarajućih geometrijskih likova za prikaz motiva na temelju promatranja prikazanih fotografija na prezentaciji

✿ demonstracija likovne tehnike (kolaž) s naglaskom na važnost smislenog rasporeda likova na plohi (stvaranje kompozicije), učenici najprije slažu geometrijske likove na papiru, a nakon toga ih lijepe.

REALIZACIJA ZADATKA
✿ izrada likovnih radova.

ANALIZA USPJEŠNOSTI NASTAVNOG SATA:

✿ analiza radova u učionici.

✿  Analiza je uspješnosti ovog nastavnog sata Likovne kulture u mom razredu bila provedena u virtualnoj učionici koju nam je omogućio CARNET.

PREZENTACIJA svih radova

[Unutar prezentacije nalaze se svi učenički radovi.]

■ Radovi učenika 3. b OŠ Sveta Nedelja nastali pod mentorstvom učiteljice Sandre Vuk