Učitelji stvaraju
LIKOVNI MI VOLIMO ♦ 115.♦
Slikarski rukopis – Alexander Calder
objavljeno: 10. veljače 2022.

Kažu moji učenici: „Gdje ti, učiteljice, nađeš sve te umjetnike?!“

Upravo ta njihova znatiželja meni je poticaj da im približim različite umjetnike, da razvijam njihovu opću kulturu i osvještavam ih govoreći da je do uspjeha dug i trnovit put.

Pri odabiru umjetnika uvijek mi je važna i dob učenika. Uz elemente vezujem i kurikulum za predmet Likovna kultura jer u samom dokumentu ima vrlo mnogo elemenata koje možemo implementirati uz određeni slikarski rukopis umjetnika.

ZADANA TEMA: Slika, igra, priča: Učenik istražuje različite odnose između slike i priče proizašle iz osobnih doživljaja. Za poticaj koristi se igrom, umjetničkim djelima, literarnim i glazbenim predlošcima (da bi ispričao priču kombinacijama boja, kontrasta, ritma itd.).

IZBORNA TEMA: Umjetnost i zajednica: Učenik istražuje likovno i vizualno oblikovanje kao sastavni dio života pojedinca i zajednice (prisutnost likovnog i vizualnog oblikovanja u svakodnevnom okruženju; dizajn, primijenjena umjetnost, vizualne komunikacije, kazalište, spomenici, muzeji, galerije, izložbe, ulična umjetnost).

LK A.1.1. Obvezni likovni pojmovi: Točka, crta; dugine boje, osnovne i izvedene boje, miješanje boja; ploha, lik, geometrijski i slobodni likovi, mrlja, potez; ritam: ponavljanje i izmjena oblika na plohi i u prostoru.

LK A.1.2. Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Učenik demonstrira poznavanje osobitosti različitih likovnih materijala i postupaka pri likovnom izražavanju.

Tehnika: uljni pastel

ZA UČENIKE SAM PRIPREMILA PREZENTACIJU

Zadatak: Igrom crta i krugova stvorimo svoje radove.

Svi elementi koje su učenici upoznali igrajući se i promatrajući radove pomogli su im da nauče imenovati osnovne boje, da znaju navesti karakteristike crte i da u njima potaknu želju da započnu s izradom radova. Bilo mi je zanimljivo gledati početak toga stvaralačkog procesa kad su pitali: „Stvarno možemo izraditi svoj rad? Samo se trebamo koristiti osnovnim bojama i crnom crtom?”

VREDNOVANJE kao takvo nismo proveli jer taj doživljaj i ushit koji su osjećali dok su stvarali nisam htjela prekinuti. Napravila sam izložbu u glavnom predvorju škole da svi mogu upoznati radove prvašića nacrtane njihovim slikarskim rukopisom.

A L B U M – R A D O V A

■  Piše: Sandra VUK | učiteljica savjetnica | OŠ Sveta Nedelja ■