Učitelji stvaraju
NIJE SVE U POTVRDAMA, VEĆ U ZNANJU I VJEŠTINAMA KOJE SVAKI UČITELJ DOBIJE
Stručno usavršavanje učitelja
objavljeno: 18. studenoga 2021.

Stručno usavršavanje učitelja i nastavnika predstavlja jedan od glavnih elemenata vrednovanja njihove stručnosti prema Pravilniku o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (2019). U ovom će tekstu biti kratko opisane vrste stručnog usavršavanja te njihova važnost u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.

Sva se stručna usavršavanja mogu podijeliti na dvije glavne vrste:

♦♦ usavršavanja u ustanovi  

♦♦ usavršavanja izvan nje.

Pod pojmom usavršavanje u ustanovi podrazumijevaju se sve radionice, predavanja te ostali oblici edukacija, koje organizira škola u kojoj određeni učitelj radi, dok se pod pojmom stručnog usavršavanja izvan ustanove podrazumijevaju sve edukacije koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje te ostali učitelji/ice ili udruge koje se bave problematikom odgojno-obrazovnog rada.

Piše: Angelina Jakopin Vuk, mag. prim. educ., učiteljica razredne nastave ■  OŠ Središće

Neki su od sustava na kojima se mogu pronaći zanimljive i korisne edukacije za sve odgojno-obrazovne djelatnike u RH: EMA, Ettaedu te Webučionica čiji sam član već dvije godine.

Sustav je EMA aplikacija za organizaciju i praćenje edukacija za sve djelatnike koji rade u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju. Sve se edukacije provode u organizaciji sljedećih nadležnih tijela:

CARNET-a

Agencije za odgoj i obrazovanje

Agencije za mobilnost i programe Europske unije

Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO)

Ministarstva znanosti i obrazovanja

Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Ettaedu je sustav za prijavu edukacija koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje za sve učitelje i nastavnike u Republici Hrvatskoj.

Webučionica je volonterski projekt učiteljice savjetnice Sandre Vuk, koji je nastao 2019. godine, a tijekom dvije godine postao je tim nekolicine učitelja/ica te profesorica koje su odlučile svoje znanje podijeliti s ostalim kolegama i kolegicama te im tako uvelike pomoći u njihovu radu i unapređenju nastavnog procesa.

Spomenute su edukacije prihvaćeni oblik usavršavanja za sve odgojno-obrazovne djelatnike Republike Hrvatske, ali i izvan nje. Neke sam od edukacija i samostalno održala u sklopu spomenutog projekta te time dodatno osvijestila važnost kontinuiranog stručnog usavršavanja.

Jedna je od glavnih važnosti spomenutog veliki napredak u informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji koja je postala i sastavan dio današnjeg odgojno-obrazovnog sustava.

Usavršavanje omogućava usvajanje korištenja iste pomoću različitih digitalnih alata, programa, aplikacija koje osuvremenjuju nastavni proces i time dodatno motiviraju učenike na učenje.

Osim korištenja digitalnih alata važna kompetencija, koju učitelji dobivaju sudjelovanjem u spomenutim edukacijama, pravilni su načini korištenja pojedinih nastavnih metoda i oblika u današnjem radu. Iako vrste metoda i oblike rada učitelji usvajaju još za vrijeme svog fakultetskog obrazovanja, potrebno je naučiti kako se i kada njima pravilno koristiti u nastavi, posebice u radu s učenicima s teškoćama u razvoju.

Najvažnija prednost, koju učitelji dobivaju stručnim usavršavanjima,  razmjena je dobre prakse koja omogućava komunikaciju i razmjenu iskustva među odgojno-obrazovnim djelatnicima, što je iznimno važno za uspješan odgojno-obrazovni rad na razini cijele države, pa i šire.

Ulogom predavača (osobe koja održava edukaciju) imala sam priliku uvidjeti koliko je ponekad teško u kratko vrijeme prenijeti svoje znanje drugima (većina je predavanja ograničena), čak ponekad puno teže negoli učenicima u učionici, no to je vrlo mala prepreka koju je lako prijeći kada vidite koliko su kolege i kolegice zahvalne na uloženom trudu i načine na koje se koriste stečenim znanjem u svom radu (primjeri prakse).

Izdvojila bih i usavršavanja Agencije za odgoj i obrazovanje koje je nama, pripravnicima, omogućilo iznimno važne i korisne edukacije za rad u školi, pogotovo u pogledu zakonskih regulativa koje svaki učitelj treba poznavati. Osim usavršavanja izvan ustanove moja je škola organizirala nekoliko usavršavanja u ustanovi vezana za rad s učenicima s teškoćama te korištenje pametne ploče u svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu.

Webučionica mi je omogućila znanja u digitalnim alatima, ali i načinu provođenja edukacija i održavanju istih na čemu sam iznimno zahvalna cijelom timu Webučionice, a posebno autorici.

Iz svega je jasno vidljivo kako se važnost stručnih usavršavanja ne nalazi u brojnim potvrdama koje slijede nakon njih, već znanju i vještinama koje svaki učitelj dobiva sudjelujući u istima. Potvrde samo predstavljaju dokaze njihovu prisustvovanju, ali nikako ne smiju postati cilj i svrha samog usavršavanja kao što i učenicima učestalo napominjemo kako nije najvažnija ocjena koju su dobili, već ono što su naučili.