UČENJE
Što je sinkrono učenje?

U pravilu, do sinkronog učenja dolazi kada učenici uče istu stvar u isto vrijeme – umreženi ili izvan mreže.

Za uspjeh je bitan dobar kurikul koji učenicima pomaže učiti

Svaki program ima jedan cilj: pomoći učenicima učiti. Bez obzira na to u kojoj se zemlji nalazi vaša škola, učenički uspjeh počinje solidnim planom.

Navike

Novim kurikulumom međupredmetne teme Učiti kako učiti jasno su ispisana očekivanja od učenika u procesu učenja i pamćenja.

Procjene usmjerene na učenike

Učitelji uobičajeno raspolažu vlastitim setom metoda kojim se koriste kako bi se uvjerili da njihovi učenici uistinu uče.