Učitelji stvaraju
LIKOVNI MI VOLIMO [72.]
Zdjela s voćem [mrtva priroda]
objavljeno: 26. ožujka 2020.

Moji se učenici nikad nisu susreli s pojmom mrtve prirode. Pošto smo promatrali biljke i životinje u našem zavičaju kao živa bića, tijekom dugog razgovora došli smo do pojma „mrtva priroda”.

 Ipak su me prilikom pisanja teme na ploču zamolili da napišem „zdjela s voćem”, jer im se pojam „mrtva priroda” ne sviđa. Pred učenike je stavljen zadatak crtanja po promatranju. Promatrali su zdjelu punu voća, koje je bilo o u zdjeli i oko nje.

Prilikom razgovora o motivu uočili su tri stvari:

a) svaki učenik drukčije vidi postavljenu zdjelu i voće, shvatili su da se radi o različitim pogledima odnosno perspektivama te da nisu svi elementi vidljivi (zdjela)

b) svjetlost dolazi s njihove lijeve strane (prozori), a desna je strana zatamnjena, tamnijih nijansi

c) voće banana, naranča i mandarine prilično je veliko i moraju pripaziti da ne umanjuju prikaz te da voće moraju veličinom što realnije prikazati.

Kad sam ih pitala kojom bi tehnikom najlakše ostvarili sve elemente koje smo napisali na ploči spomenuli su različite tehnike, no nitko nije spomenuo olovku.

Baš zato što olovka nije spomenuta smatrala sam da ona daje najveći izazov i najveći stupanj učenja o tehnikama, jer moraju uložiti dodatni trud.

Na kraju se rad na ovoj temi odužio na dva školska sata, pa smo drugi nastavni sat istaknuli rad napravljen olovkom, stvarajući mozaik crta oko zdjele s povrćem.

1. Cjelina: TOČKA I CRTA

2. Nastavna tema: Crtačka tekstura

3. Likovno područje: Oblikovanje na plohi – crtanje

4. Likovni problemi (ključni pojmovi): crtačka tekstura, ploha

5. Motiv:

  • vizualni – zdjela s voćem
  • nevizualni        
  • likovni i kompozicijski elementi kao motiv i poticaj

6. Likovno-tehnička sredstva i likovne tehnike: bijeli glatki papir, olovka, flomaster u boji

OBRAZOVNI ZADATCI:

a) stjecanje znanja: uočiti, prepoznati i izražavati crtačke teksture, usvojiti pojam kadra, nacrtati promatranjem zdjelu s voćem pokušavajući je smjestiti u prostor papira

b) stjecanje sposobnosti: opažati dijelove i elemente od koji se sastoji zdjela s voćem, usmjeriti i na umjetnička djela koja imaju isti motiv, razvijanje mašte i originalnosti, razvijati sposobnost izražavanja tekstura, razvijanje divergentnog mišljenja

ODGOJNI ZADATCI: formiranje stajališta, razvijanje estetičkih i radnih sposobnosti, poticanje pozitivnog odnosa prema radu, poticati na razvoj senzibiliteta posjeta kulturnim ustanovama muzeju

OŠ LK B.3.2.

Učenik uspoređuje svoj likovni ili vizualni rad i radove drugih učenika te opisuje vlastiti doživljaj stvaranja. Učenik opisuje i uspoređuje likovne ili vizualne radove prema kriterijima: likovnog jezika, likovnih materijala, tehnika i/ili vizualnih medija, prikaza motiva te originalnosti i uloženog truda.

Učenik prepoznaje poticaj, osnovnu ideju/poruku te način na koji je to izraženo u likovnom ili vizualnom radu.

Učenik prepoznaje da je zadani likovni/vizualni problem moguće riješiti na više (jednakovrijednih) načina.

Učenik prepoznaje razinu osobnog zadovoljstva u stvaralačkom procesu.

uku A.2.3.

Kreativno mišljenje

Učenik se koristi kreativnošću za oblikovanje svojih ideja i pristupa rješavanju problema.

■  Radovi učenika 3. b OŠ Sveta Nedelja, nastali pod mentorstvom učiteljice Sandre ■  Radovi učenika 3. b OŠ Sveta Nedelja, nastali pod mentorstvom učiteljice Sandre VUK ■ Fotogalerija: https://photos.app.goo.gl/gZzxaSqVbXEk2ioB8  ■ Stranica za likovnu kulturu: https://sites.google.com/view/likovna-kultura/ ■ Svi radovi i pripreme Likovni mi volimo: http://likovni.edublogs.org