POMOĆ UČENICIMA
Za uspjeh je bitan dobar kurikul koji učenicima pomaže učiti

Svaki program ima jedan cilj: pomoći učenicima učiti. Bez obzira na to u kojoj se zemlji nalazi vaša škola, učenički uspjeh počinje solidnim planom.

Navike

Novim kurikulumom međupredmetne teme Učiti kako učiti jasno su ispisana očekivanja od učenika u procesu učenja i pamćenja.

Stilovi učenja

Stil je vezan uz to kojem tipu ljudi pripadamo. Važno je znati jesmo li VIZUALNI TIP, AUDITIVNI TIP, KINESTETIČKI TIP ili smo KOMBINACIJA svih tipova.

Samoprocjena

Bliži se kraj nastavne godine. Vrijeme je podvlačenja crte i promišljanja o uspjesima i neuspjesima. Učenici se suočavaju sa zaključnim ocjenama ali još uvijek imaju vremena popraviti ih.