Matematika
■ DISKALKULIJA ■ SPECIFIČAN POREMEĆAJ U UČENJU
Množenje i dijeljenje je lako
objavljeno: 23. ožujka 2023.

Diskalkulija je specifičan poremećaj u učenju, uglavnom naslijeđen, prouzročen razvojem određenih dijelova mozga (tjemenog režnja). Mnogo je kompleksnija od disleksije jer uključuje više vještina: kratkotrajno i dugotrajno pamćenje, vizualno prostorne vještine, vještine brojenja, sposobnost planiranja i organiziranja. Diskalkulija je donedavno bila neprepoznata (Muter, Likierman, 2010).

Pomognimo roditeljima, odgajateljima i učiteljima na putu prevladavanja teškoća prouzročenih diskalkulijom. U nastavku ćemo obraditi pojam diskalkulije i materijale koji služe za pomoć pri ovladavanju množenjem i dijeljenjem brojeva do 100.
Osobe s diskalkulijom imaju teškoća s računanjem i aritmetikom, a što nije povezano sa stupnjem njihove ukupne inteligencije. Diskalkulija se može definirati kao “stanje koje utječe na sposobnost stjecanja matematičkih vješina” (Department for Education and Skills, 2001).
Otprike pet posto populacije ima samo diskalkuliju, a veći broj osoba ima kombinaciju diskalkulije s drugim specifičnim teškoćama u učenju (Butterworth, 2003).

♦ INDIKATORI ♦

Iznimno je bitno pravodobno dijagnosticirati diskalkuliju da bi se izbjegle neželjene traume. Sljedeći indikatori mogu upućivati na učenika s diskalkulijom: učenik automatski ne zna koji su brojevi veći ili manji od drugih, ima teškoće pri procjeni, računa na prste, brka brojeve koji slično izgledaju, kao što su 3 i 8 ili 6 i 9 (Hudson, 2018), zamjenjuje mjesta znamenaka, zamjenjuje znakove računskih radnja, ima problem s nulom, nemogućnost računanja napamet, poteškoće s tablicom množenja.

 DAROVITOST UČENIKA S DISKALKULIJOM ♦

Učenici s diskalkulijom nerijetko su daroviti u određenim područjima. Često se literarno i poetski izvrsno izražavaju, imaju izražene umjetničke osobine, vrlo su intuitivni i empatični, otvoreni i snalažljivi.

♦  PRAKTIČNI SAVJETI ZA RAD ♦

Učionicu učinite sigurnim mjestom boravka svih učenika u razrednom odjeljenju.
■ Iskorijenite strah od pogrješke.
■ Često ističite učenikove jače strane.
■ Prozivajte učenika na rješavanje zadatka za koji ste sigurni da će znati riješiti.
■ Izbjegavajte situacije u kojima će učenik sa specifičnim teškoćama osjećati stid.
■ Dajte učeniku dovoljno vremena.
■ Ne postavljajte učeniku s diskalkulijom iznenadna pitanja koja se odnose na brojeve.
■ Upute neka budu kratke i jasne.
■ Uvijek ga ohrabrujte.

♦  PUT DO KONKRETNOG MATERIJALA ♦

Rad i razvoj učenika s diskalkulijom uvelike olakšava upotreba konkretnih materijala. U svome prethodnom članku prikazala sam rad s pomoću Cuisenaireovih štapića, a u ovom članku pobliže ću objasniti upotrebu genijalnog materijala iz Matematike koji je osmislila Marija Montessori.
Prvi materijal pomoć je za ovladavanje računskom radnjom množenja, a drugi računskom radnjom dijeljenja brojeva do 100. Pri uporabi konktretnog materijala smanjena je mogućnost pogrješke, materijal je praktičan i zoran, pa je učiteljima lako dostupan. Jedno od načela pedagogije Montessori jest “od konkretnoga prema apstraktnome”, a učenicima s diskalkulijom vrlo je bitno što više konkretizirati matematički problem da bi došli do željenog rezultata.

U nastavku su pripreme i upute za korištenje materijala. Sretno!

■ Napisala: Maja Katić, mag. prim. educ. i Montessori pedagoginja | OŠ “Vladimir Nazor”, Đakovo ■